بسم الله
 
EN

بازدیدها: 429

شرط ضمن عقد يعني چه ؟

  1397/2/6

شرط ضمن عقد يعني چه؟ امضا کردن اين شرط‌هايي که در عقدنامه‌ها آمده است، آيا براي زن سودي دارد؟

شرط ضمن عقد يکي از مواردي است که خداوند براي زن و شوهر در نظر گرفته تا در ضمن آن برنامه ريزي بهتري براي زندگي مشترک خود داشته باشند و شرايطي است که در حين جاري شدن صيغه عقد درعقدنامه گنجانده مي‌شود. به عنوان مثال خانم مي تواند شرط کند که فقط در شهر و محله زندگي والدينش مي خواهد زندگي کند. اگر مرد اين شرط را قبول کند، موظف است براي زندگي با اين خانم در همان محله والدين دختر، خانه و مسکن تهيه کند. اين شروط نبايد با آنچه که فلسفه و هدف ازدواج است، در تناقض باشند.

مثلا زن نمي تواند شرط کند که فرزند به دنيا نمي آورد. از سال 1360 شروطي به صورت مشخص و معلوم در عقدنامه‌ها درج شده است. شرايط ضمن عقد مندرج در عقدنامه به صورت چاپي بوده و زوجين اگر بخواهيد مي‌توانند شرايط جديدي به آن اضافه کنند. در اين صورت هر مطلب يا شرطي که اضافه مي‌شود، اگر به وسيله هر دو نفر، يعني عروس و داماد امضا شود براي طرفين الزام‌آور است. 

آن چه که به صورت چاپي در عقدنامه درج گرديده و عروس و داماد در گيرودار و شلوغي جشن عقد آن را نخوانده، امضا مي‌کنند به قرار زير است:

اول بند «الف» عقدنامه:

در اين بند به صراحت ضمن عقد نکاح زوجه شرط نمود هر گاه طلاق به درخواست زوج نبوده و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق به دليل تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي نباشد، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را که در مدت زناشويي با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد. 

پس آقايان بايد بدانند که باامضاي اين بند از عقدنامه چه تعهدي مي‌کنند، ولي در همين شرط چند نکته مهم نيز بايد موجود باشد تا زوجه بتواند به نصف دارايي مرد برسد:

1.زوجه درخواست طلاق نکرده باشد.

2.طلاق ناشي از تخلف، سوءاخلاق و رفتار زوجه نباشد.

3.آن مقدار ثروتي که پس از ازدواج کسب شده شامل اين بند مي‌شود و نسبت به دارايي سابق مرد اثري ندارد.

دوم بند «ب» عقدنامه:

در اين بند زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکيل به غيرداده که در موارد مشروحه زير از طريق رجوع به دادگاه خود را مطلقه نمايد. مواردي که زن مي‌تواند حسب مورد از دادگاه تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد به شرح زير است:

1.خودداري از پرداخت نفقه به مدت 6 ماه

2.سوءرفتار يا سوءمعاشرت

3.ابتلاي زوج به امراض سخت

4.جنون

5.انتخاب شغلي که مغاير با حيثيت زن باشد

6.محکوميت قطعي شوهر به مدت 5 سال حبس

7.اعتياد زوج

8.ترک خانواده

9.محکوميت شوهر در اثر ارتکاب جرم

10.عقيم بودن زوج

11 مفقودالاثر بودن زوج

12.بدون رضايت زوجه، زوج همسر ديگري اختيار کند.

بديهي است براي اجراي هر کدام از موارد دوازده گانه بالا که در اين جا به اختصار ذکر گرديده، بايد شرايط لازم و کافي فراهم شود تا اقدام قانوني امکان تحقق پيدا کند، يعني براي دادگاه اثبات شود که مرد معتاد است تا به زن حق طلاق داده شود. همچنان که متذکر شديم زن مي‌تواند علاوه بر موارد مندرج در فوق، شرايط ديگري نيز تعيين و ا ضافه نمايد.

به عنوان مثال زن مي‌تواند طبق ماده 1114 قانون مدني، حق تعيين مسکن را به خود اختصاص دهد، زيرا در قانون ايران حق انتخاب مسکن با مرد است. حال اگر چنين شرطي وضع شود و زن از اقامت در منزلي که قبلا به وسيله مرد تعيين شده است، خودداري نمايد، شوهر نمي‌تواند عليه زن به عدم اقامت او در منزلي که قبلا تعيين کرده است اقامه دعوا کند.

هم چنين زن مي‌تواند براي کار کردن يا ادامه تحصيلات خود نيز در ضمن عقد شرايطي وضع نمايد. مهمترين شرطي که بر سر آن بحث وجود دارد، شرط عدم ازدواج مجدد مرد است، چون عده اي از قضات و دفاتر اسناد رسمي‌اجازه همسر اول را لازم مي‌دانند، اما برخي ديگر اهميت چنداني به آن نمي‌دهند.

بنابراين زوجه مي‌تواند در ضمن عقد ازدواج و يا «عقد لازم» ديگري شرط نمايد که هر گاه شوهر زن ديگري بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا عليه حيات زن اقدام نمايد، زوجه وکيل، حتي وکيل با حق توکيل به ديگري باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهايي خود را مطلقه سازد. هم چنين اگر زن بخواهد حق طلاق داشته باشد، مي‌تواند چنين شرطي را نيز ضمن عقد بنمايد و براي اين که وکالتش بلاعزل باشد، بهتر است در حين جاري شدن صيغه عقد بگويد: «من خودم را به شرط اين که وکيل بلاعزل در طلاق باشم به زوجيت تو در مي‌آورم.» مرد هم قبول کند که وکالت زوجه در طلاق قابل فسخ نيست.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان