بسم الله
 
EN

بازدیدها: 527

ابلاغ بخشنامه رئيس قوه قضاييه در خصوص شرايط مرخصي زندانيان در ايام عيد نوروز

  1396/12/23
خلاصه: رئيس قوه قضاييه در خصوص شرايط مرخصي زندانيان در ايام عيد نوروز 1397 بخشنامه اي به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان به نقل از اداره کل روابط عمومي قوه قضاييه، رئيس قوه قضاييه در خصوص شرايط مرخصي زندانيان در ايام عيد نوروز 1397 بخشنامه اي به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور ابلاغ کرد.

متن اين بخش نامه به شرح زير است:

به مناسبت فرا رسيدن سال نو هجري شمسي و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانيان در کنار خانواده و به منظور نيل به اهداف عالي در بازسازي اجتماعي و اخلاقي زندانيان و نيز برقراري روابط عاطفي بين زندانيان و اعضاي خانواده آنها مقتضي است به زندانيان محکوم با رعايت شرايط ذيل و اخذ تامين مناسب 15 روز مرخصي داده شود . اين مرخصي به مدت 15 روز ديگر نيز قابل تمديد خواهد بود.

الف- زندانيان محکوم به حبس: 
1) محکومين به حبس ابد به شرط تحمل حداقل5 سال حبس.
2) محکومين به حبس بيش از 10 سال به شرط تحمل حداقل يک سال حبس.
3) محکومين به حبس بيش از 5 سال تا10 سال به شرط تحمل شش ماه حبس.
4) محکومين به حبس بيش از يک سال تا 5سال به شرط تحمل دوماه حبس.
5) محکومين به يک سال حبس وکمتر از آن به شرط تحمل حداقل يک ماه حبس.
تبصره : محکومين به حبس يا حبس وجزاي نقدي که باقي مانده حبس آنها کمتر از شش ماه باشد ، مرخصي منتهي به آزادي اعطا مي شود.

ب- زندانيان محکوم به جزاي نقدي:
1) محکومين به جزاي نقدي که باقيمانده محکوميت آنها بيش از يکصد و بيست ميليون ريال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.
2) محکومين به جزاي نقدي که باقيمانده محکوميت آنها بيش ازهفتاد ميليون ريال تا يکصدوبيست ميليون ريال باشد ، به شرط تحمل حداقل يک ماه حبس .

تبصره: محکومين به جزاي نقدي که باقي مانده محکوميت آنها تا هفتاد ميليون ريال باشند مرخصي منتهي به آزادي اعطا مي شود.

ج- محکومين به پرداخت ديه و محکومين مالي :
زندانياني که به دليل عجز از پرداخت ديه در بازداشت هستند و همچنين دارندگان محکوميتهاي مالي، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصي موضوع اين بخشنامه برخوردار خواهند بود.
تبصره: در مورد محکومين موضوع اين بند که داراي شاکي هاي متعدد مي باشند، چنانچه در زمان بهره مندي از مرخصي يا تمديد آن موفق به اخذ رضايت برخي از شکات گردند تمديد مجدد مرخصي به منظور اخذ رضايت از ساير شکات بلا مانع است.

د- مفاد اين بخشنامه شامل مرتکبين جرائم ذيل نخواهد بود:
محکومين جرايم سرقت هاي مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسي، اقدام عليه امنيت کشور، آدم ربائي، جرائم باندي و سازمان يافته، تجاوز به عنف، داير کردن مراکز فساد و فحشاء، اسيد پاشي ، اخلال در نظام اقتصادي، قاچاق مشروبات الکلي، محکومين به قصاص و اعدام و حدود شرعي، محکومين داراي سه سابقه محکوميت به ارتکاب همان جرم، محکوميني که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و يا عمده موادمخدر و روان گردان ها و ساير محکوميني که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه اي بوده که بنا به نظر دادستان يا قاضي اجراي احکام کيفري يا رئيس زندان يا شوراي طبقه بندي شايستگي برخورداري از مرخصي را ندارند .

تبصره يک : ساير محکومين جرائم سرقت، بعد از تعطيلات نوروز از مرخصي موضوع اين بخشنامه بهره مند خواهند شد.

تبصره دو: در مورد محکومان مواد مخدرکه ميزان محکوميت آنان بيش از پنج سال باشد، ترتيبي اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت يکبار خود را به مراجع انتظامي محل سکونت خويش معرفي نمايند.

تبصره سه: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردانها عبارت است از :
1- بيش از 100 کيلو گرم ترياک و ملحقات آن، موضوع بند 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر.
2- بيش از 30گرم هرويين و روان گردان ها و ملحقات آنها موضوع بند 6 ماده 8 قانون فوق الذکر.
دادستانهاي سراسر کشور ملزم به اجراي اين بخشنامه بوده و بر حسن اجراي آن نظارت خواهند نمود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان