بسم الله
 
EN

بازدیدها: 392

نگاهى به نقش آموزش کانون به وکلا و کارآموزان

  1397/1/7
وقتي صحبت از تخصص گرايي در شغلي مهمي همچون وکالت ميشود دراجراي بند«ه»ماده ?لايحه قانوني استقلال و وظايف کانون وکلا در فرآهم کردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وکلاء، گذراندن دوره هاي تخصصي زير نظر اساتيد ميتواند نمودعيني و ملموسي درعالم خارج و درروند شغلي و حرفه اي وکلا بالاخص وکلاي جوان داشته باشد در اين بين نهادهاي آموزشي کانون همچون دانشگاه علمي، کاربردي کانون وکلاءو کميسيون آموزش وهيات مديره دراجراي وظايف محوله لايحه استقلال به همراه کميسيون کارآموزي به عنوان اولين و مهمترين ارگان آموزشي کانون نقش سازنده و پررنگي ايفا مي کنند.

1- درخصوص دانشکده علمي و کاربردي کانون وکلاء بايستي عرض شود، ضمن تقدير از تلاشهاي بانيان وموسسان مرکز فوق که في نفسه حرکتي روبه جلو و تحسين برانگيز تلقي ميشود چند نکته حائز اهميت مينمايد:

در يک دهه گذشته ما شاهد ورود رشته هاي جديد درحوزه تجارت بين الملل، مالکيت فکري ، حقوق اقتصادي، حقوق ثبت و…..هستيم، رشته هايي که هرکدام عالمان و متخصصان علمي خاص خود را دارد ولي متاسفانه حرفه وکالت نتوانسته هم سو و هم قدم با پيش رفتهاي فوق پيشرفت کند و اين موضوع باعث ايجاد فاصله زيادي بين دانشگاه و حرفه وکالت شود در اين بين نقش دانشگاه علمي و کاربردي کانون بسيار پررنگ تر از گذشته ميشود از آنجاييکه رسالت اصلي دانشگاه فوق الذکر آموزش وکلاي دادگستري در خصوص مسائل علمي با رويکرد کاربردي است ميتوان با ارائه دروس تخصصي فوق و آموزش کاربردي نقش سازنده اي درتخصص گرايي وکلاي دادگستري داشته باشد و از اين طريق پلي ميان دانشگاه و شغل وکالت زده شود.

درخصوص هيات مديره نيز بايد به اين نکته اذعان نمود که رسالت اصلي در حوزه آموزش وکلاء در اجراي مقرره بند«ه»ماده ?لايحه قانوني از تکاليف هيات مديره محسوب ميشود که درراستاي اجراي اين تکليف هيات مديره ميتواند با برگزاري همايش هاي علمي ودعوت از اساتيد مربوطه و ارائه گواهي نامه هاي معتبر در اين حوزه به ايفاي تکليف بپردازد که بعضا اين مهم توسط برخى کميسيون هاى کانون صورت مى پذيرد.

در خصوص کميسيون کارآموزي هم بايد عرض شود که دررواقع کميسيون کارآموزي به مثابه يک کوره آهنگريست که با گرماي وجود اساتيد ورزيده و مجرب وکالت ميتواند ازنظر علمي سبب قوام و پختگي وکلاي جواني شود که بايستي در آتيه وظيفه دفاع از حق را به عهده بگيرند فلذا اين کميسيون به عنوان موتور محرکه و پويايي کانون درامر پرورش نسل جوان وکلاء بايستي با تدوين برنامه‌هاي آموزشي مناسب با شرايط و نيازهاي اجتماعي روز، هم نسل آينده را با مقررات صنفي و انتظامي آگاه کند و هم قوانين جديد التصويب را که گاهي براي همکاران وکيل قامض و پيچيده مينمايد آموزش دهد.

جهت نيل به اين اهداف عاليه برگزاري کارگاه هاي آموزشي همچون موت کورت و شبيه سازي دادگاه ها، آموزش مقررات انتظامي بوسيله کارشناسان مربوطه و تبين و تشريح نظامات فوق که درخيلي از موارد به علت عدم آگاهي وکلاي جوان براي آنها دردسر ساز خواهد شد کارآموزان محترم را ارشاد نمايند، در برگزاري کارگاهها سعي شود علاوه بر ارائه تئوريک مطالب حتما کارآموزان محترم را از طريق پرسش و پاسخ و يا ارائه کنفرانس و گفتگوهاي دو يا چند نفردرگير مسائل علمي شوند، نوع مطالب ارائه شده درکارگاه ها عيني و با ديد کاربردي باشد تا موجبات بي انگيزگي کارآموزان نشود و درعوض آنها با شور و اشتياق در کارگاه ها حاضر شوند.

در پايان سعي شود درراستاي تخصص گرايي حتما رشته هاي نوين علم حقوق مدنظر اساتيد قرار گيرد و ازاين طريق پلي ميان دانشگاه و شغل وکالت قرار گيرد چراکه به شخصه اعتقاد دارم امروزه با توجه به گسترش شاخه هاي علم حقوق متاسفانه شغل وکالت درکشور ما از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي عقب مانده و اين ضعف بايستي در بدو ورود وکلاي جديد از طريق آموزش مرتفع شود مآلا کميسيون کارآموزي در اين بين نقش ويژه اي دارد .


نويسنده: حسين طالع

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان