بسم الله
 
EN

بازدیدها: 310

شناخت جرم و علل بوجود آورنده آن- قسمت سوم

  1396/11/23
قسمت قبلي

عوامل اقتصادي انحراف:

فشارهاي اقتصادي موجب پيدايش تجاوزات، اعتياد، تن دادن به انحرافات مختلف حتي پذيرش کفر و شرک خواهد شد. همچنين گسترش بيکاري، کاهش ميزان درآمد، افزايش تورم، ايجاد مشاغل کاذب، بحرانهاي شديد اقتصادي که زمينه ساز رشوه گيري، اختلاس، خودکشي، ناسازگاري خانوادگي، از هم پاشيدگي کانون خانواده و بي اعتنايي به قوانين و مقررات مي شود، توزيع نادرست ثروت، اسراف، ريخت و پاش در مخارج ادارات، ثروت هاي زياد درخانواده هاي ثروتمند و فقر و تنگدستي شديد در خانواده ها و طبقات پايين جامعه، فقر انديشه و نوع تفکر اقتصادي به زندگي و … باعث بوجود آمدن بسياري از تخلفات و انحرافات هستند نوع شغل، عدم رضايت مندي شغلي، نا امني در کسب و کار فقدان زمينه مناسب براي رشد و پيشرفت شغلي، تهديدهاي شغلي و بالطبع بيکاري موجب احساس ناامني شغلي و در پي آن تضعيف روحيه، دزدي، تجاوز، کلاهبرداري بوجود مي آيد.

لازم به ذکر است توجه خاص به ارزشهاي معنوي واخلاقي و گرايش بسوي دين و مذهب و داشتن ايمان و اعتقاد به خداوند و معاد، خود عامل مهمي در پيشگيري از اغلب انحرافات اجتماعي است لذا درجوامعي که به ارزشهاي مادي توجه شده و به امور معنوي و اخلاقي بي توجهي شود و ارزش انسان به ميزان ثروت و دارائي او باشد نه به ميزان آگاهي و علم و ايمانش، طبيعي است هر کس براي کسب موقعيت اجتماعي به هر طريقي شده حتي از راه نامشروع درصدد کسب پول بيشتر مي افتد و بعيد نيست بخاطر بدست آوردن پول بيشتر مرتکب جرايمي چون قتل نيز بشود تا موقعيت اجتماعي خود را تثبيت کند.

عوامل سياسي انحراف:


اغلب کساني که منحرف شمرده مي شوند از کساني هستند که قواعد و مقررات را نقض کرده و آنها را زير پا گذاشته و يا نديده مي گيرند. عده اي از جريم شناسان ريشه گسترش جرم را در قوانين حقوقي، مقررات اجتماعي و ضوابط و قواعد آن جامعه مي دانند ضمن اينکه عواملي چون تربيت و … را هم ذکر مي کنند.

مردم در برابر قوانين دو دسته اند: دسته اي که آنرا تحمل مي کنند و به آن احترام مي گذارند دسته اي هم آن را طرد و از سر تخلف و عصيان با آن بر خورد مي کنند. گاهي جامعه اي گرفتار آشفتگي سياسيو هرج و مرج يا گرفتار جنگ و يا بحران مي شود که موجب گراني، احتکار، اختلاس سقوط اخلاقي، هرج و مرج اجتماعي، شيوع فقر و توسعه بيکاري مي شود.

محدوديتها و سختگيريهاي قوانين به جاي راهکارهاي صحيح و فشارهاي اداري، تورم اداري، پوزوگراسي، هرج و مرج شناسي تغييرات مکرر قوانين، عدم تامين در برابر قانون و عدم تساوي در برابر آن عدم امکان کنترل قانوني، وضع قوانين ناقص، اعمال فشارهاي تحميلي قوانين، وجود قدرت بيحساب، وجود اتهامات و طردها کيفيت دستگيري و محاکمه، تضادهاي سياسي و خط فکري، نظام تک حزبي و وجود ايدئولوژي خاص، صف آرائي دسته يا جزئي عليه دسته يا حزب ديگر که خود برانگيزاننده مقاومت بوده و از ديد دسته و حزب حاکم، انحراف شمرده مي شود و بسياري مسائل و موارد ديگر زمينه ساز بوجود آمدن انحرافات و تخلفات هستند.

تدابير پيشگيرانه در خصوص جرم و انحراف:


انحراف در جامعه حکايت از بيماري آن جامع دارد و در جامعه بيمار، زندگي سالم بسي دشوار خواهد بود، ما براي زندگي سالم نياز به جامعه سالم داريم لذا تصور ما از افرادي که در جامعه، انحرافات را پديد مي آورند امنيت که بيمارند و قابل درمان، و بر طبق تدابيري خاص مي توان آنها را مهار کرده و جامعه را از خطر وجودشان در امان نگه داشت.

جواب اين سوال که امکان پيشگيري يا درمان وجود دارد يا خير، هم از نظر علم و هم از نظر مذهب مثبت است. مراحل بوجود آمدن انحراف را مي توان بصورت بذري تصور کرد که در محيط مساعد يا نامساعد کاشته مي شود و اگر زمينه برابر رشد و نمو آن فراهم گردد سر از خاک درآورده و جوانه مي زند سپس بزرگ شده وميوه و ثمر مي دهد که استفاده و بهره از آن جان و دل و افکار جامعه را تباه و ويران خواهد ساخت لذا اقدامات پيشگيرانه عبارتند از اينکه زمينه هاي مساعد براي رشد و نمو و جوانه زدن اين بذر فراهم نگردد و بدين ترتيب ميوه و ثمره اي از انحراف حاصل نشود و اين از عمده‏ترين اهداف است که در آسيب شناسي مطرح است.

در بحث هاي گذشته بر عوامل و زمينه هاي ايجاد انحراف و جرم ساز اشاره شد و اما در رابطه با اقدامات موثر و پيشگيرانه در خصوص کاهش و يا جلوگيري از وقوع جرم و انحراف توجه به مواردي ضروري بنظر ميرسد. که ذيلا به آنها اشاره مي گردد.

اقدامات پيشگيرانه در جنبه فرهنگي:


- عرضه و ارائه يک فلسفه صحيح برابر زندگي و سعي در تثبيت و جا انداختن آن در جامعه هدفدار کردن دانش و علم بگونه اي که افراد آنرا بعنوان وسيله اي در طريق طي مسير الهي و سالم و موفق تلقي کنند.

- هدايت افکار و انديشه ها در مسير پيگيري اهداف عالي حيات انساني چون گذشت ايثار، خدمت، فداکاري، مردم داري، صبر، قناعت و ….

- طرد افکار و فلسفه هايي که بنحوي زمينه را براي استعباد فکري و استثمار و بي ارزش انسان فراهم مي آورند.

- عرضه و ارائه ادبيات ضرب المثلي استعارات و کنايات متن و شعر و … که هدف بيدار کردن و رشد انديشه و حرکت به سوي حياتي شرافتمندانه باشد و از آن جمله حساسيت در تنظيم کتب درس که مورد استفاده کودکان ونوجوانان و جوانان قرار مي گيرد.

- گزينش و حساسيت در انتخاب معلمين و اساتيدي که مي بايست در خدمت سازندگي فکري مدارس و دانشگاهها باشند.

- کنترل و ارزيابي و پاکسازي آداب و رسوم، شعائر، مناسک، سنن وعرف در جامعه وهدفدار کردن آنها

- معني دار کردن هنر وجهت دادن انسانها به گرايش بسوي هنري که احياء کننده و سازنده است.

- استخدام ابداعات واختراعات در طريق رشد و سازندگي انسان به در جهت ويران کردن او برابر وصول به اين مقاصد ضروري است که واردات فکري و فرهنگي جامعه تحت ضابطه و کنترل باشد، هنجارهاي اخلاقي و اجتماعي و کيفيت عمل و رعايت آن مورد توجه قرار گيرد، سطح آگاهي مردم به حدي برسد که بکوشند منطق و تعقل را پيشه خود سازند لذا با سواد کردن و بالا بردن سطح سواد در جامعه گامي مهم در اين رابطه است. در پذيرش تجدد يا مدرنيسم بايد پيشگام بود و اين امر در سايه ارزيابي قبلي و با تشخيص جنبه ارجحيت نفع آن بر زيان آن مسير است جهت دادن مردم به حياتي مبتني بر ضوابط مذهبي الهي و آسماني و رنگ دادن به ايدئولوژي وجانبيني بر آن اسانس و دور نگه داشتن مردم از آلودگي انحرافات و بالعکس که همگي را مي توان در جهت پيشگيري از انحرافات و جرائم موثر دانست. 

اقدامات پيشگيرانه در جنبه اجتماعي


در زمينه اجتماعي مسائل بسياري جاي بحث دارد که هر يک در پيشگيري از پيدايش انحراف موثر هستند فلذا براي بيان همه جانبه آن ناگريز به بيان ضوابط و قواعد ضروري براي داشتن يک جامعه سالم مي باشيم که ذيلا عنوان مي گردد.

الف) خانواده:


براي اينکه زمينه پديد آمدن انحراف مهيا نگردد و يا از بين برود ضروري است در کانون خانواده توجه خاص به اقدامات زير معمول گردد.

خانواده از اهميت و قداست خاصي برخوردارد شده وحفظ شود

امنيت خانواده در زمينه هاي مختلف از هر حيث تضمين گردد.

-نابسامانيهاي درون خانواده مثل اختلافات، بگومگوها و … از خانواده رخت بربندد

-تربيت کودکان را خود والدين و بويژه مادران عهده دار باشند.

حمايت فرزندان هر چه بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

-حقوق متقابل بين اعضاي خانواده رعايت شود.

-تشکيل خانواده مورد تشويق قرار گيرد.

-ابعاد معنوي و اخلاقي خانواده مورد توجه قرارگيرد.

نقش پدر بعنوان مدير خانواده و فردي مقتدر در برنامه ريزي و سياستگذاري خانواده حفظ شود.

نقش مادر بعنوان محور تقسيم محبت و تربيت و شخصيتي مقدس حفظ شود.

اختصاص اوقات بيشتر براي حضور والدين در خانواده

خانواده بايد مرکزيت آموزش و کارورزي در زمينه روابط، معاشرت وکيفيت حيات باشد.

ب)اجتماع و مردم:


در اين زمينه نيز اقدامات لازم است:

- توصيه همديگر به حق و صبر و مقاومت در برابر امور
- سعي در گريز از آلودگي و جهت داشتن به سوي پاکي ها و انس ها و فضيلتها
- تلاش به پاک داشتن محيط از آلودگيها از طريق نظارت اجتماعي
- کنترل عوامل مزاحم و ايجاد مانع در سر راه رشد مفاسد و آلودگيها
- کنترل مراکز و اماکن فساد در جامعه اسلامي و طرد رذايل اخلاقي
- زمينه سازي براي رشد تعاون و تکامل و تعاضد اجتماعي
- پر کردن اوقات فراغت به نحوي مفيد و سازنده با برنامه ريزي تفريحي و اجتماعي براي جلوگيري از آلودگي
- همياري و تعاون در خير وکمک به مظلوم ومبارزده با ظالم
- طرد تفرقه ها و جدائي و مبارزه با عوامل پديد آورنده آن
- اصلاح محلات ناسالم و ويران کردن اماکن خلوت و انزوار و زاغه ها
- مراقبت در ابنوهي و تراکم جمعيت، گسترش و توسعه نظارت عمومي
- رفع و حل تضادها و تعارض ها و بحرانها

ج) مدرسه و تربيت:

رکن دوم صلاح يا فساد حيات اجتماعي و خانه دوم کودک است و در اين رابطه نيز اقدامات بشرح ذيل بايد مورد توجه قرار گيرد:

-ديدگاهها و نقطه نظرات در حيات و آفرينش معين و تبليغ گردد.

اهداف تربيت در جنبه روابط انسان و جنبه واقعيت هاي مشخص و اعلام گردد.

-محتوي تربيت سرشار از جوانب ومسائل اخلاقي و انساني باشد.

-روش تربيت بويژه در جنبه سازندگي و بازسازي، مبتني بر ضوابطي انديشيده باشد.

-مربيان و معلمان از شرايط مناسب و ارزنده اي بهره گيرند و صلاحيتشان احراز گردد.

به احياي فطرت و تربيت وجدان، توجهي بيشتر مبذول گردد

-مدرسه فرد را براي عضويت مفيد و موثر در جامعه آماده سازد.

-پرورش مذهبي و اخلاقي: سرلوحه همه اقدامات تربيتي باشد.

- مدرسه کانوني براي اصلاح و هدايت و ارشاد باشد و افراد را بگونه اي بپروراند که مورد تاييد و مقبول جامعه باشد.


نويسنده: احسان نصوحي


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان