بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,272

نفقه

  1397/6/17
خلاصه: عقد ازدواج موجب ظهور آثار گوناگون اقتصادي ،حقوقي ، فردي و اجتماعي براي زن و شوهر مي شود و در اين وضعيت طرفين عقدصاحب حقوق و تكاليفي نسبت يه يكديگر مي شوند يعني هر كدام در مقابل برخورداري از حقوق اين قرار داد مكلف به انجام تكاليفي مي شوند در حقوق ايران و فقه اسلامي مرد مسئول پرداخت نفقه است....

مقدمه

عقد ازدواج موجب ظهور آثار گوناگون اقتصادي ،حقوقي ، فردي و اجتماعي براي زن و شوهر مي شود و در اين وضعيت طرفين عقدصاحب حقوق و تكاليفي نسبت يه يكديگر مي شوند يعني هر كدام در مقابل برخورداري از حقوق اين قرار داد مكلف به انجام تكاليفي مي شوند در حقوق ايران و فقه اسلامي مرد مسئول پرداخت نفقه است.

معاني لغوي و اصطلاحي نفقه

نفقه در لغت به معناي آنچه انفاق كنند و ياصرف خرج معيشت عيال و اولاد ، نماينده هزينه زندگي عيال و اولاد . به بيان ديگر رفع نيازهاي مالي زن و هزينه گذران زندگي خانواده (خرجي) را نفقه گويند[1].

در معنايي ديگر نفقه به معناي خرج هر روزه، خرج نمودن درهم و مانند آن[2].

معناي اصطلاحي نفقه عبارت است از چيزي که زن براي معيشت به آن نيازمند است، مانند طعام، لباس، مسکن و آن­چه ميان مردم متعارف مي­باشد.[3]

مواد قانوني (مهم) مرتبط با نفقه:

قانون مدني:

ماده 1106-در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.

ماده1107-نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه­ هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به ­واسطه نقصان يا مرض.

ماده 1108-هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.

ماده1109-نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اين­كه طلاق درحال نشوز واقع شده باشد، ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشدزن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

ماده 1110- در ايام عده وفات، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است (درصورت عدم پرداخت) تأمين مي­گردد.

ماده 1111- زن مي­تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كنددر اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد.

ماده 1112 -اگر اجراي حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده (1129) رفتار خواهد شد.

ماده 1113 -در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اين­كه شرط شده يا آن­كه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.

ماده 1114 -زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي­كند سكني نمايد مگر آن­كه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.

ماده 1115 -اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي­تواند مسكن علي­ حده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

ماده 1116 -در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي طرفين معين مي­شود و در صورت عدم تراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربايي نباشد خود محكمه محل مورد اطميناني را معين خواهد كرد .

ماده 1127 -هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهد داشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

ماده 1129 -در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن مي­تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مي­نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

ماده 642 قانون مجازات اسلامي: هر کس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمکين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب­النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس محکوم مي­نمايد.

ضمانت اجراي کيفري:

به موجب قانون هر کس با داشتن توانايي مالي، نفقه زن خود را در صورت تمکين پرداخت نکند، دادگاه او را به مجازات حبس محکوم خواهد کرد. توجه به اين امر ضروري است که زن مي­تواند هم الزام به پرداخت نفقه را با طرح دعواي حقوقي بخواهد و هم با طرح شکايت کيفري، مجازات شوهرش را به اتهام ترک انفاق طلب کند. اثر شکايت کيفري فوري بودن رسيدگي و امکان جلب و بازداشت شوهر در صورت مهيا بودن شرايط قانوني است.[4]

شرايط پرداخت نفقه:

1) عقد دائم: نفقه براي عقد ازدواج دائم مي‌باشد و در عقد موقت زن مستحق نفقه نمي باشد.

2) عدم نشوز زن: همين كه زن حاضر به ايفاي وظايف زناشويي باشد، مستحق نفقه خواهد بود و در صورت امتناع از وظائفي که قانوناً بر عهده اوست، مستحق نفقه نخواهد بود.

ويژگي­هاي نفقه زن (در مقايسه با نفقه اقارب يا خويشاوندان نسبي مثل برادر و...):

- نفقه زن مقدم بر نفقه­ي اقارب است. بدين معني که اگر کسي توانايي مالي نداشته باشد که هم به زن و هم به خويشاوندان نسبي خود نفقه دهد نفقه زن بر نفقه ديگران مقدم مي­باشد.

- نفقه­ زن مشروط به فقر و يا تمکن مرد نيست، بدين معني که زن اگر چه ثروتمندباشد مي­تواند از شوهر مطالبه نفقه نمايد. ولي در نفقه­ اقارب تمکن يک طرف و عدم تمکن طرف ديگر شرط است.

- زن مي­تواند نفقه­ زمان گذشته خود را مطالبه کند و براي وصول آن در دادگاه اقامه دعوي نمايد، در حالي که اقارب فقط نسبت به آينده مي­توانند مطالبه نفقه نمايند.

- نفقه زوجه يک تکليف است و در حقوق ايران زن هيچ­گاه مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نيست، در حالي که نفقه اقارب يک تکليف متقابل است.

- طلب زن بابت نفقه يک طلب امتياز است و در صورت ورشکستگي يا فوت شوهر و عدم کفايت اموال او براي پرداخت ديون، به ساير بدهي­ها مقدم خواهد شد.ليکن براي اقارب چنين نيست مگر براي نفقه اولاد.[5]

آن چيزي که نفقه را ساقط مي­کند:

- فقير بودن خود شخص منفق.

- نشوز زوجه.

- عقد موقت.

- اگر زن مرتد بشود.

- اگر مرد زن را لعان کند و فرزند خود رانفي کند.

- زن حامله در طلاق بائن[6].

محل مراجعه جهت طرح دعوي:

دادگاه­هاي خانواده شهرستان و بخش­ها

چگونگي طرح دعوي:

دعواي مطالبه نفقه، دعواي مالي است. در اين دعوا مي­توان صدور قرار تأمين خواسته را جهت توقيف اموال زوج درخواست کرد تا در فاصله­ تقديم دادخواست و صدور رأي شوهر مبادرت به فروش اموال خود نکند.

و به موجب ماده­ي 642 قانون مجازات اسلامي ترک انفاق داراي جنبه­ کيفري است و زن مي­تواند در دادسرا عليه شوهر شکايت کرده و تعقيب کيفري او را درخواست نمايد. اما دعواي کيفري تنها براي مجازات شوهر ثمربخش است و براي خواهان پولي به همراه نخواهد داشت. طرح دعوي کيفري مانع از طرح دعواي حقوقي نخواهد شد و بالعکس.

براي اثبات عدم پرداخت نفقه مي­توان به شهادت شهود و انجام تحقيقات محلي استناد نمود. در دادخواست مي­توان محکوميت زوج به پرداخت هزينه­ دادرسي را مطالبه نمود.
مستند به ماده­ي 20 قانون حمايت خانواده مي­توان ضمن درخواست نفقه، صدور دستور موقت مبني بر پرداخت مبلغي به عنوان نفقه به­ طور علي ­الحساب را از دادگاه درخواست کرد تا در مدت دادرسي تا قطعي شدن رأي دادگاه زن بدون هزينه زندگي نماند.[7]

سئوالات متداول در خواسته نفقه

سئوال:

معيار تعيين نفقه چه مي­باشد آيا ميزان مشخصي جهت دادن نفقه براي زن وجود دارد؟[8]

جواب:

معيار تعيين ميزان نفقه، وضعيت اجتماعي زن است نه توانمندي مالي شوهر. لذا اگر زن از خانواده­اي برخوردار از تمکن مالي باشد و شوهر داراي توانايي اقتصادي معمولي، شوهر بايد هزينه­ هاي زندگي زن را مطابق با وضعيت خانواده­ي زن، تأمين و پرداخت نمايد.

سئوال:

آيا زن بلافاصله بعد از جاري شدن خطبه عقد مستحق گرفتن نفقه مي­گردد؟[9]

جواب:

بله، اما زن در صورتي مستحقق دريافت نفقه خواهد بود که نسبت به شوهرش تمکين کند. لذا اگر زن تمکين نداشته باشد، مرد تعهدي به پرداخت نفقه نخواهد داشت.

سئوال:

هرگاه شوهري، نفقه زن مستحق خود را ندهد آيا زن مي­تواند از مالي از شوهر که در دسترس است برداشت نمايد؟[10]

جواب:

بله، زن مي­تواند از دادگاه درخواست کند که مابه ازاي نفقه، مال مذکور را در اختيار زن يا هر شخص ديگري قرار دهد تا از محل آن مال، نفقه را استحصال و پرداخت نمايند.

سئوال:

زن حامله ­اي که طلاق گرفته، اعم از طلاق رجعي و يا بائن، آيا مستحقق دريافت نفقه مي­باشد؟[11]

جواب:

بله، تا زمان وضع حمل، زن مستحق دريافت نفقه خواهد بود.

سئوال:

در مدت عقد و قبل از ازدواج پرداخت نفقه چگونه مي­باشد؟[12]

جواب:

در زمان ميان عقد و انجام ازدواج، نفقه‌اي به زن تعلق نمي‌گيرد، مگر اينكه زن براي شروع به زندگي اعلام آمادگي كرده باشد ولي مرد از بردن همسرش خودداري كند كه در اين صورت زن مستحق دريافت نفقه است. در اين صورت زوجه بايد بتواند ادعاي خود را ثابت كند يعني يا بايد به نزديك‌ترين مجتمع قضايي محل سكونت خود مراجعه، اظهارنامه دريافت و آمادگي خود رااعلام كند يا اين كه چند نفر را به شهادت بگيرد و استشهاديه‌اي تنظيم كند. همچنين به زني كه بعد از عقد، شروع به زندگي زناشويي و رفتن به خانه شوهر را منوط به پرداخت مهريه كند، نفقه تعلق مي‌گيرد و مرد مكلف است نفقه وي را بپردازد.

سئوال:

آيا زن در ايام عده استحقاق دريافت نفقه را دارد؟[13]

جواب:

بله، در اين مدت زن بايد به مثابه زمان زوجيت از ناحيه مرد تأمين شود، ليکن اگر طلاق در حال عدم تمکين زن باشد، زن در اين مدت (عده) حق دريافت نفقه را نخواهد داشت.

نمونه دادنامه ­هاي صادره از محاکم

دادنامه (1)

خواهان: خانم زهرا ... با وكالت آقاي علي ... به نشاني قم،
خوانده: آقاي محمدرضا ...با وكالت آقاي حسن
خواسته ­ها:
1- مطالبه نفقه معوقه، 2- تعيين نفقه جاريه، 3- الزام خوانده به تهيه مسكن واثاث البيت، 4- مطالبه خسارت دادرسي

رأي دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان خانم زهرا.... فرزند ... به طرفيت خوانده آقاي محمدرضا... فرزند.... به خواسته مطالبه نفقه گذشته مقوم بمبلغ چهل ميليون ريال و تعيين نفقه حال و آينده و الزام خوانده به تهيه مسكن مستقل و اثاث ­البيت مقوم بمبلغ ده ميليون و يك­صد هزار ريال با جلب نظر كارشناس و جيران كليه خسارت دادرسي و حق ­الوكاله و با عنايت به محتويات پرونده و سند رسمي ازدواج در سال 1380 و اظهارات طرفين و استماع شهادت شهود و نظريه كارشناسي كه به­جز در مورد نفقه قبل از سال1380 مصون از تعرض طرفين قرار گرفته دادگاه صرف­نظر از دلالت شهادت شهود بر صحت ادعاي خواهان در مورد وقوع عقد در سال 1370 به لحاظ اقارير طرفين در پرونده اثبات زوجيت مبني بر وقوع عقد در سال 1380 و صدور سند ازدواج بر آن مبنا خواسته خواهان را از زمان وقوع عقد رسمي در سال 1380 به­ ميزان خواسته تقويم شده در دادخواست تقديمي وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 202 و 229 و 257 ق .آ.د.م و مواد 1106 و 1107 قانون مدين حكم به محكوميت خوانده وفق نظر كارشناسي به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاريخ 1/1/1380 لغايت 29/12/1384 بمدت 5 سال از قرار هر ماه 700000 ريال جمعاً 42000000 ريال و از 1/1/1385 لغايت تاريخ تقديم دادخواست (3/10/88 ) بمدت سه سال و 9 ماه از قرار هر ماه 1000000 ريال جمعاً 45100000 ريال حداكثر تا ميزان مبلغ خواسته تقويم شده جمعاً‌ مبلغ 50100000 ريال و از 3/10/88 به بعد هر ماه 1200000 ريال بابت نفققه جاريه زوجه تا زمان استحقاق با احتساب خوراك و پوشاك و مسكن و اثاث البيت و بهداشت و دوا و درمان و پرداخت كليه خسارات از قبيل هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل و هزينه كارشناس در حق خواهان را صادر و اعلام مي نمايد . حكم صادره حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان مقدس قم مي باشد . و در خصوص مبلغ مازاد بر ميزان خواسته تقويم شده در دادخواست مستنداًَ به همين دادنامه و پرونده خواهان ارشاد به تقديم دادخواست مطالبه مي­گردد.
دادرس شعبه ... محاكم عمومي حقوقي قم

دادنامه (2)

خواهان­ها:1- آقاي بابك ... به نشاني، تهران، ... 2- خانم معصومه ....به نشاني قم،
خواندگان:1- خانم معصومه ... به نشاني قم،...2- آقاي بابك ... به نشاني تهران،...
خواسته ­ها: 1- الزام به تمكين2- مطالبه نفقه

رأي دادگاه

دعوي 1- بابك ... فرزند ... ، ...ساله، شغل ... و ساكن تهران 2- معصومه .... فرزند ...،... ساله شغل .... ساكن قم بطرفيت يكديگر عبارت است از الزام به تمكين در دعوي اصلي كه توسط زوج طرح شده و مطالبه نفقه از 18/9/88 لغايت ختم پرونده و تعيين نفقه جاريه مقوم به 3100000 ريال با توجه به مندرجات پرونده و اظهارات هر يك از نامبردگان و اين­كه زوج براي برگشت زوجه به زندگي مشترك پنج شرطگذاشته و به­طور مطلق حاضر نيست زوجه را به زندگي مشترك برگرداند و زوجه به­ طور مطلق و بلاقيد آمادگي برگشت به زندگي را دارد علي­ هذا زوج در دعوي تمكين جازم نيست به استناد ذيل ماده 89 ناظر به بند 9 ماده 84 قرار رد دعوي صادر مي­گردد نتيجتاً دعوي زوجه را در مورد نفقه جاريه مقرون به صحت تشخيص و به استناد ماده 1107 و 1111 قانون مدني نفقه جاريه مبلغ 100000 تومان براي هر ماه تعيين مي­گردد و در مورد نفقه معوقه به لحاظ عدم تمكين و اين­كه خودش منزل را ترك نموده است به استناد 1108 قانون مدني رأي بر بي­حقي وي صادر مي­گردد، رأي صادره حضوري است و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در مرجع تجديدنظر استان مي­باشد.
رئيس شعبه... محاكم عمومي حقوقي قم

دادنامه (3)

خواهان: خانم ناهيد........ با وكالت آقاي سيد رضا... به نشاني قم،...
خوانده: آقاي مصطفي .......به نشاني قم،...
خواسته­ ها:1- مطالبه نفقه، 2- الزام خوانده به تهيه مسكن

رأي دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ناهيد ...فرزند ... با وکالت آقاي سيد رضا ...به ­طرفيت آقاي مصطفي ...فرزند ... به خواسته الزام خوانده به تهيه مسکن مستقل و پرداخت نفقه معوقه از تاريخ 1/8/87 تا تاريخ دادخواست 10/10/88 و تعيين نفقه جاريه خود و فرزندان مشترک ومطالبه هزينه دادرسي که باتوجه به محتويات پرونده از جمله فتوکپي مصدق نکاح­نامه رسمي به شماره ترتيب پيوست پرونده وجود علقه زوجيت دائم بين طرفين محرز است وکيل مدافع خواهان اعلام نمودند موکله در مورخه ....با خوانده ازدواج کرده دو فرزند مشترک دارند خوانده به موکله نفقه نداده و خرج و مخارج وي از اول توسط پدرش تأمين شده است و حالا هم توسط برادرش تامين مي­شود و همچنين مخارج فرزندانشان هم توسط برادر موکله تأمين مي­شود و منزلي که موکله زندگي مي­کند متعلق به مادر موکله مي­باشد و از طرفي خوانده گاهي به منزل مراجعه مي­کند و براي تعويض لباس مي­آيد و ليکن خرجي پرداخت نمي­کند و ضمناً دوبار اظهارنامه جهت وي ارسال شده و خوانده استنکاف نموده است خوانده علي­رغم ابلاغ قانوني در جلسه دادگاه حاضر نشده و لايحه­ اي نيز ارسال ننموده و هيچ­گونه دفاعي به­ عمل نياورده است و همچنين شهود خواهان که برابر جري تشريفات قانوني شهادت داده ­اند اظهارات وکيل مدافعات خواهان را تاييد نموده­ اند بنا به مراتب دادگاه ادعاي خواهان را ثابت دانسته و جمعاً خوانده را به استناد مواد 1102-1107-1111 قانون مدني به پرداخت مبلغ نوزده ميليون و پانصد و شصت و هفت هزار ريال به عنوان نفقه معوقه و هزينه دادرسي و تهيه مسکن مستقل در حق خواهان محکوم مي­نمايد ضمناً ملاحظه گرديد که نفقه جاريه زوجه و فرزندان به ترتيب هر ماه مبلغيكصد و چهل هزار تومان و شصت هزار تومان و پنجاه هزار تومان تعيين شده استرأي صادره غيابي محسوب و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز همقابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر مي­باشد.
رئيس شعبه ...محاکم عمومي حقوقي قم

------------------------
[1]- مقاله: نفقه و نحوه­ طرح دعاوي حقوقي و جزايي مطالبه مهريه، مورخه 21/10/88، برگرفته از سايت: http://hooghooghi.mihanblog.com
[2]- دهخدا، علي­ اکبر، لغت­نامه دهخدا، 673.
[3]- موسوي،بجنوردي، سيد محمد، انديشه­هاي حقوقي (1) حقوق خانواده، تهران، انتشارات مجد، 295
[4]- موسوي­مقدم، محمد، راهنماي دعاوي خانوادگي ، قم، دادگستري کل استان قم، 114.
[5]- صفائي، سيد حسين، امامي، اسدا...، (1380) حقوق خانواده، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 154-153.
[6]- امام خميني، تحريرالوسيله، ج 3، ص: 559.
[7]- موسوي­مقدم، محمد، راهنماي دعاوي خانوادگي ، قم، دادگستري کل استان قم، 117-116.
[8]- موسوي­مقدم، محمد، راهنماي دعاوي خانوادگي ، قم، دادگستري کل استان قم، 113.
[9]- موسوي­مقدم، محمد، راهنماي دعاوي خانوادگي ، قم، دادگستري کل استان قم، 113.
[10]- موسوي­مقدم، محمد، راهنماي دعاوي خانوادگي ، قم، دادگستري کل استان قم، 115.
[11]- موسوي­مقدم، محمد، راهنماي دعاوي خانوادگي ، قم، دادگستري کل استان قم، 116.
[12]- مقاله: بررسي قانون نفقه و برداشتهاي مختلف از آن، مورخه 22/3/89 برگرفته از سايت: http://www.tebyan-zanjan.ir
[13]- موحديان، غلامرضا، حقوق و روابط مالي زوجين، تهران، نشر نگاه بينه، چاپ اول، 1384، 59.نويسنده: اصغر کاظمي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان