بسم الله
 
EN

بازدیدها: 592

ارث غايب مفقودالاثر

  1396/11/27

ارث در لغت به معناي انتقال غيرقراردادي چيزي، از شخص به ديگري و نيز به معناي باقي‌مانده چيزي است و در اصطلاح حقوقي مقصود از آن، انتقال مالکيت اموال ميت، پس از فوت به ورّاث او است. 

قانونگذار در کلام خود کسي را که ارث مي‌برد وارث؛ متوفي را مورّث، و اموال و دارايي متوفي در حين فوت وي را، ترکه مي‌نامد. 

به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم، به‌‌موجب ماده 1011 قانون مدني، هرگاه کسي مدت نسبتاً طولاني در اقامتگاه خود حاضر نبوده و از او به هيچ‌وجه خبري در دست نباشد، غايب مفقودالاثر ناميده مي‌شود. 

در مورد ارث بردن چنين شخصي بايد گفت، تا زماني که حکم موت فرضي غايب، صادر نشده است، حيات وي استصحاب مي‌شود يعني زنده فرض مي‌شود و مي‌تواند از مورّث خود ارث ببرد. 

به استناد ماده‌ 879 قانون مدني، اگر ميان ورثه‌ متوفي، غايب مفقودالاثري باشد، سهم‌الارث او بايد تا زمان روشن شدن قطعي وضعيت وي، تأمين و حفظ شود. در صورتي که محقق شود غايب، قبل از مورّث مرده است، سهم او به ساير وراث برمي‌گردد. در غير اين صورت، به خود او مي‌رسد و در صورتي که معلوم شود پس از مرگ مورّث، مرده است، به ورثه‌ او خواهد رسيد. 

هر‌گاه بين ورثه متوفي، شخص غايبي باشد که قبلاً براي اداره‌ اموال خود کسي را معين نکرده و کسي هم نباشد که قانوناً حق تصدي اموال وي را داشته باشد، دادگاه براي او اميني معين کرده و سهم‌الارث غايب را به او مي سپارد. بعد از صدور حکم موت فرضي غايب يا معلوم شدن موت حقيقي يا زنده بودن وي، سمت امين زائل مي‌شود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان