بسم الله
 
EN

بازدیدها: 536

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت پنجاهم

  1396/12/13
خلاصه: اصل‏ يكصد و سي و سوم: وزراء توسط رئيس‏ جمهور تعيين‏ و براي‏ گرفتن‏ راي‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفي‏ مي‏ شوند. با تغيير مجلس‏، گرفتن‏ راي‏ اعتماد جديد براي‏ وزراء لازم‏ نيست‏. تعداد وزيران‏ و حدود اختيارات‏ هر يك‏ از آنان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏ يكصد و سي و سوم: 

وزراء توسط رئيس‏ جمهور تعيين‏ و براي‏ گرفتن‏ راي‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفي‏ مي‏ شوند. با تغيير مجلس‏، گرفتن‏ راي‏ اعتماد جديد براي‏ وزراء لازم‏ نيست‏. تعداد وزيران‏ و حدود اختيارات‏ هر يك‏ از آنان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.
----------------------------

تفسير

شماره 9687/10/د تاريخ 19/2/1390

حضرت آيت الله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان

با سلام و تحيات
به استناد اصل نود و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تفسير اصل يكصدوسي و سوم آن قانون به شرح ذيل مورد تقاضاي مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد:

اولا"، با توجه به قسمت نخست اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي كه بر معرفي وزراء به مجلس شوراي اسلامي توسط رئيس جمهور براي گرفتن رأي اعتماد تصريح دارد ، آيا با تغيير اساسي در وظايف و اختيارات هر يك از وزارتخانه ها، معرفي وزير جديد به مجلس و اخذ رأي اعتماد براي وي از جمله تكاليف رئيس جمهور مي‌باشد يا خير؟

ثانيا"، با عنايت به قسمت اخير اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي كه تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را موكول به تعيين قانون نموده است، آيا عنوان و وظايف و اختيارات وزارتخانه جديدي كه با ادغام دو يا چند وزارتخانه يا انتزاع بخشي از وظايف يكي از آنها تشكيل مي گردد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد يا از اختيارات رئيس جمهور و يا هيات وزيران مي باشد؟

خواهشمند است نظريه شوراي محترم نگهبان را به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ فرماييد.

علي لاريجاني


جناب آقاي دكتر لاريجاني
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

سلام عليكم
عطف به نامه شماره9687/10/د مورخ 19/2/1390 ؛
در خصوص درخواست تفسير اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي
در جلسه مورخ 21/2/1390 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نظر شورا به اتفاق آراء به شرح زير اعلام مي شود:

«با توجه به وضوح اصول قانون اساسي خصوصا" اصل 133 ، هرگونه تغيير در وظايف و اختيارات قانوني و نيز ادغام دو يا چند وزارتخانه ، بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و تا قبل از تصويب مجلس ، تغييري در مسئوليت و اختيارات وزيران و وزارتخانه هاي قبلي به وجود نخواهد آمد.

وزير وزارتخانه هاي جديد يا ادغام شده ، در هر صورت وزير جديد محسوب شده و نياز به اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي دارد.»


احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
مشاوره حقوقی رایگان