بسم الله
 
EN

تماس با موسسه خانه حقوق آریا


برای تماس با موسسه می توانید از یکی از روش های زیر استفاده کنید:
 

ooVoo

تماس با رئیس هیئت مدیره
امید بهرامی گهر
 

Skype

تماس با رئیس هیئت مدیره
امید بهرامی گهر
 

ایمیل

تماس با مدیر عامل
java
تماس با رئیس هیئت مدیره
bahra
تماس با مدیرکل پایگاه اینترنتی
webm
 

آدرس و تلفن

شماره پیامک موسسه
(+98)3000 53 88752000
مدیر عامل
مسعود جوادیه (وکیل پایه یک دادگستری)
رئیس هیئت مدیره
امید بهرامی گهر
(+98-21) 88752000
(+98) 09011909009
مدیرکل پایگاه اینترنتی
حمید عسگری
(+98) 09392294768
موسسه خانه حقوق آریا - دفتر تهران
خیابان شهید بهشتی - تقاطع خیابان قائم مقام - پلاک 404 - طبقه دوم - واحد 6
Aria-Law map 1

Aria-Law map 2


مشاوره حقوقی رایگان