بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,029

قوانين حقوق و دستمزد

  1396/12/2
خلاصه: آخرين مصوبات قانوني در خصوص حقوق و دستمزد

اضافه کاري = ساعات اضافه کاري  140%  220 ساعت / حقوق پايه

ماده 59 – در شرايط عادي ارجاع کار اضافي به کارگر با شرايط ذيل مجاز است : الف – موافقت کارگر ب – پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادي.

تعطيل کاري =ساعات تعطيل کاري  140%  220 ساعت / حقوق پايه – ماده 62 – روز جمعه، روز تعطيل هفتگى کارگران با استفاده از مزد مى باشد. 

کارگرانى که به هر عنوان به اين ترتيب روزهاى جمعه کار مى کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطيل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دريافت خواهند کرد.

شب کاري = ساعات شب کاري  135%  220 ساعت / حقوق پايه

ماده 58 – براي هر ساعت کار درشب تنها به کارگران غير نوبتي 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادي تعلق مي گيرد.

کارهاي نوبت کاري


1-کار نوبت کاري که بين صبح وعصر قرار ميگيرد
حقوق = ساعات نوبت کاري  110%  220 ساعت / حقوق پايه

2-کار نوبت کاري که بين صبح وعصر وشب قرار گيرد
حقوق = ساعات نوبت کاري  115%  220 ساعت / حقوق پايه

3-کار نوبت کاري که صبح وشب يا عصر وشب قرار گيرد
حقوق = ساعات نوبت کاري  122?5%  220 ساعت / حقوق پايه
(ساعات شب کاري از 22 تا 6 بامداد مي باشد)

در رابطه با محاسبه ي مزاياي پايان خدمت و عيدي ؛


سنوات = تعداد روزهاي کارکرد  365 روز / حقوق پايه
ماده 24 – کارفرما مکلف است به کارگري که مطابق قرارداد، يکسال يا بيشتر ……. براساس آخرين حقوق مبلغي معادل يکماه حقوق به عنوان مزاياي پايان کار . 

عيدي = دو برابر پايه حقوق مشروط به اينکه از سه برابر حداقل حقوق همان سال بيشتر نباشد .
اگر بيشتر نبود = دو برابر پايه حقوق
اگر بيشتر بود = روزهاي کارکرد  365 / 3 * حداقل پايه حقوق

نحوه محاسبه حقوق ماهيانه ( ماده 37 قانون کار ) 


برابر مفاد قانون مدني جمهوري اسلامي ، ماه شمسي 30 روز است، لذا در قانون کار ، مزد و مزاياي متعلقه به کارگر بر مبناي 30 روز محاسبه ميگردد. البته پرداخت مزد و مزاياي متعلقه ، در ماههاي 31 روزه تقسيم بر 30 شده و در عدد 31 ضرب ميگردد و طبيعتا در ماههاي 29 روزه نيز بر عدد 30 تقسيم شده و در 29 ضرب ميگردد . 

يعني تعيين حقوق و دستمزد بر مبناي ماه 30 روزه ، و پرداخت آن بر مبناي تعداد روزهاي ماه انجام ميگردد. به اين معني که وقتي از سوي شورايعالي کار ، حداقل مزد کارگران اعلام ميگردد ، اين مبلغ بر مبناي ماه شمسي ( 30 روزه ) اعلام شده ، ولي هنگام پرداخت آن بايستي به تناسب تعداد روزهاي ماه مورد نظر محاسبه گردد. 

با توجه به اينکه ساعات کاري در روز 7 ساعت و 20 دقيقه ميباشد پس هر شخص بايد در ماه 30 تا 7?33 کار کند که ميشود 220 ساعت حالا اگه جمعه ها و نصف روز پنج شنبه ها و ساير روزهاي تعطيل رو ازش کم کنيم ميشود خالص کارکرد شخص .
مثلا وقتي شخصي در ماه 180 ساعت کار ميکند و کل حقوق يک ماه را دريافت ميکند در واقع قسمتي از حقوق که دريافت ميکند بابت ساعاتي است که شخص فعاليتي نداشته.

در قانون کار 44 ساعت کار در هفته اعلام شده و يک روز جمعه هم استراحت ولي حقوق پرداخت ميشود پس:

44 ساعت / 6 روز کاري =7?33 که همان 7 ساعت و بيست دقيقه ميشود.

خوب روز جمعه هم بايد حقوق پرداخت شود پس مشخص شد روز کاري از نظر قانون کار 7?33 است و اين را در 30 روز ضرب کنيد عدد220 ساعت در ماه بدست خواهد آمد که شما حقوق ماهانه فرد را بر اساس 30 روز يا 220 ساعت محاسبه ميکنيم.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان