بسم الله
 
EN

بازدیدها: 385

مسايل حقوقي تلفن همراه

  1397/2/11

الف) عدم انتقال قطعي

در صورتي که صاحب تلفن همراه، قصد واگذاري وکالتي تلفن همراه خود را به شخص ديگري داشته باشد، بايستي برابر بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پس از استعلام دفاتر اسناد رسمي و پاسخ استعلام از سوي شرکت ارتباطات سيار، نسبت به سند وکالت اقدام نمايد. بديهي است وکالتنامه، مانع نقل و انتقال نيست و تا زماني که تلفن همراه به نام مشترک باشد، تمامي مسئوليت‌هاي مالي و حقوقي به عهده مشترک است. همچنين طبق ماده ??? قانون مدني، وکالت به طرق ذيل باطل مي‌شود:

به عزل موکل

به استعفاي وکيل

به فوت يا جنون وکيل يا موکل

ب) اجاره تلفن همراه به شخص ثالث

در مواردي که صاحب تلفن همراه براي کسب درآمد، تلفن همراه خود را، در ازاي مبلغ معيني به صورت استيجاري در اختيار شخص ثالثي قرار مي‌دهد و شخص ثالث نيز آن را به صورت رهن در اختيار شخص ديگري مي‌گذارد، با توجه به بقاي مسئوليت مشترک اصلي، مسئوليت مالي و حقوقي تلفن همراه، به عهده مشترک مي‌باشد.

ممکن است شخصي که تلفن همراه را اجاره کرده است، مبالغ کلاني هزينه ايجاد نمايد و سپس متواري شود، که در اين گونه موارد، شرکت ارتباطات سيار برابر مقررات جاري، به مشترک (صاحب تلفن) مراجعه و هزينه‌ها را از وي مطالبه مي‌کند.

لذا توصيه مي‌شود از واگذاري تلفن همراه به صورت رهن، اجاره يا وکالت، جداً خودداري و جز به صورت قطعي و با تنظيم سند صلح در دفاتر اسناد رسمي و دفاتر خدمات مشترکين تلفن همراه، نسبت به انتقال تلفن همراه اقدام نکنيد

ج) سوء استفاده از تلفن همراه

در مواردي که تلفن همراه در اعمال مجرمانه يا نظاير آنها مورد استفاده قرار گيرد، مسئوليتش بر عهده مشترک است. لذا توصيه مي‌شود مشترک تلفن همراه هر چند به طور موقت آن را در اختيار اشخاص ديگر قرار ندهد.

د) سوء استفاده از شناسنامه تلفن همراه

در صورتي که شناسنامه تلفن همراه، مفقود يا به سرقت برود، صاحب تلفن بايد در اسرع وقت به ادارات مناطق مشترکين تلفن همراه مراجعه تا پس از تکميل فرم‌هاي مربوطه و انجام مراحل قانوني، نسبت به جلوگيري از جعل شناسنامه اقدام گردد

ه) سوء استفاده از فيش ثبت نام تلفن همراه از طريق وکالتنامه

فيش ثبت نام تلفن همراه، مويد پرداخت مبلغ اوليه تلفن همراه است و سند مالي محسوب مي‌شود. در صورت مفقودي يا به سرقت رفتن آن، صاحب فيش تلفن همراه بايد با مراجعه به اداره متقاضيان (اداره کل مشترکين و متقاضيان) موضوع را اطلاع دهد، در غير اين صورت فيش مفقود شده ممکن است مورد سوء استفاده قرار گيرد

و) نقل و انتقال فيش ثبت نام تلفن همراه از طريق وکالتنامه

نقل و انتقال فيش ثبت نام تلفن همراه از طريق وکالتنامه، اغلب موجب بروز مشکلاتي براي انتقال دهنده و انتقال گيرنده خواهد شد و صرفاً بايد از طريق دفاتر خدمات مشترکين تلفن همراه يا دفاتر ارتباطي، صورت پذيرد.

به تمامي مشترکين گرامي توصيه مي‌شود، براي نقل و انتقال تلفن همراه با فيش ثبت نام خود، به دفاتر خدمات مشترکين تلفن همراه يا دفاتر ارتباطي مراجعه نمايند.


مشاوره حقوقی رایگان