بسم الله
 
EN

بازدیدها: 563

‍«دعوي خانوادگي» چيست و در کجا رسيدگي مي شود؟

  1397/3/2
خلاصه: دادگاه خانواده دادگاهي اختصاصي است که به موجب قانون حمايت خانواده براي رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي ايجاد شده‌است. در اين نوشتار بررسي خواهيم کرد که طبق قانون حمايت خانواده رسيدگي به چه موضوعاتي در صلاحيت اين دادگاه قرار دارد و به عبارتي کدام يک از دعاوي بايد در اين دادگاه مطرح شوند.

دادگاه خانواده دادگاهي اختصاصي است که به موجب قانون حمايت خانواده براي رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي ايجا شده‌است. در اين نوشتار بررسي خواهيم کرد که طبق قانون حمايت خانواده رسيدگي به چه موضوعاتي در صلاحيت اين دادگاه قرار دارد و به عبارتي کدام يک از دعاوي بايد در اين دادگاه مطرح شوند.

به گزارش «تابناک» دادگاه خانواده که صلاحيت آن در قانون حمايت خانواده مورد بررسي قرار گرفته­، براي رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي ايجاد شده­‌است.

پرسش مهمي که در خصوص اين دادگاه وجود دارد اين است که دادگاه خانواده صلاحيت رسيدگي به چه موضوعاتي را دارد؟ يعني کدام يک از دعاوي را مي­‌توان در اين دادگاه مطرح کرد؟

ماده 4 قانون حمايت خانواده به اين پرسش، پاسخ داده­‌است. طبق اين ماده، دعاوي مربوط به موضوعات زير در صلاحيت دادگاه خانواده قرار دارد:

1. نامزدي و خسارات ناشي از برهم­ زدن آن
2. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
3. شروط ضمن عقد نکاح
4. ازدواج مجدد
5. جهيزيه
6. مهريه
7. نفقه زوجه و اجرت­‌المثل ايام زوجيت (اجرت‌المثل به اجرتي گفته مي‌شود که زن بخاطر انجام کارهايي که از لحاظ شرعي و قانوني وظيفه انجام آن‌ها را ندارد و به دستور همسر خود آن‌ها را انجام مي‌دهد، دريافت مي‌کند)
8. تمکين و نشوز (تمکين به معناي انجام وظايف زناشويي و نشوز به معناي عدم انجام اين وظايف مي‌باشد)
9. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاي آن
10. حضانت و ملاقات طفل (حضانت حق و تکليفي است که والدين در خصوص نگه‌داري و سرپرستي کودک دارد)
11. نسب
12. رشد، حجر و رفع آن (حجر به حالتي گفته مي‌شود که شخص بخاطر صغير، مجنون يا سفيه بودن توانايي انجام اعمال حقوقي و اداره امور مالي خود را ندارد)
13. ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان
14. نفقه اقارب
15. امور راجع به غايب مفقودالاثر
16. سرپرستي کودکان بي­‌سرپرست(فرزندخواندگي)
17. اهداي جنين
18. تغيير جنسيت

موارد صلاحيت شوراي حل اختلاف براي رسيدگي به دعاوي خانودگي


با اين‌که قانون حمايت خانواده در ماده 4 مقرر کرده که رسيدگي به دعاوي مربوط به جهيزيه، مهريه و نفقه در صلاحيت دادگاه خانواده قرار دارد اما دعاوي مربوط به مهريه، جهيزيه و نفقه در صورت وجود دو شرط زير در شوراي حل اختلاف بايد مطرح شود:


1. در صورتي که مبلغ مهريه، نفقه و جهيزيه تا 20 ميليون تومان باشد. براي مثال اگر خانمي بخواهد مهريه خود را از همسرش مطالبه کند و مبلغ مهريه تا 20 ميليون تومان باشد، بايد به شوراي حل اختلاف مراجعه کند اما در مواردي که مبلغ مهريه بيش از 20 ميليون تومان است، بايد به دادگاه خانواده مراجعه کند.


2. در صورتي که پيش از طرح دعاوي مربوط به جهيزيه، نفقه و مهريه­‌ي تا 20 ميليون تومان، دعواي طلاق مطرح نشده باشد چون طلاق از اموري است که در صلاحيت دادگاه خانواده قرار دارد. اگر دادگاه خانواده حکم طلاق را صادر کند، در همين حکم تکليف جهيزيه، مهريه و نفقه را هم مشخص مي‌کند و ديگر نيازي به رسيدگي شوراي حل اختلاف نيست.


مشاوره حقوقی رایگان