بسم الله
 
EN

بازدیدها: 624

ممنوع الخروجي

  1397/2/18
خلاصه: ممنوع الخروجي؛ علل و شرايط آن و استعلام از اينترنت

حسب ماده 16 قانون گذرنامه:

ممنوع الخروجي اشخاصي که ممنوع مي باشند از اخذ گذرنامه:

1- کساني که به موجب اعلام کتبي مقامات قضايي حق خروج ندارند.

2- کساني که در خارج از ايران به سبب تکدي گري و ولگردي و يا ارتکاب سرقت وکلاهبرداري و يا به عنوان ديگر داراي سوء شهرت هستند.

3- کساني که مسافرت آن ها به خارج از کشور به تشخيص مقامات قضايي مخالف مصالح جمهوري اسلامي ايران است و ماده 17 قانون فوق تأکيد دارد که : « دولت مي تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعي مالياتي و اجراي دادگستري و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزي طبق ضوابط و مقررات که در آئين نامه تعيين مي شود جلوگيري کند.

و همچنين با توجه به بند 1 و3 ماده 18 قانون گذرنامه اشخاص زير 18 سال با اجازه کتبي ولي و قيم آن ها و زنان شوهردار با موافقت کتبي شوهر و در موارد اضطراري با اجازه دادستان مي توانند براي خروج از کشور گذرنامه دريافت کنند.

ضمن اينکه برخي از دواير دولتي در مورد جلوگيري از خروج بدهکاران داراي مقررات خاص خود هستند مانند:

ماده 202 ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و بخشنامه وزارت امور اقتصادي در مورد جلوگيري از خروج بدهکاران مالياتي و همچنين بخشنامه IS بندي بانک مرکزي در خصوص شرايط اعمال ممنوع الخروجي بدهکاران بانکي که براي بدهي اشخاص حقوقي 3،000،000،000 ريال و مديران اشخاص حقيقي در صورت نداشتن وثيقه مناسب 5،000،000،000 ريال در نظر گرفته شده است.

بنابراين مستفاد از قوانين فوق افرادي که ممنوع الخروج هستند 6 گروه مي باشند:

1- کساني که بدهي قطعي مالياتي دارند

2- کساني که طبق حکم قطعي دادگاه يا صدور اجرائيه توسط اجراي اداره ثبت داراي بدهي قطعي هستند

3- افرادي که به دلايلي مانند سرقت – تکدگري و کلاهبرداري و يا هر جرم ديگري در خارج از ايران داراي سوء شهرت هستند.

4- کساني که مسافرت آن هابه خارج از کشور به تشخيص مقامات قضايي مخالف مصالح جمهوري اسلامي ايران بوده و يا به موجب دستور کتبي مقامات قضايي حق خروج از کشور را نداشته باشند

5- افرادي که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آن ها، به اراده فرد ديگري مانند پدر، شوهر و قيم محول شده باشد.

6- بدهکاران بانکي وضعيت استعلام ممنوع الخروجي به صورت اينترنتي در حال حاضر به علل مختلف بدهکاران از صدور اجرائيه و ممنوع الخروجي خود مطلع نمي شوند و زمانيکه قصد خروج از کشور را دارند در مرزهاي زميني- دريايي و هوايي متوجه ممنوع الخروجي خود شده و متحمل خسارت مي شوند.

براي حل اين مشکلات هم با توجه به اينکه دادگستري مرجع تظلمات عمومي است افراد فوق بايد با مراجعه به دادگستري و يا مرجع صدور اجرائيه و اثبات حقانيت خود ممنوع الخروجي را رفع کنند.

اما تنها راه براي استعلام ممنوع الخروجي ، مراجعه مستقيم فرد به اداره گذرنامه مي باشد و استعلام از طريق اينترنت امکان ندارد و اعضاي خانواده وي نيز نمي توانند براي استعلام فرد مورد نظر اقدام کنند مگر استفاده از وکيل دادگستري و يا دادن وکالت محضري و اداري به شخص ديگر و کساني که در خارج از ايران هستند براي اطلاع از ممنوع الخروج بودن يا نبودن به اداره کنسولي سفارت خانه مراجعه نمايند.

البته لازم است مسئولين امر راهکارهاي مناسب جهت استعلام ممنوع الخروجي از طريق دفاتر پليس10+ در نظر بگيرند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان