بسم الله
 
EN

بازدیدها: 803

پيامدهاي سوء استفاده از سفيد امضا

  1397/5/23

امضاي سند به منزله آگاهي از مفاد سند و تأييد و قبول آن است و در نتيجه، پس از تنظيم، ذيل آن امضا مي‌شود. هرگاه سندي عليه شخصي ابراز شود و اين شخص اظهار کند که سند سفيدامضا بوده، به اين معنا که امضاي سند، پيش از تنظيم يا تکميل آن انجام شده است، مدعي شمرده مي‌شود و بار دليل سفيدامضا بودن سند، بر دوش اوست.

تعريف سند در ماده 1284 قانون مدني آمده است: «سند عبارت است از هر نوشته‌اي که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.» بر اساس اين ماده، نخستين شرط سند آن است که داراي نوشته باشد؛ همچنين، طبق ماده 1301 قانون مدني، «امضايي که در روي نوشته يا سندي باشد، بر ضرر امضاکننده دليل است». بنابراين، بديهي است که اگر کسي زير نوشته‌اي را امضا کند، خواه مندرجات به خط او يا چاپي يا به خط ديگري باشد، نسبت به او و قائم‌مقام قانوني او، سنديت دارد. ا

با توجه به عرف قضايي، مفاد مواد قانون مدني در قسمت اسناد و ماده 10 قانون مذکور، مفاد ماده 673 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375، قانون صدور چک و نيز، رويه قضايي، مي‌توان گفت که سفيدامضا در حقوق ايران پذيرفته شده ‌است. با اين توصيف، هرگاه کسي متن سفيدي را امضا کرد و به ديگري سپرد تا آن را تکميل و از آن استفاده کند، در حقيقت به دارنده، براي نوشتن مفاد سند، اختيار و وکالت داده است.

با انجام هر نوع رفتار خائنانه به سندي که به عنوان امانت نزد ديگري سپرده شده است، جرم خيانت در امانت واقع مي‌شود و به طور معمول، اين خيانت از طرف کسي است که در عرف يا قانون، به عنوان امين شناخته مي‌شود.

 طبق ماده 673 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي، مصوب سال 1375، «هر کس از سفيدمهر يا سفيدامضايي که به او سپرده شده است يا به هر طريق به دست‌ آورده، سوء‌استفاده کند، به يک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد»

نکته قابل توجه در ماده مذکور، واژه «سوءاستفاده» است. به اين معنا که صرف نوشتن مطلب در برگه داراي سفيدامضا يا سفيدمهر، جرم نيست بلکه اين برگه بايد استفاده شود.

براي مثال، اگر زوجه کاغذي را به صورت سفيدامضا به همسرش بدهد تا به وکالت از سوي او معامله‌اي انجام دهد، اما شوهر در برگه مزبور، ابراي ذمه خود از مهريه زوجه را قيد کند يا مثلاً بنويسد که تمام مهريه‌ام را دريافت کردم، تا زماني که از اين نوشته استفاده نشود، مشمول اين ماده نخواهد بود.

از جمله نمونه‌هاي ديگر سوءاستفاده از «سفيدامضا» مي‌توان به قرارداد يا برگه تسويه‌حساب في‌مابين کارگر و کارفرما اشاره کرد که ممکن است در اين موارد، به صورت کامل يا جزيي، سفيدامضا در اختيار کارفرما قرار گيرد، هرگاه کارفرما از سفيدامضاي مذکور برخلاف توافقي که با کارگر داشته است، سوءاستفاده کرده و مطالبي را برخلاف توافق و به ضرر کارگر در آن درج کند، در صورت تحقق ساير شرايط مذکور در ماده 673 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 از جمله احراز رکن معنوي بزه، مطابق قانون، قابل مجازات خواهد بود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان