بسم الله
 
EN

بازدیدها: 545

بايسته هاي مسئوليت مدني و کيفري (نظري، علمي، کاربردي)- قسمت نهم

  1397/4/25
قسمت قبلي

« مبحث يازدهم- مسئوليت در شرکت هاي تعاوني توليد مصرف » :

شرکت تعاوني توليد بين عده اي از ارباب حرف تشکيل مي شوند که شرکاء مشاغل خود را براي توليد و فروش اشياء يا اجناس استفاده نموده و در شرکت تعاوني مصرف موضوع فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگاني و تقسيم نفع و ضرر بين شرکاء بوده که ممکن است مطابق اصول شرکت سهامي نيز تشکيل گردد. در ماده 136 قانون شرکت هاي تعاوني مصوب 16/3/50 با اصلاحات بعدي مسئوليت هيئت مديره و بازرسان و مديرعامل در صورتي که با سوء نيت بر خلاف اصول مقرر در قانون و اساسنامه موجبات ورود زيان گردند را با جنبه جزايي بر جبران زيان به حبس از سه ماه تا شش ماه تعيين نموده است. موارد ديگر از جمله گزارش خلاف واقع، خيانت در امانت، عدم انجام تعهد در معامله با شرکتي که عضو آن است و عامداً به شرکت خسارت وارد کند و همچنين حساب رساني که بر خلاف واقع اعلام گزارش نمايند را قابل تعقيب کيفري با مسئوليت پاسخ گويي به زيان وارده دانسته است. (42)

« مبحث دوازدهم- مسئوليت از منظر تخلفات اداري » :

با نگرش به اقتدار دولت و لزوم حفظ حقوق عامه در نظارت بر عملکرد کارکنان دستگاه ها اعم از مديران و ديگر اشخاص ذي مدخل و ايجاد رفتار متعارف بر لزوم تبعيت از قوانين و مقررات و ضرورت نظم بر سير مراحل اداري با حاکميت قانون و آيين نامه رسيدگي به تخلفات اداري به ترتيب مصوب 7/9/72 و 27/7/73 اهتمام گرديده با تشکيل هيئت هاي بدوي و تجديد نظر و مألاً رسيدگي ديوان عدالت اداري انسجام لازمه را بر تبعيت از موازين شرعي و قانوني حاکم نمايند. در دستگاه هايي نيز که اين قانون لازم الرعايه نبوده از طريق وضع آيين نامه هاي انضباطي و پيگيري تخلفات کارکنان تلاش مي گردد سير مطلوب جريان اداري استقرار يابد.

53) انواع تخلفات اداري:

تخلف از نظر لغوي به معناي باز ايستادن، خلاف و خلف وعده آمده که در علم حقوق عبارت از فعل يا ترک فعل مأمور از مقررات در حين انجام وظيفه اداري مي باشد. با تشکيل هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري (براي هر يک از دستگاه هاي مشمول قانون) در دو مرحله بدوي و تجديد نظر رسيدگي مي گردد که اهم تخلفات اداري عبارتند از : 

1)اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري  
2) نقض قوانين و مقررات مربوط 
3) ايجاد نارضايتي در مردم 
4) ايراد تهمت و افترا و هتک حيثيت 
5) اخاذي 
6) اختلاس 
7) تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص 
8) ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداري 
9) تکرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز 
10) تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي ايراد خسارت به اموال دولتي 
11) افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري 
12) ارتباط و تماس غير مجاز با اتباع بيگانه 
13)  سرپيچي از اجراي دستورهاي مقام هاي بالاتر در حدود وظايف اداري 
14) کم کاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محوله 
15) سهل انگاري روسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات کارمندات تحت امر 
16) ارائه گواهي يا گزارشات خلاف واقع در امور اداري
17) گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقرارت تعيين شده يا اخذ هر گونه مالي که در عرف رشوه خواري تلقي مي گردد. 
18) تسليم مدارک به اشخاصي که حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارک به اشخاص که حق دريافت آن را دارند 
19) تعطيل خدمات در اوقات اداري 
20) رعايت نکردن حجاب اسلامي 
21) رعايت نکردن شئون و شعائر اسلامي 
22) اختفاء نگهداري حمل توزيع و خريد و فروش مواد مخدر 
23) استعمال يا اعتياد به مواد مخدر (با توجه به اصلاح قانون قاعدتاً مشمول مواد روان گردان هم مي شود).  
24) داشتن شغل دولتي ديگر به استثناء  سمت هاي آموزشي و تحقيقاتي 
25) هر نوع استفاده غير مجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امکانات و اموال دولتي 
26) جعل يا مخدوش نمودن و دستبردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي 
27) دست بردن در سوالات و اوراق، مدارک و دفاتر امتحاني، افشاي سوالات امتحاني يا تعويض آنها 
28) دادن نمره يا امتياز بر خلاف ضوابط 
29) غيبت غير موجه به صورت متوالي يا متناوب 
30) سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري 
31) توقيف، اختخاء بازرسي يا باز کردن پاکت ها و محمولات پستي يا محدوم کردن آن ها و استراق سمع بدون مجوز قانوني 
32) کارشکني، شايعه پراکني وادار ساختن يا تحريک ديگران به کارشکني يا کم کاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشار گروهي براي تحصيل مقاصد غير قانوني 
33) شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني ، يا تحريک به برپايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غير قانوني 
34) عضويت در يکي از فرقه هاي ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند 
35) همکاري با ساواک به عنوان مأمور يا منبع خبري واداشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي 
36) عضويت در سازمان هايي که مرام نامه يا اساسنامه آن ها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آن ها 
37) عضويت در گروه هاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آن ها 
38) عضويت در تشکيلات فراماسونري.نويسنده: مجيد بنکدار- وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقيبرای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان