بسم الله
 
EN

بازدیدها: 369

زنان فعال ايراني (8) دکتراي فلسفه و کلام اسلامي

  1397/1/12
خلاصه: سيده سادات شهيدي "دکتراي فلسفه و کلام اسلامي" عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع)


سوابق پژوهشي- مقالات علمي:


- عوامل پيدايش فرقه کلامي معتزله (مشکوه النور- ش27-26)

- ماهيت جسم از ديدگاه فلاسفه يوناني و مسلمان (مشکوه النور، ش29-28)

- وجود منبسط از ديدگاه عرفان اسلامي و حکمت متعاليه (مشکوه النور،ش31-30)

-ماهيت فلسفه اسلامي (حکمت سينوي، ش35)

- از شناخت علمي تا معرفت فلسفي (حکمت سينوي، ش37-36)

- عينيت مفهومي اوصاف الهي در فلسه ابن سينا (حکمت سينوي، ش42)

- مبادي وجودي جدا انگاري واجب الوجود از ممکنات در فلسفه ابن سينا (حکمت سينوي، ش43)

- امکان معرفت نسبت به خداوند نزد ابن سينا (حکمت سينوي، ش44) در دست چاپ

سوابق تحصيلي


دکتري: فلسفه و کلام اسلامي

عنوان پايان نامه دکتري: شناخت مفاهيم اوصاف الهي در فلسفه ابن سينا

کارشناسي ارشد: فلسفه و کلام اسلامي

عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد: بررسي اصل عليت برمبناي وحدت شخصي وجود در حکمت متعاليه

کارشناسي: فلسفه و کلام اسلامي

سوابق آموزشي


تدريس در دانشگاه امام صادق (ع) از سال 1384 

سوابق اجرايي


مسئوليت طرح شهيد مطهري از سال 1389 در دانشگاه امام صادق (ع) پرديس خواهران

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان