بسم الله
 
EN

بازدیدها: 450

شرايط استفاده از وکالت اتفاقي

  1397/4/11
خلاصه: وکلاي دادگستري با طرح و پيگيري دعاوي مي‌توانند تاثير زيادي در کاهش زمان دادرسي‌ها داشته باشند. آنان به دليل آشنايي با رويه‌ها و قوانين، دعاوي را به درستي ثبت و پيگيري مي‌کنند و از اين طريق در کارايي ...

وکالت مرسوم در دادگاه‌ها تحت عنوان وکالت دادگستري شناخته مي‌شود. علاوه بر آن يک نوع وکالت موقتي تحت عنوان وکالت اتفاقي نيز وجود دارد. توجيه به وجود آمدن چنين موضوعي، جلوگيري از تضييع حقوق افراد است. البته فرد متقاضي وکالت اتفاقي بايد داراي شرايطي نظير داشتن معلومات کافي حقوقي نيز باشد. در ضمن وي تنها نسبت به بستگان، آن هم حداکثر سه بار در سال حق وکالت کردن به ‌طور موقتي را دارد. خواهان وکالت فوق بايد درخواست کتبي خود را همراه با مدارک قانوني به کانون وکلاي دادگستري بدهد و روي آن تمبر ده هزار ريالي باطل کند.

وکالت اتفاقي به اين معناست که شخصي بدون دارا بودن پروانه وکالت دادگستري، به صورت استثنايي و محدود، از حق خويشاوندان خود در دادگاه‌ها به شرط داشتن ميزاني از دانش حقوقي دفاع کند.

فلسفه وکالت اتفاقي

اساسا طرح دعوا در دادگستري يا دفاع از حق مستلزم دارا بودن دانش حقوقي مناسب است. افزون بر اين، وکالت در دادگاه‌ها نياز به مهارت دارد. فقدان علم حقوقي يا نبود مهارت در به‌کارگيري آن باعث خواهد شد که حق موکل در دادگستري مورد تضييع قرار گرفته يا حداقل با کندي يا به ميزان کمتري قابل مطالبه در دادگاه باشد. از اين رو، وجود وکلاي متخصص و کارکشته براي دفاع از حقوق افراد در دادگستري امري حياتي به حساب مي‌آيد. اما در کنار اين موضوع، براي همه افراد جامعه بهره‌گيري از وکيل دادگستري به دلايل مادي ميسر نيست، زيرا گرفتن وکيل بسته به نوع دعواي، مستلزم پرداخت مبلغي وجه به عنوان حق‌الوکاله است. با اين حال اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به موضوع دسترسي آسان به وکيل براي جلوگيري از تضييع حقوق افراد توجه شاياني داشته است. به موجب اصل اخير: «در همه دادگاه‌ها طرفين دعوا حق دارند تا براي خود وکيل انتخاب کنند و اگر توانايي وکيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم شود».

بر اين اساس قانون پيش‌بيني کرده است که تحت شرايطي اگر مردم توانايي اخذ وکيل را نداشته باشند، براي آنان با بودجه حکومت وکيل دادگستري تعيين کنند. در اين صورت به چنين وکيلي، وکيل معاضدتي گفته مي‌شود.

با اين حال دسترسي هر چه بيشتر افراد جامعه به افراد کاردان غير از وکلاي دادگستري براي دفاع از حق خود ايجاب مي‌کند تا وکالت اتفاقي نيز در نظام قضايي وجود داشته باشد.

شرايط وکيل اتفاقي

طبق قاعده اوليه و برابر با قانون ايران غير از وکلاي دادگستري داراي مجوز وکالت، هيچ شخصي نمي‌تواند در جلسه‌هاي دادگاه‌ها براي وکالت کردن يا دفاع از حقوق افراد حاضر شود، مگر به‌طور اتفاقي و آن هم به صورت محدود. براي بررسي شرايط لازم وکالت اتفاقي يک شخص ابتدا بايد به مستند قانوني اين موضوع اشاره کرد. در اين رابطه ماده 2 قانون وکالت مصوب سال 1315 مقرر کرده است: «اشخاصي که واجد معلومات کافي براي وکالت باشند، ولي شغل آنها وکالت در دادگستري نباشد، در صورتي که بخواهند براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند، ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقي داده شود».

