بسم الله
 
EN

بازدیدها: 757

دادگاه كيفري بين المللي

  1397/5/15

مقدمه:


گفتاري از بنجامين ب فرنسز دادستان اسبق دادگاه محاكمات جنگي، درنورنبرك كه در هشتاد و سومين سال تولد خود كه مصادف با 11 مارس 2003 و مصادف با بازگشائي دادگاه كيفري بين المللي لاهه مي باشد، نوشته شده، اين گفتار در خصوص عدم پيوستن دولت ايالات متحده آمريكا براي عضويت در دادگاه كيفري بين المللي است همچنين درباره رد دلايل و عدم قبول عضويت آمريكا به اين دادگاه مي باشد . منبع گفتار، نشريه انجمن آمريكائي حقوق بين الملل، انتشار يافته در سال 2003 مي باشد.

اولين سال و تصورات آينده


وقايع گذشته بسيار مهم اند. از زمان توسيديدس، تاريخ منازعه ، انعكاسي از كنش بين قدرت و عقل بوده . در هنگام بازگشائي دادگاه جنگي بعد از جنگ جهاني دوم در نورنبرك. روبرت جكسن از دادگاه عالي در كشور ايالات متحده آمريكا، به عنوان دادستاني كل از طرف دولت آمريكا، در دادگاه نورنبرك حضور پيدا كرد.

اعلام نمود، «كه بعد از جنگ 5 مليت نيرومند سرمست از پيروزي اند، و رنج و عذاب اين جنگ براي مصدومين و مجروحين جنگي بود.» يكي از مهمترين اهداف دادگاه كوششي براي دستگيري مجرمين جنگي و تسليم آنان به پيشگاه عدالت قانوني بود كه قدرت را تسليم عقل نمايند.

بعد ازا ينكه 40 ميليون انسان در جنگ جهاني دوم كشته شدند تصور دنياي بهتر صلح آميز با اعمال قانون را در پيش داشته . منشور سازمان ملل متحد مقرر كرد كه، «نسل هاي آتي را بايد از بلاي جنگ در امان داريم.»

دادگاه نورنبرك مؤسس يك روشي براي محاكمه عادلانه اي بود كه رهبراني را كه مرتكب جرمي عليه بشريت شوند، چه جرائم اصلي جنگي ، جرم بين المللي شديد، يا مرتكب اعلام جنگ غير قانوني باشند، را محاكمه نمايد. اما قدرتهاي بزرگ بزودي فراموش كردند كه آنها در نورنبرگ سعي كردند اين موضوع را به جهان بياموزند.

در 11 مارس سال 2003 ، 18 قاضي زن و مرد از تمامي جهان طي تشريفات خاص براي خدمت در دادگاه كيفري بين المللي جديد (ICC) در لاهه معرفي شدند.

گام بلندي جهت ارتقاء و تحول قانون كيفري بين المللي بود. متاسفانه ، كشور ايالات متحده آمريكا كه الهام بخش جهان با اصول نورنبرگ و از پشتيبانان تشكيل ديوان عالي جانشين در خصوص بوجود آوردن مرجعي جهت گسترش عدالت و جلوگيري از وحشيگري در جهان به ويژه در يوگسلاوي سابق و جلوگيري از خشونت و كشتار جمعي در روندا بود، در اين دادگاه غائب بود. دلايل ارائه شده بوسيله مقامات ايالات متحده براي مخالفت جهت تشكيل دادگاه كيفري بين المللي قانع كننده نمي باشد. آنها ادعا دارند كه دادستان ( پيگيري كننده) ممكن است بطور سياسي تحت تأثير قرار گيرد . گرچه هيچ دادستاني در تاريخ بشري قابل كنترل نبوده . با افزودن به محدوديت قانوني كشور ميزبان همچنين 18 مليت، كه شامل متحدين رهبري كننده نيز مي شوند، چگونه مي توانند دادگاه را توصيه كنند. يك دادگاه سياسي تحريك شده مي تواند اضمحلال خود را تأييد نمايد. و هيچ قدرت تحريك كننده اي وجود ندارد، و بستگي به احترامي است كه خود بدست مي آورد.

ايالات متحده آمريكا، استدلال مي نمايد كه سرزمين من تحت هجوم است. اما از زمان تصويب قانون مك كارتا ، و به موجب قانون اساسي آمريكا ، اقتدار حاكميت در دنياي دموكراتيك ديگر تعلق به پادشاهان حاكم با قانون زور را نداشته بلكه متعلق به مردم است.

قبول قواعد الزام آور جديد موجب افزايش خدمت بهتر به مردم است. ايالات متحده آمريكا استدلال ميكند كه دادگاه كيفري بين المللي (Icc) قوانين اساسي ما را تضعيف ميكند، و بايد گفت اين واقعيت ندارد.

اگر مقاله مجله آمريكائي حقوق بين المللي را كه بوسيله رئيس سابق انجمن امريكائي حقوق بين الملل «مونرولايت» و ديگر حقوقدانان برجسته نوشته شده مطالعه نمائيم . مي بينيم هيچگاه هيئت ژوري در دادگاه نظامي وجود نداشته و قانون اساسي آمريكا تنها در محدوده مرزها قابل اجرا است.

هيچ دولت ديگري نيز چنين ادعائي را نداشته ، عقيده اينكه قانون براي هر شخصي به جزايات متحده اجرا ميشود غير قابل دفاع است.

زباله دان تاريخ مملو از خاكستر سوخته شده مليت هاي بزرگ است كه زماني قدرتمند و امپراطور بزرگي بوده اند.

قانون كيفري بين المللي، شبيه ديگر قانون ها ، در حال تغيير است. امروزه ، هستند آنهائي كه معتقد به قدرت زور براي تغيير رژيم هاي قانوني بوده و قدرت را بر قانون ترجيح مي دهند. آنها كوته بين هستند. دادگاه كيفري بين المللي (ICC) يك طفل تازه متولد شده است ، و بايستي در جهت رشد به آن كمك كرد. نه اينكه مانع رشد آن شده يا آنرا به كناري نهاده، زيرا چنين عملي نامناسب است.

با اينكه دولتمردان آمريكائي غائب بودند، اما با بر پائي پرچم ايالات متحده آمريكا در ساحل لاهه در 11 مارس، افتخاري براي ملت آمريكا بود و ياد آور اينكه مردم ايالات متحده آمريكا به صورت سنتي احترام به مقررات بين المللي نهاده اند.

تعهد متحدين با برپائي پرچم ها با قول به اينكه «آزادي و عدالت براي تمامي بشريت است» و نه تنها براي مردمان آمريكا، پايان يافت.

و براي آيندگان ، اينكه منتظر نمانيد كه براي شما آينده به آيد، آينده را خود جستجو كنيد و به حقيقت واقف شويد. دادگاه كيفري بين المللي به حيات خود ادامه خواهد داد. اميد به آينده اي صلح آميز تراز گذشته.نويسنده: بنجامين ب فرنسز
مترجم: محمد رضا حدادي- كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان