بسم الله
 
EN

بازدیدها: 440

شرايط و انواع بازنشستگي مردان و زنان چگونه است؟

  1397/1/4
خلاصه: شرايط سني بازنشستگي براي زنان پنج سال از آقايان کمتر است به اين معني که زنان با سن کمتري مي‌توانند بازنشسته شوند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، شرايط سني بازنشستگي براي زنان پنج سال از آقايان کمتر است؛ به اين معني که زنان با سن کمتري مي‌توانند بازنشسته شوند.
 
در مورد سابقه لازم براي بازنشستگي نيز عموما شرايط براي زنان و مردان يکسان است، ولي در چند مورد براي زنان از نظر سابقه شرايط سهل‌تري در نظر گرفته شده است.
 
نکته سوم مربوط به وجود شرايط همزمان سن و سابقه براي بازنشستگي زنان است.
 
به اين معنا که به غير از سه مورد (بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان‌آور، بازنشستگي جانبازان و بازنشستگي با 35 سال سابقه پرداخت حق‌بيمه) قاعده اصلي در بازنشستگي تحقق توامان شرط سن و سابقه در احراز بازنشستگي است. 

1- فرد تحت پوشش با 45 سال سن و 30 سال سابقه مي‌تواند بازنشسته شود.

2-فرد تحت پوشش با 55 سال سن و حداقل 20 سال سابقه مي‌تاوند درخواست بازنشستگي کند.

3-فرد تحت پوشش با 42 سال سن براي مشمولين قانون کار و 20 سال سابقه مي‌تواند بازنشسته شود.

*در خصوص اين گروه از بيمه شدگان، در صورتي که مستمري استحقاقي از حداقل حقوق سال مربوطه کمتر باشد، تا حداقل حقوق افزايش نمي‌يابد.

4- فرد تحت پوشش با داشتن 35 سال سابقه بدون شرط سني مي‌تواند بازنشسته باشد.

5- فرد تحت پوشش اگر معلول عادي باشد مي‌تواند با 45 سال سن و با داشتن حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بيمه تقاضاي بازنشستگي کند.

6- فرد تحت پوشش بازنشستگي با داشتن 55 سال سن با حداقل 10 سال سابقه متناسب با سنوات پرداخت حق‌بيمه مي‌تواند بازنشسته شود.

* در اين حالت بيمه‌شده مي‌تواند با 10 سال سابقه و بيشتر تا 20 سال، درخواست بازنشستگي کند که مستمري وي به ميزان سنوات پرداخت حق‌بيمه خواهد بود (بين 10 تا 20 روز حقوق). در اين صورت ماده 111 قابل اجرا نيست و چنانچه حقوق وي از حداقل پايين‌تر باشد، مستمري تا حداقل حقوق افزايش نمي‌يابد.

* بانواني که سن آن‌ها به 55 سال رسيده، ولي زير 10 سال سابقه دارند مي‌توانند با پرداخت حق‌بيمه سنوات کسري تا 10 سال سابقه، با 10 روز حقوق بازنشسته شوند که در اين صورت نيز چنانچه حقوق آن‌ها از حداقل حقوق مصوب شوراي عالي کار کمتر باشد، ترميم نخواهد شد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان