بسم الله
 
EN

بازدیدها: 351

قانون اصلاح موادي از قانون مدني

  1396/12/1

ماده - واحده - مواد (946) و (948) قانون مدني مصوب 18/2/1307 به شرح زير اصلاح و ماده (947) آن حذف ميگردد :

ماده - 946 - زوج از تمام اموال زوجه ارث ميبردو زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يک هشتم از عين اموال منقول و يک هشتم از قيمت اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي برد در صورتي که زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يک چهارم از کليه اموال به ترتيب فوق ميباشد .

ماده - 948 - هرگاه ورثه از ادا قيمت امتناع کنند زن ميتواند حق خود را از عين اموال استيفا کند .

توضيحات:
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ششم بهمن ماه يک هزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در مهلت هاي مقرر موضوع اصول نود و چهارم (94) و نود و پنجم (95) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظر شوراي محترم نگهبان و اصل نگرديد .

رييس مجلس شوراي اسلامي علي لاريجاني

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان