بسم الله
 
EN

بازدیدها: 360

جرم شناسي در آيات قرآن کريم- قسمت ششم (قسمت پاياني)

  1397/2/25
خلاصه: در اين کار مي خواهيم به اساسي ترين پرسش هاي مطرح شده در جرم شناسي پاسخ دهيم ، منتها از ديدگاه قرآن کريم. يعني با مشاهده و اندکي بررسي در آيات شريفه ي قرآن به اين پاسخ برسيم که از منظر قرآن کريم ، اساساً: جرم چيست؟ علل ارتکاب جرم چيست؟ چه راه هايي براي پيش گيري از جرم وجود دارد؟ و نهايتاً اينکه در برابر جرم و پديده ي مجرمانه چه بايد کرد؟ يعني مي خواهيم بدانيم اولاً آيا اصلاً در قرآن کريم پاسخي براي اين پرسش ها وجود دارد و ثانياً اگر وجود دارد ، اين پاسخ چيست. البته براي بررسي و پاسخ به اين پرسش ها در ابتدا رويکرد جرم شناسي غرب را بررسي مي کنيم تا ببنيم آيا در جوامع غربي نيز مي توان مبناي ديني براي جرم شناسي پيدا کرد يا خير ، و سپس به جرم شناسي اسلامي و قرآني خواهيم پرداخت.
قسمت قبلي


مسئوليت معاون جرم

گاهي ممکن است فرد يا افرادي بدون اينکه مستقيماً دست به عمل مجرمانه بزنند و مرتکب آن گردند ، به طور غير مستقيم زمينه ي ارتکاب آن را فراهم کنند ، يا به مرتکب اصلي جرم که مستقيماً آن را انجام مي دهد ياري رسانند ، يا به هر طريقي (از قبيل تهديد ، تطميع ، تحريک ، فريب دادن و...) او را وادار به اين اقدام نمايند. به چنين فرد يا افرادي که خودشان عمليات اجرايي يک جرم را انجام نمي دهند ، بلکه در تهيه ي مقدمات يا ... به طور غيرمستقيم مسبب آن مي شوند ، معاون جرم مي گويند.

معاون جرم هرچند خودش اقدام به ارتکاب جرم اصلي نمي کند ولي قصد مجرمانه دارد. يعني سوءنيت دارد و اگر کاري انجام مي دهد به نيت تحقق جرم اصلي است. لذا غير عادلانه