بسم الله
 
EN

بازدیدها: 395

دانستني هاي قضايي (3)

  1396/12/19

وصيت

وصيت در لغت به معناى اندرز و نصيحت و آنچه بدان سفارش مي‌كنند است.در علم حقوق نيز تقريبا به همين معنا به كار مي‌رود.مستنداً به ماده 826 قانون مدني: وصيت تمليكى عبارت است از اينكه كسى عين يا قسمتى را از مال خود براى زمان بعد از فوتش به ديگرى مجاناً تمليك كند، و وصيت عهدى عبارت است از اينكه شخصى يک يا چند نفر را براى انجام امر يا امورى يا تصرفات ديگرى مأمور نمايد.‏

شرايط صحت وصيت

وصيت کننده بايد شروط لازمه را دارا باشد (بلوغ، عقل، اختيار، رشد و عدم خودکشي) بنابراين:
وصيت کودک، صحيح نيست گرچه اقوي صحت وصيت کودک ده ساله است در مورد کارهاي نيک مثل ساختمان مسجد و پل و خيرات و مبرات.وصيت ديوانه، مست و کسي که او را مجبور کرده باشند وصيت کند و محجوري که از تصرف در اموالش ممنوع است نيز صحيح نيست.

همين طور کسي که با زخمي کردن خود يا خوردن سم يا پريدن از بلندي دست به خودکشي زده، وصيتش صحيح نيست. موضوع وصيت؛ بايد جايز، داراي منفعت حلال و از ملک شخص وصيت کننده باشد.بنابراين وصيت به هزينه مال در اموري مانند موارد زير صحيح نيست؛دادن قرآن به کافر، شراب سازي، آلات موسيقي و قمار، کمک به ستمگران، تعمير کنيسه، چاپ کتاب‌هاي گمراه کننده، کارهاي بيهوده و عبث و مانند اين‌ها.

همچنين اگر درباره اموال ديگران وصيت کند صحيح نيست؛گرچه مالک آن‌ها نيز اجازه بدهد. البته اگر از سوي مالک وصيت کند و او نيز تنفيذ كند، بعيد نيست که صحيح باشد.‏
اموال وصيت شده نبايد بيش از يک سوم کل ارث باشد؛ با اين توضيح که: بدهي‌ها، حقوق واجب الهي همچون خمس و زکات و مظالم و کفارات از اصل مال کم مي‌شود؛ اگرچه به آن وصيت نکرده باشد و شامل همه مال نيز بشود.

حج واجب گرچه نذري باشد نيز بنا بر اقوي همين حکم را دارد.‏ کارهاي تبرعي همچون اطعام به فقرا، رفتن به زيارت و اقامه عزا و مانند آن، اگر در حد يک سوم اموالش باشد نافذ است و بيش از آن را وارثان بايد اجازه بدهند.

واجب غير مالي مانند نماز و روزه استيجاري نيز بنا بر اقوي همين حکم را دارد. وصي (اجرا کننده وصيت) نيز بايد بالغ، مسلمان و قابل اطمينان باشد؛ بر اين اساس، وصيت به نابالغ، ديوانه و کافر صحيح نيست.اگر وصي مورد اعتماد باشد کافي است، گرچه احتياط آن است که عادل باشد.‏

وصيت براي حمل

وصيت کردن براي جنين شايد اقدامي ناآشنا براي عده‌اي باشد، اما وصيت بر حمل يعني جنيني که در رحم مادر است وجهه قانوني و حقوقي دارد.البته شرط اجراي اين وصيت اين است که جنين زنده متولد شود به طوري که اگر جنين سقط شود، حقوق ناشي از وصيت به ورثه او تعلق مي‌گيرد.‏

رد وصيت

احتياط واجب آن است که فرزند، وصيت پدرش را رد نکند؛ ولي بر ديگران، پذيرش وصيت واجب نيست.

وصي مي‌تواند در زمان حيات وصيت کننده، وصيتي را که قبلا قبول کرده بود انجام دهد را با اطلاع به وصيت‌کننده رد کند و از آن انصراف دهد البته با التزام به اينکه حتما به وصيت کننده ابلاغ کند.اما اگر وصيت را بپذيرد و تا مرگ وصيت کننده، آن را رد نکند يا اگر رد کرده باشد اما به اطلاع او نرسانده باشد، اجراي وصيت بر وصي واجب است و اين حق بر گردن وي باقي مي‌ماند.بنابراين اگر وصي پس از مرگ وصيت کننده، از وصيت اطلاع يابد حق رد آن را ندارد و بايد آن را اجرا کند‏

وصيت نامه را به سه قسم مي‌توان تنظيم کرد:‏
رسمي: که بايددر دفتر اسناد رسمي تنظيم و ثبت شود و مقررات راجع به اسناد رسمي در آن رعايت گردد.‏
خود نوشت: که اشخاص باسواد بايد به خط خود بنويسند و تاريخ آنرا دقيقا بگذارند و امضاء کنند.‏
سري: که آن را به خط خود مي‌نويسد يا ديگري مي‌نويسد و او امضاء مي‌کند و سپس آنرا در لفاف يا پاکتي گذارده و لاک و مهر مي‌کند و به اداره ثبت اسناد يا هر مرجع ديگري که بموجب آيين نامه‌هاي وزارت دادگستري معين شود به امانت مي‌گذارد و رسيد مي‌گيرد.‏

براي تنظيم وصيت نامه نوع ديگري نيز وجود دارد که به وصيت‌نامه در مواقع اضطراري معروف است.

منظور از مواقع اضطراري زمان‌‌هايي است که حالت فوق‌‌العاده بر جامعه حاکم است، مثل شرايط جنگي، بمباران هوايي يا شيوع بيماري‌‌هاي مسري که در چنين حالتي شخص مي‌تواند به طور شفاهي نزد 2 شاهد وصيت کند به شرط آن که يکي از شاهدان مفاد وصيت نامه را با تاريخ روز، ماه و سال تنظيم کند و به امضاي حاضران برساند.
هرکس مي‌تواند وصيت يا وصايايي را که قبلا تنظيم کرده است (خواه عهدي يا تمليکي) ابطال کند و از نو وصيت جديدي بنويسد. هيچکس نمي‌تواند بيش از يک سوم از اموال خود را مورد وصيت تمليكي قرار دهد (يعني ببخشد، وقف کند، به خيريه بدهد و...) مگر با اجازه وارث يا وارثان.

هيچکس نمي‌تواند بموجب وصيت يک يا تمام يا عده‌اي از وراث خود را از سهم‌الارث‌شان محروم سازد.آنکه وصيت بنفع او مي‌شود و بموجب وصيت مالک مالي مي‌گردد بايد در زمان فوت وصيت‌کننده انسان زنده باشد.

فسخ قرارداد کار موقت امکانپذير است؟‏

طبق بند ب ماده8 قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب 1387 (شرايط و نحوه فسخ قرارداد ) به عنوان بند ح به ماده 10 قانون کار الحاق شده است؛ در قراردادهاي موقت کار که تاکنون صرفا با انقضاي مدت قرارداد، حق عدم تمديد قرارداد براي کارفرما شناخته شده بود، کارفرما مي‌تواند با پيش‌بيني شرايط فسخ قراردادي، امکان فسخ قرارداد را حتي پيش از انقضاي مدت قرارداد را داشته باشد. بنابراين در روابط کاري بين کارفرما با کارگر موقت‌‌ـ که شکل رايج قراردادهاي کار است‌ـ تحول قانوني جديدي ايجاد شده است.

اعلام هرنوع محکوميت کيفري قطعي

با توجه به قانون مجازات اسلامي محکوميت کيفري موثر موجب محروميت ازحقوق اجتماعي مي‌شود. محکوميت‌هاي موثر عبارتند از مجازات سالب حيات و حبس ابد تا 5سال، نفي بلد و قصاص عضو است. اين مجازات‌ها موجب مي‌شود، شخص از حقوق اجتماعي مثل داوطلبي در انتخابات کشوري، اشتغال و استخدام در همه دستگاه‌هاي حکومتي، وکالت دادگستري،سمت در رسانه‌هاي گروهي و غيره محروم شود. اين محروميت بين 7 تا 2 سال است. اما با توجه به آيين نامه سجل کيفري: در پاسخ استعلام مراجعي مثل نيروي انتظامي يا دستگاه‌هاي دولتي مي‌تواند هرگونه محکوميت کيفري شخص( حتي غير از موارد محکوميت موثر) را اعلام كند. بدين ترتيب ممکن است ادارات دولتي محکوميت‌هاي غير موثر فرد را در استخدام شخص ملاک قرار داده وصلاحيت شما را به علت «اشتهار به فساد اخلاقي» و يا «عدم التزام عملي به احكام اسلام» مردود اعلام كنند.

عدم دعوت از سهامداران

آيا مي‌دانيد عدم دعوت از سهامداران جهت شرکت در مجامع عمومي منجر به مسئوليت کيفري اعضاي هيأت مديره مي‌شود؟
برابر مفاد ماده 254 لايحه اصلاحي قانون تجارت، رئيس و اعضاي هيأت مديره شرکت سهامي که حداکثر تا6 ماه پس از پايان هر سال مالي مجامع عمومي عادي صاحبان سهام را دعوت نکنند يا در صورت دارايي و ديون شرکت و همچنين ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زيان شرکت به موقع تنظيم و تسليم نكنند به حبس از 2 تا 6 ماه يا به جزاي نقدي از20000تا 200000 ريال يا هر به هر دو مجازات محکوم خواهندشد.

جرايم رايانه‌اي ‏

طبق ماده 19 جرايم رايانه‌اي در موارد زير، چنانچه جرائم رايانه‎اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتکاب يابد، شخص حقوقي داراي مسئوليت کيفري خواهد بود:

الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتکب جرم رايانه‎اي شود.
ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتکاب جرم رايانه‎اي را صادر کند و جرم به وقوع بپيوندد.
ج) هرگاه يکي از کارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتکب جرم رايانه‎اي شود.
د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتکاب جرم رايانه‎اي اختصاص يافته باشد.

نحوه درخواست بازنشستگي مشاغل سخت و زيان‌آور‏

‏1 ـ بيمه شدگان شاغل در کارهاي سخت و زيان‌آور و کارفرمايان پس از دريافت فرم مربوطه از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي محل سکونت يا اشتغال و تکميل آن بايد تقاضاي خود را طبق فرم شماره 1 و کارفرمايان کارگاه يا ساير مراجع مدعي سخت وزيان آور بودن شغل يا مشاغل کارگاه تقاضاي خود را طبق فرم شماره 2 به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان يا اداره تعاون، کارو رفاه اجتماعي شهرستان محل اشتغال خود تحويل و رسيد دريافت كنند.‏
2 ـ پس از ارائه درخواست، کميته استاني با تطبيق شغل يا مشاغل مندرج در فرمهاي شماره( 1يا 2)وبا توجه به مشاغل سخت و زيان‌آور موضوع ماده 11 و گزارش کارشناسان موضوع ماده 2 آئين‌نامه در مورد سخت و زيان آور بودن يا نبودن هر يک از شاغل ذکر شده در فرم تقاضا اظهار نظر كرده و طي فرم شماره 3 جهت بررسي ساير شرايط و اقدامات بعدي مراتب را به شعبه تامين اجتماعي محل پرداخت حق بيمه ارسال و رونوشت نامه نيز براي اطلاع بيمه شده يا ساير افراد متقاضي فرستاده مي‌شود.‏

اعتراض به آراء کميته استاني:

‏1 ـ متقاضيان پس از ابلاغ تصميم کميته بدوي استاني در صورت اعتراض به آراء کميته مزبور بايستي فرم شماره 4 اعتراضات را از ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعي محل اشتغال دريافت و پس از تکميل با ذکر دلايل به انضمام مدارک به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان يا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي محل اشتغال تسليم كنند.‏

‏2 ـ راي کميته بدوي ظرف پانزده روز اداري از تاريخ ابلاغ راي قابل تجديد نظر خواهي است. ‏
3 ـ پس از ارائه اعتراض به آراء کميته‌هاي بدوي استاني موضوع ماده (8) آئين نامه که توسط بيمه شده يا کارفرما از کميته‌هاي تجديدنظر استاني درخواست گرديده، کميته‌هاي مزبور در اين خصوص رسيدگي و اظهار نظر كرده و تصميم خود را طي فرم شماره (5) جهت اقدامات بعدي به شعبه تامين اجتماعي محل پرداخت حق بيمه ارسال و رونوشت نامه نيز براي اطلاع بيمه شده و کارفرما فرستاده مي‌شود.‏

نفقه را چگونه مي‌توان مطالبه کرد؟ ‏

نفقه عبارت است از همه نياز‌هاي متعارف و متناسب با وضع زن از قبيل: مسکن، البسه، غذا و اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض است.‏نفقه زن در زمره ديون شوهر است که تکليف مرد به دادن آن موکول به تمکين زن از او است. نفقه زن بر نفقه خويشان مقدم است و در حال ورشکستگي و اعسار مرد نيز در زمره ديون ممتازه است.‏زن مي‌تواند نفقه ايام گذشته و مقدار نفقه آينده خود را در صورت وجود رابطه زوجيت با طرح دعوي حقوقي از دادگاه بخواهد.‏

علاوه بر زوجه، فرزندان و اقارب نيز مي‌توانند دادخواست مطالبه نفقه را مطرح كنند؛ لذا در قسمت مدارک و منضمات چنانچه دادخواست از سوي زوجه مطرح شود ارائه تصوير مصدق سند ازدواج الزامي و در صورتي که از سوي اقارب و فرزندان باشد تصوير مصدق شناسنامه بايد به عنوان مدارک و منضمات ارائه شود.‏

مدارک و منضمات مورد نياز:‏

‏1 ـ تصوير مصدق سند ازدواج
‏2 ـ تصوير مصدق شناسنامه
‏3 ـ به همراه داشتن کارت ملي جهت احراز هويت و کارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه دادرسي الزامي است.‏

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان