بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,085

تحليل جرايم زيست محيطي/ جرم شناسي سبز چيست؟

  1397/2/10
خلاصه: امروزه وقوع رو به افزايش آسيب هاي زيست محيطي توجه فراوان جوامع را به خود معطوف داشته است. آسيب هاي زيست محيطي جلوه ي بارز خودرا در جرايم زيست محيطي مي يابند. اين جرايم که هرگونه فعل تضرر به محيط زيست قلمداد مي شود، ماهيت متفاوتي در مقايسه با ديگر جرايم دارد وبواسطه ماهيت پيچيده و چندبعدي خود شناخت آن نيز مشکل است.

جرم شناسي سبز

پيچيدگي اين مسئله تاجايي است که جرم شناسان را به ايجاد يک شاخه مطالعاتي جديد با عنوان جرم شناسي سبز يا جرم شناسي زيست محيطي رهنمون ساخته، گرايشي که عمري کمتر از سه دهه دارد برهمين اساس پيش فرض اين قسم از جرم شناسي آن است که مي تواند مدل جامعي را در شناخت اين جرم طراحي وشناسايي نمايد چراکه گام اول مقابله وپيشگيري ازاين جرم همانا شناسايي دقيق آن است؛ بنابراين لازم است تا با شناخت جرايم زيست محيطي و سپس جرم شناسي سبز و تبيين چالش هاي مختلف بين المللي به اين نتيجه رسيد که اين جرم شناسي در شناسايي اين رفتار تواناست و رهيافت هايي که از خلال آن حاصل مي شود در مقابله بااين فعل مجرمانه بسيار مؤثر مي باشند. 

با توجه به اينکه شناخت علمي و همه جانبه اجزاء اکوسيستم يکي از لازمه هاي اصلي براي مديريت صحيح آن محسوب مي شود, آگاهي نسبت به نيازهاي اکولوژيکي هرگونه گياهي مي تواند در حفظ رويشگاه و جلوگيري از انقراض آن مؤثر باشد. تمرکز مراکز علمي و دانشگاهها بر مسائل زيست محيطي باعث شده تا يک رويکرد بين رشته ­اي براي مطالعه ماهيت متفاوت علوم زيست محيطي برگزينند. پيرو همين امر مطالعه جرم زيست محيطي نيز مستلزم يک رويکرد بين رشته­ اي است.
 
از طرف ديگر عدم توجه به جرايم زيست محيطي ناشي از تصورات غلط بوده بااين برداشت که جرم زيستي بدون بزه ديده است. درصورتي که تئوري سه ضلعي بزه در نظريه انحراف چپ دربرگيرنده جامعه، مردم و دولت بوده و جرم سبز هم مشمول اين قاعده بوده برخي هم اعتقاد دارند ملايمت و برخورد ارفاق آميز با مجرمين جرايم زيست محيطي خود نيز باعث گشته که ماهيت و شدت اين جرم بي اهميت جلوه نمايد. 

«سيتو آمونز» جرم زيست محيطي را اين چنين تعريف کرده اند:«هرگونه فعل يا ترک فعل غير مجازي است که ناقض قانون بوده وبرهمين اساس موضوع تعقيب و ضمانت اجراي کيفري قرار مي گيرد» از جهتي يکي از ويژگي هاي اين جرم دوبعدي بودن اين جرم است يعني:

الف- اين جرم شکلي از جرايم يقه سفيدي است و معمولاً مرتکبان اين جرم نمايندگان شرکت ها بوده و جهت تحقق منافع آنان دست به ارتکاب اين جرم مي زنند. 
ب- بعد ديگر آن است برخي اوقات اين جرم توسط مجرمين يقه آبي ارتکاب  مي­يابد و برخي عقيده مخالف دارند که اين جرم در ذيل جرايم تجاري طبقه بندي مي شود و بعضاً از نظر عده­اي بعنوان جرم شغلي ياد مي شود.از طرفي بزه ديدگان اين جرم از بزه ديدگي خود به علت پنهاني بودن نتايج حاصله مطلع نمي ­شوند مثل آلودگي پسمانده يک کارخانه که وارد آب­هاي زيرزميني مي شود که بزه  ديده مستقيم ندارد.

 در واقع جرم شناسي سبز فرصت و بستري براي ايجاد هماهنگي ميان گرايش­هاي  جامعه شناسانه و طبيعت است و يکي از مهمترين مسائل پيش رو همانا توجه به پيشگيري از جرايم زيست محيطي است تا به کمک آن از خسارت هاي بالقوه محيطي و اجتماعي اين جرايم کاست وبحران هاي تهديدکننده نظير: آلودگي هوا، دفع زباله هاي غيرقانوني، تجارت غيرقانوني جانوران وگياهان، ماهيگيري غيرقانوني وغيرمنظم، قطع غيرمجاز درختان، آتش سوزي در جنگل­ها و پاکسازي غيرقانوني پوشش گياهي بومي مناطق، پيشگيري زيست محيطي کرد.

بدين منظور قانونگذار علاوه برقوانين سابق از جمله: قانون شکار و صيد اخيراً باتوجه به اهميت حفظ محيط زيست در مواد 25 و 26 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 صراحتاً صيد، عمل آوري، عرضه، فروش، حمل، نگهداري و صدور خاويار و ماهيان خاوياري، صدور حيوانات وحشي عادي در معرض نابودي و کمياب، انواع موجودات آبزي، پرندگان شکاري و غيرشکاري اعم از بومي يا مهاجر وحشي بطور زنده  يا غير زنده و نيز اجزاي اين حيوانات را جرم فرض کرده و رسيدگي به اين جرايم را در صلاحيت محاکم تعزيرات حکومتي قرار داده است.نتيجه:

پيشنهاد مي شود با نگاه به تعريف جرم زيست محيطي از اصل مسأله غافل نباشيم بلکه باديدگاه جرم شناسانه به آسيب هاي زيست محيطي تحت عنوان جرم شناسي توجه کرد و کارگروه تخصصي از جمله جرم شناسان، محيط زيست شناسان و... ايمن سازي محيط زيست جامعه بشري رادنبال کنند و جرم شناساني که مدت طولاني است جرايم سنتي و خياباني را مورد مطالعه قرار داده اند و از جزايم زيست محيطي و ديگر جرايم يقه سفيد غافل شده اند، با تکيه بر جرم شناسي سبز بايستي در صدد باشد اين عدم توجه را ازبين برده و توجه ويژه اي به جرايم زيست محيطي نمايند و لازمه مقابله با جرم زيست محيطي و پيشگيري از آن اين است که جرم معنونه بصورت کامل شناخته شود.

 

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان