بسم الله
 
EN

بازدیدها: 594

عيوب مجوز فسخ نکاح

  1397/2/22
خلاصه: عقد نکاح به يکي از طُرق فسخ و يا طلاق و يا بذل مدّت در عقد موقت، منحل مي‌شود. بديهي است که فوت يکي از زوجين نيز منجر به انحلال زوجيت خواهد شد.

امروزه اغلب زوجين با حدوث مشکلاتي در زندگي زناشويي تصميم به متارکه مي‌گيرند، در حالي که شايد در مواردي اختيار فسخ داشته باشند. هر چند در عمل طلاق و فسخ نکاح هر دو منجر به انحلال زندگي مشترک مي‌شوند. ولي اين دو در شالوده، با يکديگر متفاوت هستند. زماني که زوجين به واسطه طلاق از يکدگر جدا مي‌شوند؛ بديهي است که ديگر نمي‌توانند از فسخ نکاح اسنفاده کنند. به مواردي که باعث حق فسخ نکاح مي‌شوند مي‌پردازيم:

عيوب ذيل در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود:

1.خصاء (بيماري جنسي)

?. عِنَن به شرط اين که ولو يک بار عمل زناشويي را انجام نداده ‌باشد. (عنن ناتواني مرد در ايفاي وظايف زناشويي است.) عِنَن هرگاه بعد از عقدهم حادث شود، موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.

3. مقطوع بودن آلت ‌تناسلي به اندازه‌اي که قادر به عمل‌ زناشويي نباشد.

عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود:

هر يک از زوجين که قبل از عقد عالم، به امراض مذکوره درطرف ديگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت‌.

1. قَرَن‌ (يک نوع ناهنجاري در زنان)

2. جُذام (بيماري پوستي) ‌

3. بَرَص (بيماري پوستي پيسي)

4. افضاء (يک نوع بيماري در زنان)

5. زمين‌گيري (معلوليت جسمي)

6. نابينايي از هر دو چشم‌

عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است که عيب مزبور در حال عقد وجود داشته است. بنابراين اگر زن بعد از عقد به يكي از معايبي دچار شود كه در لحظه‌ي وقوع عقد به مرد حق فسخ مي‌داد، حق فسخ براي مرد نخواهد بود.

جنون

جنون هر يک از زوجين به شرط استقرار، اعم از اينكه مستمر يا ادواري باشد، براي طرف مقابل موجب حق فسخ است. جنون در مرد نيز مانند عنن، هرگاه بعد از عقدهم حادث شود، موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.

طبق ماده قانون 1127، لازم به ذکر است هر يک از زوجين که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره درطرف ديگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت‌.

وصف خاص

هر گاه در يکي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصريح شده يا عقد، متبانياً (شرط بنايي) بر آن واقع شده باشد. مانند اين‌که پسري با کلاه‌گيس، کچلي خود را بپوشاند و يا خانمي، با ترفندهاي مختلف خود را دختر معرفي کرده در حالي که غير از ان بوده است.

تفاوت‌هاي فسخ نکاح و طلاق

_طلاق تشريفاتي دارد؛ از جمله حضور دو نفر شاهد در حين اجراي صيغه طلاق، اين درحاليست که در فسخ نکاح رعايت ترتيباتي که براي طلاق مقرر است شرط نيست.

_فسخ نكاح در دوران عادت زنانگي و نفاس زن جايز است. در حالي كه طلاق زن در اين دوران ميسر نيست.

_براي فسخ نکاح بايد دلائلي که قانونگذار مقرر نموده وجود داشته باشد به همراه بعضي شرايط از جمله بي‌اطلاعي فرد مقابل، ولي براي تحقق طلاق نياز به وجود دليل نسيت.

_در طلاق رشته انحلال عقد در اختيار شوهر است مگر اينکه در عقد نکاح به زوجه وکالت در طلاق داده باشد، در فسخ نکاح هريک از زوجين در شرايط خاص حق فسخ دارند.

_نقش دادگاه در طلاق پررنگ‌تر است به شکلي که اذن يا حکم دادگاه در طلاق لازم است، در فسخ نکاح حکم دادگاه  فقط به معناي اعلام انحلال ازدواج است. 

_طلاق مختص عقد دائم است، درحالي‌که موارد فسخ نكاح در نکاح دائم و منقطع يكسان است.

_در طلاق از نوع رِجعي شوهر مي‌تواند در ايام عده رجوع کند، در فسخ نكاح امكان رجوع وجود ندارد و تنها راه بازگشت نکاح  است.

_هرگاه شوهر قبل از نزديکي، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود، هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي فسخ شود، زن حق مهريه ندارد، مگر در صورتي كه موجب فسخ ، عنن باشد. 

_فسخ نكاح هرچند به کرات باعث حرمت نمي‌شود، در طلاق بعد از 3 بار حرمت ايجاد مي‌شود.

_عدم ثبت طلاق در دفترخانه رسمي جرمانگاري شده، عدم ثبت فسخ ازدواج در دفترخانه جرم نيست.

فوريت در فسخ

خيار فسخ فوري است و اگر طرفي که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خيار او ساقط مي‌شود به شرط اين که علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد. تشخيص مدتي که براي امکان استفاده از خيار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

کلام آخر

بايد توجه داشت که اگر فرد بيماري، خود را قبل از عقد نکاح درمان کرده باشد قطعا از بحث ما خارج خواهد بود و شامل جواز فسخ عقد نمي‌شود. طلاق و فسخ نکاح هر دو منجر به جدايي زوجين مي‌شوند هرچند که در جوهر از يکديگر متفاوت هستند. با وجود تمام تفاوت‌هايي که بر‌شمرديم طلاق و فسخ از باب عده يکسان هستند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان