بسم الله
 
EN

بازدیدها: 774

مقايسه نظريه راسل با دين اسلام در مورد تعدد زوجات

  1397/1/3
برتراند راسل به اين نکته توجه دارد که‏ اگر تک همسري تنها صورت قانوني ازدواج باشد مستلزم محروميت گروه زيادي‏ از زنان ميشود. لهذا راه حلي پيشنهاد ميکند. اما چه راه حلي؟! 

خيلي‏ ساده، پيشنهاد ميکند که به اين زنان اجازه داده شود براي اينکه از داشتن‏ فرزند محروم نمانند با شکار کردن مردان، فرزندان بي پدر بوجود آورند. و نظر باينکه زن در حاليکه فرزند در رحم يا دامن دارد احتياج به کمک مادي‏ دارد و معمولا پدر به نام نفقه به او کمک مي‏کند، دولت از اين جهت جانشين‏ پدر شود و به اين گونه زنان کمک اقتصادي کند.

راسل پس از اينکه ميگويد: در انگلستان کنوني بيش از دو ميليون زن زائد بر مردان وجود دارد و بنا بر عرف (عرف تک همسري) بايد همواره عقيم بمانند و اين براي آنها محروميت بزرگي است. مي‏گويد: وحدت ازدواج کامل (تک همسري) مبتني بر فرض تساوي تقريبي زنان و مردان است. جائيکه تساوي وجود ندارد قساوت زيادي درباره کساني ميشود که به حکم قانون رياضي بايد مجرد بمانند. حال اگر مايل به ازدياد نفوس‏ باشيم اين قساوت گذشته از نظر خصوصي از لحاظ عمومي نيز مجاز نخواهد بود. 

اسلام‏ ميگويد: اين مشکل را به اين صورت حل کنيد که يک نفر مرد واجد شرايط مالي‏ و اخلاقي و جسمي بيش از يک زن را تکفل کند، زن دوم را همسر قانوني و شرعي خود قرار دهد، ميان او و همسر اولش و همچنين ميان فرزندان اين زن و فرزندان همسر اولش هيچگونه تبعيض و تفاوتي قائل نشود. زن اول تحت‏ عنوان يک وظيفه اجتماعي نسبت به خواهر خودش از حق خود بگذرد و فداکاري‏ کند و اين نوع اشتراک و سوسياليزم را که ضروري ترين انواع سوسياليزم است‏ بپذيرد. اما اين فيلسوف قرن بيستم ميگويد: زنان محروم، شوهران زنان‏ ديگر را بدزدند، بچه‏ هاي بي پدري که از اين راه بوجود مي‏ آيند دولت تکفل‏ کند.

از نظر اين فيلسوف قرن بيستم، احتياج زن به تأهل فقط از سه ناحيه‏ است: يکي از ناحيه جنسي که با زرنگي و دلربائي زن بخوبي تأمين ميشود، ديگر از ناحيه فرزند که آن هم با دزدي تأمين ميگردد. سوم از ناحيه‏ اقتصادي که به وسيله دولت بايد تأمين شود. از نظر اين فيلسوف چيزي که‏ اهميت ندارد يکي اين است که زن احتياج دارد به عواطف صميمانه شوهر، احتياج دارد به اينکه مردي او را زير بال حمايت خود بگيرد و تماس با او تنها از ناحيه احتياج جنسي نباشد. 

موضوع ديگري که از نظر اين فيلسوف‏ اهميت ندارد وضع پريشان و ناراحت کننده کودکي است که از اين راه بدنيا مي‏آيد. هر کودکي، بلکه هر انساني نياز دارد به پدر شناخته شده و مادر شناخته شده. هر کودکي نياز دارد به عواطف صميمانه پدر و مادر. تجربه‏ نشان داده است مادري که فرزندش پدر مشخصي ندارد، و قلبش از منبع‏ عواطف پدر آن فرزند سيراب نميشود، کمتر نسبت به فرزندش مهر ميورزد. اين کسر محبتها را از کجا بايد تأمين کرد؟ آيا دولت مي‏تواند تأمين کند؟

آقاي راسل متأسف است که اگر پيشنهاد او قانوني نشود، گروه زيادي از زنان مجرد عقيم ميمانند، اما خود آقاي راسل بهتر ميداند که زنان مجرد انگلستان شکيبائي انتظار چنين قانوني را ندارند. عملا از پيش خود مشکل تجرد و فرزند بي پدر را حل کرده ‏اند. از هر ده انگليسي...در اطلاعات 38/9/25 تحت عنوان «از هر ده انگليسي يکي حرامزاده‏ است» چنين نوشته بود لندن - رويتر - 16 دسامبر - خبرگزاري فرانسه، در گزارشي که دکتر ژآاسکات مأمور پزشکي شهرداري لندن تهيه کرده است، خاطر نشان شده سال گذشته در لندن از هر ده کودکي که به دنيا آمدند يکي غيرمشروع بوده است. دکتر اسکات تأکيد کرده است که تولدهاي غيرقانوني در حال افزايش دائمي است و از 33838 نفر در سال 1957، به 53433 نفر در سال بعدي افزايش يافته است. ملت انگلستان بدون اينکه انتظار قانوني شدن پيشنهاد آقاي راسل را بکشد خودش مشکل را حل کرد.


---------------
منـابـع
مرتضي مطهري- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 323

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان