بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,851

چطور دادخواست‌ بنويسيم؟ شکواييه تهمت و افترا چگونه نوشته مي‌شود؟

  1397/7/7

توجه مفيد: تنظيم دادخواست امري تخصصي است که حسب مورد مي تواند متفاوت باشد. بنابراين ممکن است در يک موضوع واحد از فرم واحدي استفاده نشود. پس مطالب مندرج در اين قسمت صرفاً جنبه ارشادي خواهد داشت.

يکي از معضلاتي که دستگاه قضايي کشور با آن روبروست حجم بالاي پرونده‌هاي مطروحه در بعضي موضوعات خاص است. با شناسايي و بررسي عوامل اين امر، هدف را قدم برداشتن در جهت حل اين معضل قرار داديم. اما از جمله راه‌هايي که مي‌تواند به دستگاه قضا در جهت کاهش حجم پرونده‌ها کمک کند که خود تضميني در راستاي اجراي بهتر عدالت باشد، بالا بردن اطلاعات و آگاهي مردم از تکاليف و حقوق خود و ضمانت اجراي آن در جامعه مي‌باشد.

بسياري از مواقع پيش آمده که به راحتي ديگران را به امري متهم مي‌کنيم که نديده و نشنيده ايم و يا نهايتاً از ديگري شنيده ايم؛ بدون آنکه مطمئن باشيم فردي را که متهم نموديم آن عمل را انجام داده است يا نه و بدون آنکه به عواقب ناشي از آن که منجر به از بين رفتن آبروي افراد مي‌شود توجهي کنيم. پس تعرض به حيثيت و آبروي افراد از نظر قانونگذار جرم محسوب مي‌شود.

اعاده حيثيت 

هر فردي که با عمل و رفتار خود باعث ورود ضرر مادي يا معنوي به ديگران شود، مکلف به جبران اين زيان مي‌باشد.

تکليف به جبران خسارت يک اصل اجتماعي پذيرفته شده در قريب به اتفاق نظام‌هاي حقوقي مي‌باشد و برهمين اساس قانونگذار ضمانت اجرا‌هاي مدني و کيفري متفاوت و خاصي را براي تضمين و اعاده حقوق از دست رفته افراد در نظر گرفته است.

اعاده به معناي بازگرداندن مي‌باشد و اصطلاح اعاده حيثيت، يعني بازگرداندن وضع و حالت افراد از جهت پايين آمدن حيثيت و موقعيت اجتماعي آن‌ها در جامعه که به واسطه مطرح کردن شکايت واهي و خلاف حقيقت نسبت به آن‌ها اتفاق افتاده است، به حالت سابق خود مي‌باشد.

به عبارت ديگر با اين کار تلاش مي‌شود که آب رفته را به جوي بازگرداند، زيرا علاوه بر اينکه جان و اموال مردم مورد حمايت قانونگذار قرار گرفته است حيثيت و آبروي آن‌ها هم در نظر قانونگذار محترم و مورد حمايت مي‌باشد، پس تعرض به آن موجب برخورد قانوني مي‌باشد؛ بنابراين فردي که در اثر تهمت دروغين و ادعاي خلاف واقع ديگري آبرويش از دست برود، تلاش مي‌کند تا در افکار عمومي يا در جمع خاصي اين آبرو مجدداً احيا شود و با اثبات بي گناهي خود، موقعيت اجتماعي خود را تا حد امکان به حالت قبل برگرداند. اين امر در ميان افراد شاغل در سازمان‌ها و ادارات بسيار پر رنگ‌تر مي‌باشد چه اينکه جايگاه و موقعيت اجتماعي کارمندان در قياس با ساير مشاغل، جايگاه ويژه و خاصي مي‌باشد. 

پس اعاده حيثيت بيشتر ناظر بر بازگرداندن اعتبار معنوي اشخاص مي‌باشد که از طريق اقدام به تعقيب کيفري شخص مفتري (شخصي است که با مطرح نمودن شکايت غير واقعي باعث هتک حيث