به اين ترتيب اولا شخص متقاضي وکالت اتفاقي بايد داراي دانش حقوقي کافي باشد. ثانيا وکيل دادگستري نباشد. ثالثا تنها براي بستگان خود به ترتيبي که در ماده فوق بيان شده است، مي‌تواند وکالت اتفاقي انجام دهد. رابعا خواهان وکالت اتفاقي تنها سه بار در سال مي‌تواند اين کار را انجام دهد. در ضمن براي انجام وکالت موقتي نياز به صدور مجوز است. به اين ترتيب متقاضي وکالت مذکور بايد درخواست خود را به‌طور کتبي در دفتر کانون وکلاي دادگستري ثبت کند.

تشريفات و مدارک لازم

مطابق قانون، متقاضي وکالت اتفاقي در درخواست کتبي بايد خود را به‌طور کامل معرفي کند. همچنين ميزان تحصيلات، تجربيات و ساير جهات و دلايل احتمالي موثر در قضيه‌، مشخصات کامل و نشاني موکل يا موکلان موردنظر و درجه قرابت آنان و نيز مشخصات ‌موضوعي که متقاضي قرار است طرح کند يا عهده‌دار دفاع از آن شود را به کانون وکلا اعلام و مدارک مورد استناد را پيوست کند.

لازم به ذکر است که شخص فوق بايد به همراه درخواست صدور جواز وکالت اتفاقي‌، فتوکپي مدارک زير را نيز به ‌کانون وکلا بدهد:
الف- فتوکپي شناسنامه و آخرين مدرک تحصيلي و دو قطعه عکس‌. 
ب- فتوکپي شناسنامه موکل يا موکلان و مدارک اثبات‌کننده قرابت. 
ج- اصل درخواست موکل به عنوان کانون وکلا (به شرح فرم تهيه شده‌) که امضاي موکل توسط‌ کانون يا يکي از دفاتر اسناد رسمي گواهي شده باشد. 
د- اخطاريه يا گواهي مرجع قضايي در مورد مشخصات پرونده و وقت رسيدگي آن نسبت به‌ دعاوي طرح‌شده‌. 
هـ- فتوکپي کارت پايان خدمت يا معافيت دايم براي متقاضياني که مشمول خدمت نظام وظيفه هستند. 
در ضمن مدارک اخير به هيچ صورتي قابل بازپس‌گيري نيستند‌.

نکته مهم در مورد وکالت اتفاقي اين است که شخص متقاضي وکالت موقتي بايد براي هر مورد وکالت اتفاقي خود، درخواست جداگانه‌اي همراه با ضمايم کامل فوق تهيه و تسليم کانون وکلا کند. همين‌طور اين قاعده در مورد پرونده‌هايي که از دو يا چند دعواي مرتبط به هم تشکيل شده باشد نيز رعايت خواهدشد، مگر اينکه به تشخيص کانون وکلاي دادگستري تکرار اصل تقاضا يا مدارک و مستندات و اطلاعات ضروري ‌نباشد.

در ضمن کانون وکلاي دادگستري مي‌تواند از متقاضيان جواز وکالت اتفاقي پس از احراز شرايط‌، اختباري به منظور بررسي توان عملي و تجربي دفاع از دعوي اعلام‌شده به عمل آورد و صدور جواز وکالت منوط به‌ موفقيت متقاضي در اختبار به تشخيص کانون وکلاست‌.

نهايت اي‌که براي صدور جواز وکالت اتفاقي يا تمديد آن، تنها ده هزار ريال به موجب قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1373 مجلس شوراي اسلامي تمبر بايد الصاق و ابطال شود. مبلغ مذکور نيز به هيچ صورتي به متقاضي وکالت اتفاقي فوق پس داده نخواهد شد.

با توجه به آنچه گفته شد شرط مهم براي وکالت اتفاقي اين است که اشخاصي که واجد معلومات کافي براي وکالت باشند، ولي شغل آنها وکالت در دادگستري نباشد، در صورتي که بخواهند براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند، ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقي داده شود. با وجود اين استثنا، قاعده کلي اين است که وکلا بايد داراي پروانه وکالت باشند تا بتوانند به عنوان وکيل در دادگاه حاضر شوند. حتي اگروکيلي داراي پروانه وکالت باشد اما در موعد مقرر آن را تمديد نکرده باشد، نمي‌تواند به وکالت بپردازد. پروانه وکالت تنها بعد از بررسي صلاحيت علمي داوطلبان وکالت در آزمون کارآموزي وکالت و موفقيت در آن به متقاضيان داده مي شود. علاوه بر اين در پايان دوره کارآموزي نيز بار ديگر داوطلبان وکالت بايد در آزمون کتبي و شفاهي براي سنجش توانايي علمي شرکت کنند که به آن اختبار مي‌گويند. 


مشاوره حقوقی رایگان