بسم الله
 
EN

بازدیدها: 469

فهميدن خشونت و غفلت از کودکان

  1397/2/29
خلاصه: صرف نظراز نوع کودک آزاري، هميشه نتيجه آسيب شديد عاطفي است

بکار بردن خشونت عليه کودکان، فراتر از کبودي و استخوان هاي شکسته است. و در حالي که آزار جسمي به خاطر زخم هايي که بر جاي مي گذارند بسيار هولناک و منزجر کننده تر بنظر مي رسند، وهيچ نوع کودک آزاري ديگري به اين شدت نيست؛ چشم پوشي از نيازهاي کودک، قرار دادن آنها در شرايط بدون نظارت و خطرناک و يا به وجود آوردن احساس بي ارزشي و احمق بودن در کودک نيز کودک آزاري محسوب مي شوند. صرف نظراز نوع کودک آزاري، هميشه نتيجه آسيب شديد عاطفي است.

باورهاي غلط  و حقايق درباره کودک آزاري و غفلت از کودکان


باور غلط شماره 1: تنها اگر خشونت باشد سوء استفاده محسوب مي شود

واقعيت: آزار جسمي يک نوع کودک آزاري است. غفلت و سوء استفاده عاطفي نيز مي تواند به همان اندازه مخرب باشد ، و از آنجايي که اين نوع آزار پنهاني است ديگران به ندرت متوجه آن مي شوند.

باور غلط شماره 2: فقط آدم هاي بد کودکان خود را آزار مي دهند .


واقعيت: در حالي که گفتن اينکه تنها ” آدم هاي بد ” کودکانشان را آزار مي دهند ، هميشه به اين اندازه سياه و سفيد نيست.  بايد در نظر داشت هم? آزار دهندگان از روي عمد کودکانشان را آزار نمي دهند. بسياري خود نيز قرباني خشونت و کودک آزاري بوده اند و روش ديگري براي والد بودن خود نمي شناسند. برخي ديگر نيز ممکن است با مشکلات سلامت روان و يا مصرف مواد مخدر دست و پنجه نرم کنند.

باور غلط شماره 3: کودک آزاري در خانواده هاي خوب اتفاق نمي افتد.


واقعيت: کودک آزاري تنها در خانواده هاي تنگدست  و يا زندگي در محله هاي بد اتفاق نمي افتد. اين مسئله از مرز نژاد،  موقعيت اقتصادي و فرهنگي عبور مي کند. گاهي اوقات خانواده هايي که ظاهرا” به نظر مي رسد بي نياز هستند (بدون نقص هستند) ، داستان ديگري را در پشت درهاي بسته پنهان کرده اند.

باور غلط شماره 4: بيشتر کودک آزاران غريبه ها هستند.


واقعيت: در حالي که کودک آزاري به وسيل? غريبه ها اتفاق مي افتد، بيشترين آزار دهندگان کودکان اعضاي خانواده آنها و يا اقوام و دوستان نزديک خانواده او هستند.

باور غلط شماره 5: کودکان آزار ديده خود آزار دهنده يا خشونت گر مي شوند.


واقعيت: از يک طرف درست است که کودکان آزار ديده، به احتمال زياد چرخ? والدين خود را تکرار مي کنند، يعني به طور نا خود آگاه چيزهايي را که در کودکي  تجربه کرده اند تکرار مي کنند اما از طرف ديگر بيشتر نجات يافتگان بزرگسال که خود تجربه کودک آزاري داشته اند انگيز? قوي براي محافظت از کودکانشان در برابر چيزي که خود تجربه کرده اند پيدا مي کنند و والدين بهتري براي کودکانشان مي شوند.

تمامي انواع کودک آزاري و غفلت، آثار عميقي بر جاي مي گذارند. بعضي از اين آثار ممکن است جسمي  باشند، اما آثار صدمات عاطفي درازمدت تر خواهد بود و به حس وابستگي کودک، توانايي برقراري رابطه درست و عملکردش در محيط منزل ، محل کار و مدرسه صدمه جدي مي رسانند.

برخي از اين تاثيرات شامل :


عدم اعتماد و مشکلات برقراري رابطه: اگر به والدين خود نمي توانيد اعتماد کنيد پس به چه کسي مي توانيد اعتماد کنيد ؟ خشونت از طرف والدين اساسي ترين صدمه را رابطه يک کودک مي زند. شما در واقع نيازهاي عاطفي و جسمي خود را به شکل مطمئن و قابل اعتماد از شخصي که مسئول مراقبت از شماست دريافت مي کنيد. اين زير بنايي است که بدون آن، يادگرفتن اعتماد به مردم، بسيار دشوار است. اين مي تواند منجر به مشکل برقراري ارتباط به خاطر ترس از کنترل شدن و يا مورد سوء استفاده قرار گرفتن شود. همچنين ممکن است به دليل  اينکه  بزرگسال  نمي داند يک رابطه چيست منجر به روابط ناسالم وي شود .

احساس بي ارزشي و آسيب ديدگي: اگر به طور مکرر به عنوان کودک احمق و کودن خطاب شده باشيد بسيار سخت خواهد بود که بر اين احساسات غلبه کنيد. اگر شما آنها را در زندگي واقعي خود تجربه کنيد؛ در بزرگسالي ممکن است براي تحصيلات بالاتر رغبتي از خود نشان نداده و يا در شغل هاي کم درآمد بمانيد، زيرا اعتقاد نداريد که مي توانيد  شغل پردرآمدي داشته باشيد. نجات يافتگان خشونت جنسي با احساس ننگ و شرمي که از آن دارند، اغلب با آسيب ديدگي دست و پنجه نرم مي کنند.

مشکل تعديل کردن احساسات ( هيجانات): کودکان آسيب ديده نمي توانند احساسات خود را با اطمينان ابراز کنند. در نتيجه، اين نوع احساسات انباشته مي شوند و به صورت غير منتظره ظاهر مي شوند. بزرگسالان نجات يافته از کودک آزاري با اضطراب، افسردگي و يا خشم دست و پنجه نرم مي کنند. آنها ممکن است براي از بين بردن اين احساسات  به الکل و مواد مخدر روي بياورند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان