بسم الله
 
EN

بازدیدها: 262

زنان فعال ايراني (6) کارشناس ارشد الهيات و معارف اسلامي

  1396/11/20
خلاصه: اعظم غياثي ثاني "کارشناس ارشد الهيات و معارف اسلامي" مدير دفتر مطالعات و تحقيقات دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع)

مدير دفتر مطالعات و تحقيقات دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع)

موضوع پايان نامه کارشناسي:  بررسي تطبيقي مساله مضاربه در نزد فقها و آثار مدني آن در ...

موضوع پايان نامه کارشناسي ارشد:  بررسي عقد و ازدواج کودک در فقه و حقوق با رويکردي بر نظرات امام خميني (ره)

مقالات :


- انتشار مقاله "سن ازدواج دختران در مباني حقوق اسلامي"

- انتشار مقاله "رقيبي بلا منازع در خلقت"

- ارائه مقاله " حق علم آموزي زنان با تکيه بر نظرات امام خميني (ره)

- ارائه مقاله " بررسي مستندات حق حبس در نکاح و تاثير مقتضيات زمان بر آن"

سوابق تحصيلي:


کارشناس الهيات و معارف اسلامي گرايش فقه و اصول از دانشگاه امام صادق ع

موضوع پايان نامه:  بررسي تطبيقي مساله مضاربه در نزد فقها و آثار مدني آن در ...

کارشناس ارشد الهيات و معارف اسلامي گرايش فقه و اصول ازپژوهشکده امام خميني (ره)

موضوع پايان نامه:  بررسي عقد و ازدواج کودک در فقه و حقوق با رويکردي بر نظرات امام خميني (ره)

سوابق تدريس:


تدريس در گروه فقه و گروه حقوق دانشگاه امام صادق ع 1387 تاکنون

تدريس در گروه فقه دانشگاه شاهد 1388 -1389 

تدريس در گروه فقه دانشگاه تقريب مذاهب اسلامي  1389 – 1390

تدريس در گروه حقوق خصوصي، دانشگاه آزاد اسلامي نيمسال 1391- 1392

موفقيتها:


احراز رتبه چهارم در آزمون دکتراي تخصصي دانشگاه تهران در رشته فقه و مباني حقوق اسلامي 1384 و انصراف از تحصيبل

پذيرفته شده در آزمون دکتراي تخصصي رشته فقه و مباني حقوق اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1386 و انصراف از تحصيل

پذيرفته  شده در آزمون دکتري تخصصي رشته  فقه و مباني حقوق در پژوهشکده امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي

دفاع از رساله دکتري در اسفند 91 با عنوان "تاثير زمان و مکان بر حقوق و تکاليف زوجين"

سوابق پژوهشي و تحقيقاتي:


- فعاليت پژوهشي – فقهي و حقوقي در معاونت حقوقي و توسعه قضائي وابسته به قوه قضائيه، در کميسيون حمايت از حقوق زنان و کودکان 1384 – 1388

برخي موضوعات پژوهشي و تحقيقي انجام شده در مرکز فوق:

- جايگاه ازدواج موقت – طرح بحث حق طلاق به دست زن (خلع و مبارات)

- بررسي و تحليل سن کودک "بلوغ – رشد – ازدواج – مسئوليت کيفري و حضانت" در مباني حقوقي اسلامي

- بررسي و تحليل روابط جنسي غير قانوني از منظر حقوقي و جرم شناسي و سياست جنائي با تاکيد بر بزه ديدگي و بزهکاري زنان

- استخراج نظام حقوق زن در مباني حقوق اسلامي

مقالات مرتبط:


- انتشار مقاله "سن ازدواج دختران در مباني حقوق اسلامي"

- انتشار مقاله "رقيبي بلا منازع در خلقت"

- ارائه مقاله " حق علم آموزي زنان با تکيه بر نظرات امام خميني (ره)

- ارائه مقاله " بررسي مستندات حق حبس در نکاح و تاثير مقتضيات زمان بر آن"

فعاليتهاي اجرائي:


مدير مرکز تحقيقات معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع)

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان