بسم الله
 
EN

بازدیدها: 433

طلاق تفاهمي

  1397/2/26

طلاق تفاهمي نهادي نسبتا نو در حقوق خانواده است. براساس آن زن و شوهر براي طلاق و حل و فصل تمام وابستگي‌هاي مالي و مسائل مربوط به فرزندان مشترک، بر سر مراجعه به دادگاه خانواده توافق مي کنند. همچنين گرفتن گواهي عدم امکان سازش، مقدمه انجام يک طلاق خلع يا طلاق مبارات را فراهم مي‌کنند. در حال حاضر، طلاق تفاهمي يک قرارداد همه‌جانبه ميان زن و شوهر است.
 

شرايط طلاق تفاهمي


شرايط طلاق تفاهمي عبارتند از توافق مقدماتي، گواهي عدم امکان سازش و اجراي صيغه طلاق.

بر اين اساس مراحل انجام طلاق تفاهمي به شرح زير مي‌باشد:

ثبت دادخواست طلاق تفاهمي

در مرحله اول، زوجين و يا وکيل قانوني آن‌ها مي‌بايست با همراه داشتن کارت ملي؛  شناسنامه و عقدنامه به دفاتر خدمات قضايي و يا واحد ثبت دادخواست مراجعه کنند و دادخواست صدور عدم امکان سازش را به ثبت برسانند.

تعيين محل دادرسي طلاق تفاهمي

پس از ثبت دادخواست، براساس محل سکونت مشترک زوجين، دادگاه صالح رسيدگي به موضوع تعيين، و تاريخ رسيدگي مشخص ميگردد. (با پيامک به زوجين اطلاع داده مي‌شود.)

مراجعه به دفتر ازدواج و طلاق براي طلاق تفاهمي

پس از صدور گواهي عدم امکان عدم سازش زوجين مي‌تواند با در دست داشتن مدارک، براي ثبت طلاق اقدام کنند. قبل از اجراي صيغه طلاق مي‌بايست وضعيت باکره يا مدخوله بودن زوجه مشخص گردد. چنانچه در توافقات اوليه، زوجه اعلام کند که باکره است، مي بايست گواهي سلامت بکارت صادر شده از سوي پزشکي قانوني را به دفتر ثبت طلاق ارائه دهد.

در صورت مدخوله بودن نيز، مي‌بايست با انجام آزمايش خون، گواهي عدم بارداري را با خود به همراه داشته باشد.

داوري طلاق تفاهمي

دادگاه به منظور صدور گواهي عدم امکان سازش به زوجين اعلام مي‌کند که از بين بستگان يا افراد مورد اعتماد خود داوراني به دادگاه نمايند. در صورت عدم معرفي داور از سوي زوجين، دادگاه راسا داور را انتخاب مي‌نمايد. همچنين، قاضي زوجين را به منظور برقراري سازش به مراکز مشاوره‌اي ارجاع مي‌دهد.

صدور گواهي عدم امکان سازش طلاق تفاهمي

بعد از ارسال نظر مشاور و داور و بررسي توسط قاضي، گواهي عدم امکان سازش در سه نسخه صادرمي شود.

به هر کدام از زوجين يک نسخه داده خواهد شد. به منظور تسريع در روند صدور گواهي عدم امکان سازش مي‌بايست در جلسه دوم، حق تجديدنظر خواهي و فرجام خواهي ساقط گردد.

نکات مهم در روند طلاق توافقي

مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش صادر شده، 3 ماه است. پس از گذشت اين مدت، کليه توافقات ميان زوجين براي دفاتر ثبت ازدواج و طلاق فاقد اعتبار است.

بعد از صدور گواهي عدم امکان سازش، هيچ کدام از طرفين، نمي‌توانند توافق را يک طرفه فسق کنند. به عبارت ديگر برهم توافق اوليه براي طلاق با رضايت هر دو طرف امکان‌پذير است.

در صورتيکه پس ازتسليم گواهي عدم امکان سازش از سوي زوج، زوجه به دفتر براي ثبت طلاق مراجعه نکند. دفتر به او ظرف مدت ? هفته اخطار داده و در صورت عدم حضور طي تشريفات قانوني طلاق صادر مي‌گردد.

به منظور رجعي نشدن طلاق، علاوه بر حذف امکان فرجام خواهي و تجديدنظر خواهي، زوجه الزاما بايد قسمتي از مهريه يا اموال خود را به زوج بذل کند. همچنين زوج پرداخت مابقي را تقبل نمايد.مشاوره حقوقی رایگان