بسم الله
 
EN

بازدیدها: 249

آداب الدعوه - قسمت ششم

  1396/11/16
خلاصه: (يادآوري: اين نوشتار بصورت طنز وسبک نگارش قديمي تدوين يافته است)
قسمت قبلي

ميان پرده3 (نمايشي،آموزشي)

وکيل باجناق نويسنده: رياست محترم پارکه نمره1 احتراما باستحضار مي رساند: موکل اينجانب اقاي قوچعلي معروف به کامران خان از جمله افراد سرشناس و خير اين مملکت است و اخيرا هزار هزار کرور به بنياد خيريه پرداخته که رونوشت آن به پيوست تقديم مي گردد.موکل اخيرا مورد اتهام زوجه و ام الزوجه بشرح زير قرار گرفته است...

1-در جريده اي که ام الزوجه نوشته ودر اختيار رسانه ها قرار داده آمده است که موکل مخش براي درس خواندن نميکشيده!که موکل اظهار مي دارد اتفاقا مخش خوب ميکشيده! النهايه در دوران تحصيلات ابتدائي ملاي مکتبخانه انشاْداده است که علم بهتر است يا ثروت؟ ما هر چه تفکر کرديم ديديم علما هميشه هشتشان گرو نه اشان است وبر در خانه متمولين پلاسند! لبکن ثروتمندان هميشه بر خر مراد سوارند!و به هر چه مي خواهند مي رسند! هم مي توانند دنيا را داشته باشند هم آخرت را! اين است که از همان ايام صباوت بواسطه تيز هوشي خدادادي درس ومکتب را رها کرده و به ثروت روي آورديم!

2-زوجه نيز تلاشهاي شبانه روزي موکل را به سخره گرفته و اظهار داشته است کارت بخورد توي سرت!وغيرو...عليهذا با ضميمه نمودن نسخه اي از اظهارات مشتکي عنهم! ضمن شکايت از ايشان به اتهام توهين و افترا ونشر اکاذيب وتشويش اذهان عمومي تعقيب کيفريآنها را ازآن پارکه خواهانم.امضا

نويسنده:زنمان آمده مي گويد: نويسنده جان دست بردار!چرا اينقدر موضوع را کش مي دهي نمايشي بازي کرديم رفت حالا چرا پاي کامران خان!را وسط ميکشي ؟مي گويم: شخصي روستائي با دوستش از کنار رودخانه رد ميشد .از آنطرف خرسي بواسطه گرما داخل رودخانه رفته بود وروي آب دراز کشيده و آب آرام آرام او را مي برد!روستائي به تصور آنکه خيک روغن است به داخل رودخانه پريد وخرس را در بغل گرفت خواست انرا بيرون بکشد .خرس به او چسبيد!روستائي هرچه تلاش کرد خود را از دست خرس رها کند نتوانست!دوستش فرياد کشيد ولش کن بيا بيرون الآنه است که غرق شوي!!! وروستائي در حاليکه مرگ را جلو چشم خود ميديد پاسخ داد:من ميخوام ولش کنم اون ول نميکنه!!!!!!!

بله.... ما ميخواهيم موضوع را کش ندهيم ولي مثل اينکه ديگران ول نميکنند ! پارکه(دادسرا) قرار:پس از جري!تشريفات وملاحظه اسناد ومدارک وکيل با جناق نويسنده واستماع دفاعيات ام الزوجه و زوجه آقاي قوچعلي موسوم به کامران خان نطر به مواد چند وچند وچند!!!اصول محاکمات جزائي! و با کسب موافقت رياست عاليه پارکه قرار مجرميت ام الزوجه وزوجه قوچعلي معروف به کامران خان !به اتهام توهين وافتراو نشر اکاذيب وتنوير (خط خوردگي!)وتشويش اذهان عمومي صادرمي گردد....زير نويس : دفتر پرونده از آمار کسر وپس از مهلت ده روزه چنانچه اعتراضي نبود.متعاقبا کيفر خواست صادر ودوسيه به محکمه صالحه ارسال گردد!...امضاْ...داديار پارکه نمره 


نويسنده: رحمن زارع- وکيل پايه يک دادگستري


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان