بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,988

طرح آمريکا براي تجزيه جهان عرب به 32 کشور

  1389/10/29
خلاصه: سفير سودان در لبنان ضمن بررسي و تشريح چالش‌ها و مشکلات گسترده جنوب سودان در مرحله بعد از همه پرسي اين منطقه، از تجزيه کشورهاي جهان عرب به 32 کشور توسط آمريکا خبر داد.
به گزارش فارس، "ادريس سليمان " در ابتداي گفت‌وگوي تفصيلي خود با برنامه "ماذا بعد " شبکه تلويزيوني "المنار " لبنان به تاريخچه‌اي از نقش ويرانگر استعمار درگذشته و حال حاضر در آفريقا پرداخت و اظهار داشت: استعمار درجدايي احتمالي جنوب سودان نقش دارد و اين امر در راستاي راهبرد استعمار براي جدا کردن شمال آفريقاي عربي و مسلمان از آفريقاي سياه [در جنوب] صورت مي گيرد و اکنون ملاحظه مي کنيد که شايد اين رويکرد استعماري باعث جدايي جنوب سودان شود.

*نقش ويرانگر استعمار در تاريخ آفريقا

وي افزود: مشکلات بين شمال و جنوب در امتداد قاره آفريقا وجود دارد و استعمار از طريق سياست‌ها، روي کار آوردن دولت‌ها و تدوين قوانين براي جدا کردن شمال آفريقاي عربي و مسلمان از آفريقاي سياه تلاش کرده است.

*استعمار و تغيير زبان و رسم‌الخط مردم آفريقا

سليمان تصريح کرد: همه آفريقا، قاره اسلام بود زيرا وقتي استعمارگران به آفريقا آمدند از هر سه آفريقايي دو نفر عربي صحبت مي کردند و مسلمان بودند و 40 زبان آفريقايي با رسم الخط عربي نوشته مي شد اما استعمار رسم الخط همه اين زبان ها را به لاتين تغيير داد و سعي کرد ديوارهاي تمدني ايجاد کنند و بين يک تمدن با تمدن ديگر جدايي ايجاد کنند زيرا هدف استعمارگران منزوي کردن جهان عرب و سپس از بين بردن آن در مرحله بعدي بود.

وي گفت: بين مردم شمال و جنوب سودان اصلا تفاوتي وجود ندارد و گفته مي شود مردم شمال سودان عربي و مسلمان و مردم جنوب سودان آفريقايي و زنگي و مسيحي هستند که اين گفته درست نيست زيرا اجداد همه مردم سودان، از جنوب اين کشور هستند زيرا اعراب وقتي به سودان آمدند با ساکنان آن پيوندهاي خويشاوندي برقرار کردند.

خبرنگار شبکه تلويزيوني المنار اين سوال را مطرح کرد که با توجه به اينکه در منطقه جنوب سودان 56 اصل و نسب و 567 گروه زيرمجموعه آن و 180 زبان و لهجه وجود دارد و 65 مردم آن پيرو دين هاي سنتي و 17 درصد مسلمان و 18 تا 20 درصد مسيحي هستند، به نظر شما وضعيت جنوب سودان در صورت جدايي چگونه خواهد بود و آيا با اين ساختار مي تواند همزيستي داشته باشد ؟

* بلاتکليفي صدها هزار خانواده‌ها؛ پيامد جدايي سودان

سفير سودان اين باره گفت: يکي از اشکالات جدايي احتمالي جنوب و شمال سودان از يکديگر اين است که صدها هزار نفر از خانواده ها نمي توانند به سادگي درباره سرنوشت خود تصميم بگيرند زيرا چه بسا پدر خانواده شمالي و مادر خانواده از اهالي جنوب سودان باشد و درهمين حال تعدادي از قبايل نيز در طول مرز شمال و جنوب ساکن هستند که همه اينها، موضوعاتي در هم آميخته هستند که نمي توان آنها را از هم جدا کرد.

وي گفت: ما در جنوب سودان هيچ نقطه مشترکي نداريم که باعث وحدت بين جنوبي‌ها شود و بتواند براي آنها انسجام و اتحاد ايجاد کند. در حال حاضر تنها زباني که عوام و فرهنگيان جنوب سودان با آن سخن مي گويند، زبان عربي است و همه آن را مي شناسند اما اينکه مسئولان جنوب تلاش کنند زبان انگليسي را بر مردم تحميل کنند، اين تلاشي غيرطبيعي است زيرا تنها اندکي از فرهنگيان يا کساني که کمي تحصيلات دارند، به زبان انگليسي صحبت مي کنند و برخلاف اين گفته که جنوبي‌ها مسيحي هستند، بايد بگويم که يک سوم جنوبي ها مسيحي، يک سوم ديگر مسلمان و يک سوم ديگر از ده‌ها اديان مختلف سنتي آفريقايي هستند.

سليمان افزود: در جنوب سودان، همه به يک زبان واحد سخن نمي گويند بلکه به 48 زبان صحبت مي کنند و حتي الان، اگر ارتش جنوب سودان بخواهد دستوري را به واحدهاي خود بدهد، ناگزير است که از زبان عربي استفاده کند زيرا همه اين زبان را مي دانند اما اگر خواسته باشد آن را به زبان انگليسي و يا ساير زبان هاي جنوب سودان ابلاغ کند، اندکي آن را مي فهمند.

*اختلافات بين قبايل جنوب سودان

وي گفت: بنابراين بايد گفت که نه عامل ديني و نه عامل زباني و نه حتي قوميت مي تواند باعث ايجاد وحدت و انسجام در جنوب سودان شود زيرا اختلافات زيادي بين قبايل جنوب سودان وجود دارد و هيچ عامل انسجام بخشي بين يکصد قبيله ساکن در جنوب سودان وجود ندارد لذا معتقدم که جنوب سودان با اين شرايط در گرداب بزرگي خواهد افتاد.

سليمان گفت: مسئولان جنوب سودان به خاطر اين وضعيت در تنگنايي واقعي گرفتار خواهند شد و درکنار اين موارد، بايد به وضعيت نابسامان ساختار زيربنايي جنوب سودان نيز اشاره کرد.

* عوامل خارجي پشت پرده تجزيه سودان

وي افزود: ما در شمال سودان تاکيد کرده ايم که بهترين ياري دهنده به برادران جنوبي خود در صورت تصميم آنها براي جدايي خواهيم بود؛ با وجود اينکه مي دانيم که درپس پرده اين تصميم عوامل خارجي قرار دارند و مي دانيم که عوامل خارجي درپس پرده جدايي جنوب هستند.

سفير سودان در لبنان گفت: اما با همه اين وجود، اگر همه پرسي با شفافيت، سلامت و درستي برگزار شود، ما اعلام کرده ايم که بهترين ياري دهنده به اين کشور در صورت جدا شدن جنوب خواهيم بود.

وي در ادامه تشريح مشکلات منطقه جنوب سودان در صورت جدايي احتمالي گفت: کشور جنوب سودان به دهها سال زمان نياز خواهد داشت تا به يک کشور [حقيقي] تبديل شود و به ميليون ها دولار پول براي ساختن امور زيربنايي خود و خدمات آموزشي و بهداشتي و آب و برق نياز خواهد داشت .

* اختلاف شمال و جنوب سودان درباره منطقه "ابيه "

سليمان درباره وضعيت منطقه "ابيه " و اختلافات بين شمال و جنوب سودان درباره اين منطقه گفت: ما شاهد تلاشي براي گمراه کردن افکار عمومي هستيم مثلا رسانه هاي گروهي غربي مي گويند که منطقه ابيه يک منطقه نفت خيز است درحالي که آنها مي دانند منطقه ابيه نفت خيز نيست. ميزان توليد نفت درحال حاضر در ابيه سه هزار بشکه در روز است و اين ميزان اندک توليد نفت نمي توان اين منطقه را منطقه اي نفت خيز دانست بلکه برعکس مناطق پيرامون ابيه، نفت خيز است.

وي گفت: بنابراين حقيقت اين است که وقتي ما توافقنامه صلح را در سال 2005 ميلادي با جنوب سودان امضا کرديم، از سه منطقه داراي شرايط خاص سخن گفته شد و جنبش خلق سودان اصرار داشت که درباره آنها مذاکره صورت گيرد که اين سه منطقه شامل منطقه "نيل آبي "، منطقه "جنوب کردفان " و منطقه ابيه است و از همين رو، سه پروتکل براي هريک از اين مناطق امضا شد تا براساس آن رفتار شود.

سفير سودان در لبنان افزود: در پروتکل مربوط به منطقه ابيه برحق شهروندان اين منطقه براي شرکت در همه پرسي در زمان برگزاري آن تاکيد شد و در آن از حق شهروندان ابيه براي تعيين سرنوشت خود سخن گفته شد؛ حال خواه جنوب از شمال سودان جدا شود يا نشود. يعني اينکه آيا به مديريت "بحر غزال " در جنوب ملحق شوند يا به صورت يک مديريت مستقل در شمال سودان باقي بمانند.

وي گفت: در منطقه ابيه دو قبيله اصلي زندگي مي کنند؛ يکي قبيله "دنکا نوق " است که قبيله اي جنوبي به شمار مي رود و ديگري قبيله "مسيره " است که قبيله‌اي شمالي به شمار مي رود و براساس پروتکل مربوطه قرار بود وقتي زمان همه پرسي فرا برسد، همگان راي بدهند اما به نظر مي رسد که برادران در جنوب سودان و جنبش خلق مي خواستند که مسائل را پيچيده کنند و گفتند که ما اعطاي حق راي دادن به ساير شهروندان سوداني ساکن اين منطقه را نمي پذيريم.

سليمان افزود: برادران جنوبي و جنبش خلق براي اينکار خود بهانه هايي مطرح مي کنند، از جمله اينکه، قبيله مسيره در طول سال در منطقه ابيه سکونت ندارند. هرچند اين گفته درست است زيرا افراد اين قبيله پرورش دهنده احشام هستند و در فصل تابستان از منطقه ابيه به منطقه جنوب سودان کوچ مي کنند، اما اگر به آنها حق شهروندني در منطقه ابيه داده نشود، پس حق شهروندي درکجا بايد به آنها داده شود؟ بايد به آنها در منطقه جنوب که در فصل تابستان به آنجا کوچ مي کنند، حق شهروندي اعطا شود اما مسئولان جنبش خلق به آنها حقوق شهروندي نمي خواهند بدهند زيرا آنها جنوبي نيستند.

وي ادامه داد: جاي شگفتي دارد که آنها [مسئولان جنوب] نمي خواهند به اين قبيله سوداني نه حق شهروندي در منطقه ابيه را بدهند و نه در جنوب سودان. يعني نه به آنها حق شهروندي در ابيه مي دهند به اين بهانه که آنها کوچ مي کنند و نه حق شهروندي در جنوب مي دهند به اين بهانه که آنها جنوبي نيستند و اين يک معضل به شمار مي رود

خبرنگار شبکه تلويزيوني المنار در ادامه با اشاره به قرارداد شوم "سايس -پيکو " بين فرانسه و انگليس که جهان عرب را درگذشته تقسيم کرد، اين سوال را از سفير سودان پرسيد که آيا معتقديد ما در چارچوب "سايس پيکوي " جديدي قرار داريم؟

*طرح آمريکا و رژيم صهيونيستي براي تجزيه کشورهاي عربي

سليمان در پاسخ گفت: بله، درحال حاضر تلاشي براي توليد دوباره سايس پيکو وجود دارد. بايد بگويم که سايس بيکو در گذشته در جنوب سودان آغاز شد، يعني در آن زمان ارتش هاي فرانسه و انگليس درخود همين منطقه جنوب با هم درگير شدند و اين امر باعث مذاکره بين انگليس و فرانسه شد که بعد از چند سال به توافق بين وزيران امور خارجه دو طرف براي تقسيم جهان عرب منجر شد و اين منطقه تقسيم شد.

* "سايس-پيکو "ي ديگر براي تجزيه اراضي عربي در خاورميانه

کشورهاي انگليس، فرانسه و روسيه با امضاي قرارداد محرمانه در سال 1946 ميلادي به نام قرارداد "سايس پيکو " اراضي عربي در خاورميانه را بين خود تقسيم کردند. براساس اين قرارداد، فرانسه منطقه اي را براي خود برداشت که شامل سوريه بود و انگليس نيز منطقه اي را شامل عراق جنوبي به همراه حيفا و عکا در درياي مديترانه را براي خود برداشت و درخصوص اراضي بين اين دو منطقه نيز توافق شد که جايي براي يک کشور عربي در آينده باشد که بخش شمالي آن تحت کنترل فرانسه و بخش جنوبي آن تحت کنترل انگليس قرار داشته باشد و درخصوص فلسطين توافق کردند که در آن يک مديريت بين المللي کار کند.

اين قرارداد نام خود را از مارک سايکس ديپلمات انگليسي و فرانسوا جورج - بيکو ديپلمات فرانسوي گرفت چرا که آنها به اين قرارداد را بستند.

*تقسيم و تجزيه جهان عرب به 32 کشور

سفير سودان در ادامه گفت‌وگوي خود با شبکه تلويزيوني المنار گفت: الان گويي در مسئله جنوب سودان، استعمار نوين و قدرت هاي امپرياليستي و نمايندگي آمريکا مي خواهند نقشه ها را در اين منطقه دوباره ترسيم کنند. آمريکا به اين رويکرد روي آورده است و در پژوهش هاي منتشر شده در مجله وزارت دفاع آمريکا و فارين پالسي و مراکز پژوهشي آمريکايي سخن از تقسيم و تجزيه جهان عرب به 32 کشور و تقسيم و تجزيه شاخ آفريقا و آفريقاي مرکزي و غرب آفريقا آمده است. اين پ‍ژوهش‌ها موجود است.

*تجزيه جهان عرب با هدف امنيت بيشتر اسرائيل

وي گفت: اين پژوهش ها همچنين به اسرائيل خدمت مي کند و هم اکنون اسرائيل نيز وارد جريان شده است و با آن همراهي مي کند زيرا تقسيم و تجزيه جهان عرب به معناي امنيت بيشتر براي اسرائيل خواهد بود لذا بين اين دو راهبرد [راهبرد آمريکا و رژيم صهيونيستي] همخواني وجود دارد و ما الان شاهديم که درمسير سايس پيکوي جديدي و کنفرانس برلين جديدي قرار داريم که آفريقا را تجزيه و تقسيم کرد.

منبع: خبرگزاري فارس 29 دي 89

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان