بسم الله
 
EN

بازدیدها: 525

قانون موافقتنامه هاي جمهوري اسلامي ايران با ساير کشورها(17) قانون موافقتنامه انتقال محکومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمکراتيک سوسياليستي سريلانکا

  1397/7/11
خلاصه: قانون موافقتنامه انتقال محکومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمکراتيک سوسياليستي سريلانکا

شماره374/9101                                                                         1397/2/10

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 54958/135519 مورخ 1396/10/27 در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه انتقال محکومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمکراتيک سوسياليستي سريلانکا که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ 1397/1/26 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره13967                                                                              1397/2/11

وزارت دادگستري

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون موافقتنامه انتقال محکومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمکراتيک سوسياليستي سريلانکا» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و ششم فروردين ماه يکهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1397/2/5 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 374/9101 مورخ 1397/2/10 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات مندرج در ماده  (9) موافقتنامه مي باشد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون موافقتنامه انتقال محکومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران

و دولت جمهوري دمکراتيک سوسياليستي سريلانکا

ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محکومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمکراتيک سوسياليستي سريلانکا مشتمل بر