بسم الله
 
EN

بازدیدها: 422

نحوه صدور قرار بازداشت موقت

  1397/4/26

قرار بازداشت موقت

به‌طور کلي، هنگامي که پرونده‌اي تحت رسيدگي قرار مي گيرد، به‌منظور دسترسي به متهم و تضمين حضور او در مرجع رسيدگي و همچنين جهت جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او، بازپرس که اصولاً وظيفه تحقيقات مقدماتي پرونده را برعهده دارد، قرار تأمين کيفري صادر مي‌کند. قرارهاي تأمين کيفري 9 مورد هستند که عبارت‌اند از:

التزام به حضور با قول شرف؛

التزام به حضور با تعيين وجه التزام؛

التزام به عدم خروج از حوزه‌ي قضايي با قول شرف؛

التزام به عدم خروج از حوزه‌ي قضايي با تعيين وجه التزام؛

التزام به معرفي نوبه‌اي خود به صورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضايي يا انتظامي با تعيين وجه التزام؛

التزام مستخدمان رسمي کشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوط؛

التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين‌شده با موافقت متهم با تعيين وجه التزام از طريق نظارت با تجهيزات الکترونيکي يا بدون نظارت با اين تجهيزات؛
اخذ کفيل با تعيين وجه‌الکفاله؛

اخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ي بانکي، مال منقول يا غيرمنقول؛

بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني

آخرين قرار و شديدترين آن، قرار بازداشت موقت است که آخرين انتخاب بازپرس محسوب مي‌شود، لذا به‌دليل شدت آن بايد درمورد جرايم خاص و تحت شرايط خاصي صادر شود. پس بازپرس نمي‌تواند به‌عنوان اولين انتخاب، آن را به‌کار گيرد و به‌محض حضور متهم با اين ادعا که وي ممکن است فرار کند، براي او قرار بازداشت صادر نمايد.

موارد صدور قرار بازداشت موقت- قرار بازداشت در چه زماني صادر مي شود؟


صدور قرار بازداشت موقت در همه‌ي جرايم امکان‌پذير نيست، با توجه به سخت‌گيري اين قرار، در جرايمي صادر مي شود که اهميت بيشتري دارند. اين جرايم عبارت‌اند از:

جرايمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات (اعدام يا قصاص نفس)، حبس ابد يا قطع عضو (مجازات جرايم محاربه و سرقت حدي) و در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني که ميزان ديه‌ي آنها يک‌سوم ديه‌ي کامل يا بيش از آن است (ضرب و جرح و قطع عضو)؛

جرايم تعزيري درجه‌ي 1،2،3،4(جرايمي که مجازات آنها حبس بيش از پنج سال، جزاي نقدي بيش از 18 ميليون، انفصال دائم از خدمت، مصادره‌ي اموال و انحلال شخص حقوقي است)؛

جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور (جرايم ذکرشده در مواد 498 تا 512 قانون مجازات اسلامي تعزيرات) که مجازات قانوني آنها درجه پنج و بالاتر است؛

ايجاد مزاحمت و آزارواذيت بانوان و اطفال، تظاهر، قدرت‌نمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص که به‌وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه انجام شود.

سرقت، کلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، جعل يا استفاده از سند مجعول درصورتي‌که مشمول مورد ب نباشد و متهم داراي يک فقره سابقه محکوميت قطعي به علت ارتکاب هريک از جرايم مذکور باشد.

البته لازم به ذکر است در اين جرايم نيز بازپرس اختيار صدور قرار بازداشت موقت دارد، يعني الزامي در اين زمينه وجود ندارد و انتخاب بازداشت موقت به‌عنوان قرار تأمين کيفري بستگي به نظر خود او دارد.

شرايط صدور قرار بازداشت موقت

علاوه‌بر اينکه براي مجاز شدن صدور قرار بازداشت موقت، بايد جرايم مذکور رخ دهند، وجود شرايطي نيز لازم است تا ضرورت صدور سخت‌گيرترين قرار تأمين کيفري را توجيه کند. اين شرايط عبارت‌اند از:

بازپرس تشخيص دهد که آزاد بودن متهم موجب مي‌شود وي آثار و ادله جرم را ازبين ببرد يا با متهمان ديگر و شهود و مطلعان تباني کند يا سبب شود شهود از شهادت‌دادن صرف‌نظر کنند؛

آزاد کردن او ممکن است موجب فرار يا مخفي‌شدن وي شود و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري کرد؛

آزاد بودن متهم مخل نظم عمومي، موجب به‌خطر افتادن جان شاکي، شهود يا خانواده‌ي آنان و خود متهم شود.

لازم به ذکر است مقام قضايي که قرار بازداشت موقت را صادر مي‌کند، موظف است در قرار صادره‌ي خود تمامي موارد و شرايطي را که موجب صدور اين قرار شده ذکر کند. به‌عبارتي صدور قرار بازداشت موقت بايد مستدل باشد و ادله‌ي قانوني در آن ذکر شود. همچنين در اين قرار بايد ذکر شود متهمي که درمورد او قرار بازداشت موقت صادر شده است، حق اعتراض به آن قرار را دارد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان