بسم الله
 
EN

بازدیدها: 809

اطلاعاتي مهم در مورد نکات حقوقي خانواده- قسمت اول

  1397/7/11

آيا مي دانيد
عوامل توليد،‌ تکثير و توزيع آثار سمعي و بصري مستهجن حسب مورد به مجازات مفسد في‌الارض، حبس، شلاق، جزاي نقدي، ضبط تجهيزات مربوطه و محروميت از حقوق اجتماعي محکوم مي‌گردند؟

آيا مي دانيد
نگهداري نوار،‌ ديسکت و لوح‌هاي فشرده مستهجن و مبتذل جرم بوده و دارنده به مجازات جزاي نقدي و ضبط تجهيزات مربوطه محکوم مي‌گردد؟

آيا مي دانيد
عامل انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق سايت‌هاي کامپيوتري و و بلوتوث به مجازات شلاق (30 تا 74 ضربه) و جزاي نقدي (10 تا 50 ميليون ريال) و محروميت از حقوق اجتماعي (2 تا 5 سال) محکوم مي‌گردند؟

آيا مي دانيد
براي ارسال و ابلاغ اظهار نامه مي توانيد به دفاتر مشخص در دادگستري يا ادارات ثبت اسناد مراجعه کنيد؟

آيا مي دانيد
هر کس مي‌تواند قبل از طرح دعوا در مراجع قضايي حق خود را با ارسال اظهار نامه از ديگري مطالبه کند؟

آيا مي دانيد
در صورت عدم طرح دعوا در مراجع قضايي مي‌توانيد براي برابر با اصل نمودن مدارک و اسناد به ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي مراجعه کنيد؟

آيا مي دانيد
براي شکايت از تصميمات و دستورات مقامات دولتي و شهرداري‌ها، بايد به ديوان عدالت اداري مراجعه کنيد؟

آيا مي دانيد
دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر کس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح مراجعه نمايد؟

آيا مي دانيد
در صورت مفقود نمودن چک بايد فوراً‌ موضوع را ابتدا به بانک مربوط و سپس به دادسراي عمومي و انقلاب اطلاع دهيد؟

آيا مي دانيد
در صورت مفقود شدن اسناد و مدارک بدون مراجعه به مراجع قضايي مي‌توانيد به سازمان‌ها و ادارات مربوط مراجعه کنيد؟

آيا مي دانيد
زمان تجديدنظرخواهي نسبت به آراء محاکم بدوي براي اشخاص مقيم ايران فقط بيست روز از زمان ابلاغ رأي با انقضاي مدت واخواهي است.

آيا مي دانيد
ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر، مسموع نيست.

آيا مي دانيد
به دادخواست‌هاي ناقص در دادگاه تجديدنظر رسيدگي نخواهد شد.

آيا مي دانيد
مرجع تجديدنظر فقط به آنچه که مورد تجديدنظرخواهي است و در مرحله نخستين مورد حکم قرار گرفته، رسيدگي مي‌نمايد.

آيا مي دانيد
جهات قانوني درخواست تجديدنظر:
الف. ادعاي بي‌اعتبار بودن مستندات دادگاه.
ب. ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود.
ج. ادعاي بي‌توجهي قاضي به دلايل ابرازي.
د. ادعاي مخالف بودن رأي با موازين شرعي و با مقررات قانوني.

آيا مي دانيد
در پرونده‌هاي کيفري فقط اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند:
الف. محکوم‌عليه يا وکيل يا نماينده قانوني او.
ب. شاکي خصوصي يا وکيل يا نماينده قانوني او.
ج. دادستان در خصوص جرائمي که به موجب قانون، تعقيب آنها به عهده او گذارده شده است.

آيا مي دانيد
آراء دادگاه‌هاي کيفري فقط در موارد ذيل قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان است:
الف. ضبط اموال بيش از يک ميليون ريال.
ب. جرائمي که طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه کامل است.
ج. جرائمي که حداکثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا جزاي نقدي بيش از پانصد هزار ريال.
و. محکوميت‌هاي انفصال از خدمت دولت.

آيا مي دانيد
اوراق قضايي به آدرسي که در پرونده اعلام کرده‌ايد ارسال مي‌شود لذا در صورت تغيير آدرس لازم است فوري مراتب را به دادگاه اعلام کنيد.

آيا مي دانيد
در صورت ضمانت از متهم در صورتي که مرجع قضايي اعلام نمود مکلف به معرفي وي مي‌باشيد و در صورت عدم معرفي وجه‌الکفاله يا وجه‌الوثاقه از شما اخذ خواهد شد.

آيا مي دانيد
اگر از سوي مرجع قضائي احضار شديد، عدم حضور بدون عذر موجه منجر به جلب و دستگيري شما خواهد شد.

آيا مي دانيد
در امور کيفري که رسيدگي به آن فوريت دارد، در تمام ساعات شبانه‌روز قاضي کشيک مستقر در دادسرا قابل دسترس است.

آيا مي دانيد
براي طرح شکايت مي‌توانيد به داسرا و مراجع انتظامي مراجعه کنيد.

آيا مي دانيد
در پرونده‌هاي مهـم، متهم بايد وکيل داشته باشد و در صورتي که وکيل معرفي نکند دادگاه براي او وکيل تسخيري تعيين مي‌کند.

آيا مي دانيد
در صورتي که متهم توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشد، مي­تواند از دادگاه درخواست تعيين وکيل مجاني نمايد؟

آيا مي دانيد
واحد ارشاد و معاضدت قضايي مستقر در مجتمع­هاي دادگستري استان قم آماده ارائه راهنمايي حقوقي به شما هستند؟

آيا مي دانيد
پيشگيري بهتر از درمان است. قبل از انجام هر کاري که مي­تواند براي شما مشکلات حقوقي ايجاد کند بهتر است با يک وکيل دادگستري و يا کارشناس حقوقي مشورت کنيد؟

آيا مي دانيد
مسائل حقوقي امور تخصصي هستند بهتر است براي طرح دعوا و دفاع از آن از وکلاي دادگستري استفاده کنيد؟

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان