بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,205

زن در چه مواردي حق طلاق دارد؟

  1397/2/24

سوال: 

اگر زن بخواهد در کوتاه ترين زمان ممکن طلاق بگيرد درصورتي که مرد حاضر به طلاق توافقي نيست، چه بايد کرد؟
 
--------------------------

پاسخ :

توصيه وکيل آنلاين به حفظ و صيانت از زندگي مشترکي است که استمرار آن همواره مورد توجه شرع و قانون بوده است. اما فارغ از اين مسائل و نيز در راستاي آموزش حقوق شهروندان بايد بيان داشت طلاق ناشي از عسر و حرج يکي از روش‌هايي است که مي‌تواند در پايان دادن به يک زندگي مشقت‌بار خانوادگي به زوجه کمک کند. برخلاف مردان، بانوان براي طلاق بايد به شرايط و مواردي که در قانون و قباله نکاح ذکر شده است استناد کنند. يکي از اين موارد عسر و حرج است که به شرايط سخت و غيرقابل تحمل در زندگي زناشويي اطلاق مي‌شود.

به عبارتي ديگر برخلاف حق مطلق زوج در امر طلاق که به موجب ماده 1133 قانون مدني مي‌تواند بدون نياز به ارائه دليل طلاق به دادگاه، زوجه خود را به شرط پرداخت نقدي مهريه (غير از موارد اعسار) و ساير حقوق مالي مطلقه کند، زوجه صرفا تحت شرايطي و به شرط اثبات موارد ادعايي، مي‌تواند از محکمه تقاضاي طلاق کند. مطابق قوانين مربوطه صدور حکم طلاق زوجه صرفا تحت شرايط قانوني مقدور است و دادگاه خانواده مي‌تواند در صورت ثبوت حداقل يکي از شرايط مقرر قانوني از سوي زوجه، حتي بر خلاف رضايت زوج، زوجه را مطلقه کند.

1. شرايط پيش‌بيني شده در قوانين. مانند موارد مقرر در ماده 1129 و 1130 قانون مدني که هر يک به طور جداگانه شرايط طلاق زوجه را به ترتيب در موارد استنکاف و عجز شوهر از پرداخت نفقه استحقاقي زوجه و در موارد عسر و حرج بيان مي‌دارد.

2. شرايط توافق شده بين زوجين در سند نکاحيه و ساير اسناد رسمي تحت عنوان شرايط ضمن‌العقد نکاح يا هر نوع عقد لازم ديگري که در ماده 1119 قانون مدني مورد تصريح واقع شده است. اين ماده قانوني قبلا در ماده 4 قانون ازدواج سال 1310 مطرح بوده است.

3. کراهت زوجه از زوج تحت شرايط مقرر در ماده 1146 قانون مدني.
از طرفي ديگر بايد بيان داشت، ماده 1130 قانون مدني که با هدف ايجاد حق طلاق براي زوجه در شرايط سخت زندگي زناشويي، در سال 1370 اصلاح شد، به زوجه اجازه مي‌دهد که چنانچه ادامه زندگي مشترک زناشويي با زوج مستلزم تحمل عسر و حرج به معناي تحمل سختي و مشقت (اعم از جسمي و روحي، مالي، عرضي و ناموسي و غيره) باشد، به حدي که تحمل آن مشکل و غير‌ممکن شود، جهت درخواست طلاق به محکمه خانواده مراجعه و دادگاه در صورت اثبات مورد عسر و حرج ادعايي از سوي زوجه، مي‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند.

برخي مصاديق عسر و حرج مطابق تبصره ماده موصوف به شرح ذيل مي‌باشد:
الف. ترک زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي يا 9 ماه متناوب در مدت يک سال بدون عذر موجه. (عسر و حرج)
ب. اعتياد زوج به يکي از انواع مواد مخدر يا ابتلاي وي به مشروبات الکلي که به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امکان الزام وي به ترک آن در مدتي که به تشخيص پزشک براي ترک اعتياد لازم بوده است در صورتي که زوج به تعهد خود عمل ننمايد يا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روي آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد. (عسر و حرج)
ج. محکوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر. (عسر و حرج)
د. ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد. (عسر و حرج)
ه. ابتلاء زوج به بيماري‌هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري که زندگي مشترک را مختل نمايد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان