بسم الله
 
EN

بازدیدها: 431

مجازات جاسوسي هاي اينترنتي چيست؟

  1397/1/12
خلاصه: جاسوسي در اينترنت جرم محسوب ميشود....

به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي ،مبحث سوم از فصل يکم جرايم عليه محرمانگي داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي از مواد 731 الي 733 به جاسوسي رايانه‌اي مي پردازد که به شرح ذيل مي باشد:

ماده 731 قانون مجازات اسلامي و ماده 3 قانون جرايم رايانه اي بيان مي کند:
هر کس به طور غيرمجاز نسبت به داده‌هاي سري درحال انتقال يا ذخيره‌شده در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده مرتکب اعمال زير شود، به مجازات‌هاي مقرر محکوم خواهدشد:

الف) دسترسي به داده‌هاي مذکور يا تحصيل آن‌ها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يک تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا شصت ميليون (60.000.000) ريال يا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قراردادن داده‌هاي مذکور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشاء يا در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذکور براي دولت، سازمان، شرکت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

اين ماده قانوني داراي تبصره هاي ذيل مي باشد: 

تبصره 1ـ داده‌هاي سري داده‌هايي است که افشاي آن‌ها به امنيت کشور يا منافع ملي لطمه مي‌زند.

تبصره 2ـ آئين‌نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‌هاي سري و نحوه طبقه‌بندي و حفاظت آن‌ها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاري وزارتخانه‌هاي دادگستري، کشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.

ماده 732 قانون مجازات اسلامي و ماده 4 قانون جرايم رايانه اي بيان مي کند: هرکس به قصد دسترسي به داده‌هاي سري موضوع ماده (3) اين قانون، تدابير امنيتي سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده 733 قانون مجازات اسلامي و ماده 5 قانون جرايم رايانه اي بيان مي کند: چنانچه مأموران دولتي که مسؤول حفظ داده‌هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سامانه‌هاي مربوط هستند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها يا سامانه‌هاي مذکور در اختيار آن‌ها قرار گرفته است بر اثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‌ها، حامل‌هاي داده يا سامانه‌هاي مذکور شوند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهندشد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان