بسم الله
 
EN

بازدیدها: 421

موارد تخفيف مجازات در قانون مجازات اسلامي چيست؟

  1397/1/7
خلاصه: در قانون مجازات اسلامي در ماده 38 براي بعضي از مجازات‌ها تخفيف پيش بيني شده است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، ماده 38 قانون مجزات اسلامي جهات تخفيف مجازات را به شرح ذيل اعلام مي کند:

الف- گذشت شاکي يا مدعي خصوصي

ب- همکاري مؤثر متهم در شناسايي شرکا يا معاونان، تحصيل ادله يا کشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به کار رفته براي ارتکاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبيل: رفتار يا گفتار تحريک آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي درحين تحقيق و رسيدگي

ث- ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل: کهولت يا بيماري

ج- کوشش متهم بهمنظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن

چ- خفيف بودن زيان وارده به بزه ديده يا نتايج زيانبار جرم

ح- مداخله ضعيف شريک يا معاون در وقوع جرم
 
اين ماده قانوني داراي تبصره هاي ذيل مي باشد:

تبصره 1- دادگاه مکلف است جهات تخفيف مجازات را در حکم خود قيد کند.

تبصره 2- هرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصي پيشبيني شده باشد، دادگاه نمي‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان