بسم الله
 
EN

بازدیدها: 264

قوانين جبران خسارت لغو پروازها

  1396/11/15
خلاصه: لغو يا تاخير پروازها كه در روزهاي آفتابي ايران به امري عادي ‌تبديل شده است، در روزهاي برفي بهمن به اوج خود رسيد.

لغو يا تاخير پروازها كه در روزهاي آفتابي ايران به امري عادي ‌تبديل شده است، در روزهاي برفي بهمن به اوج خود رسيد و بسياري مسافران سرگردان در فرودگاه‌ها، نه تنها نتوانسته‌اند غرامت اين لغو پروازها را دريافت كنند بلكه يك عذرخواهي ساده نيز از آنان دريغ شده ‌است.ايرلاين‌هاي ايراني به راحتي از پرداخت غرامت و جبران خسارات شانه خالي كرده اند و با سوءاستفاده از شرايط خاص حاكم، حتي بليت‌ها به ‌چهار برابر قيمت فروخته شده كه مورد اعتراض سازمان تعزيرات حكومتي ‌نيز قرار گرفته است.

همان‌طوركه كنسل‌كردن پرواز براي مسافران هزينه دارد، لغو و تاخير پرواز نيز بايد براي ايرلاين ها هزينه داشته باشد؛ هرچند در ايران ما با بي‌قانوني فاحشي در اين زمينه رو به‌رو هستيم.ايرلاين‌ها به سختي زير بار قانون پرداخت غرامت در صورت لغو يا تاخير در پرواز مي‌روند. 

البته طبق عرف بين‌المللي حمل و نقل هوايي، تاخير پروازي تا نيم ساعت ايرادي ندارد اما در صورت تاخير بيش از نيم ساعت، ايرلاين‌ مربوطه بايد جوابگوي مسافران باشد و بر اساس كنوانسيون‌هاي بين‌المللي ‌لازم است به مسافران خسارت بپردازد و رضايت آنان را جلب كند. البته ايرلاين‌هاي ايراني هر كدام قوانين مربوط به خود را دارند و نيازي به پاسخگويي به مسافران در خود نمي‌بينند. هرچند ارديبهشت سال 94 آيين نامه حقوق مسافر از سوي سازمان هواپيمايي کشوري به شرکت‌هاي هواپيمايي ابلاغ شد تا وظايف ايرلاين‌ها در برابر مسافران در پروازهاي داخلي شفاف شود و در مقابل مسافران پروازهاي داخلي بدانند در زمان تاخيرهاي پروازي که بخشي از اين دستورالعمل است چه مطالبه‌اي بايد از ايرلاين داشته باشند.

طبق اين آيين نامه در صورت بروز تاخير در انجام پرواز براساس زمان درج‌شده در بليت مسافر، در كنار عذرخواهي مسئولان شركت هواپيمايي مزبور بايد شركت هواپيمايي نسبت به اطلاع‌رساني از طريق سيستم اطلاعات پرواز به‌صورت مستمر اقدام كند. اگر تاخير بيش از يک‌ساعت و تا دوساعت باشد، بايد از مسافران پذيرايي نوع نخست به‌عمل آيد. ارائه اين پذيرايي مشروط به وجود زمان كافي براي پذيرايي و عدم افزايش تاخير بيشتر است. 

براي تاخير بيش از دو تا چهارساعت انجام پذيرايي حداقل نوع نخست با توجه به امكانات فرودگاهي و فراهم‌كردن امكان برقراري ارتباط تلفني ‌براي اطلاع‌رساني تغيير پرواز در صورت درخواست مسافر و امكان انجام آن و اقدامات لازم ‌براي اعزام با ساير شركت‌هاي هواپيمايي در صورت درخواست مسافر و در صورت وجود پرواز از همان مسير يا انتقال به مقصد نهايي از طريق مسيرهاي جايگزين غير از مسير درج‌شده در بليت و استرداد كامل وجه بليت مسافر در صورت انصراف او از ادامه پرواز بايد انجام پذيرد. حال زماني كه تاخير بيش از چهار ساعت باشد و با توجه به اثرات منفي روحي كه براي مسافران در پي دارد، مقرر شده شركت حمل‌كننده موظف به ارائه يک فقره بليت با تخفيف 92‌درصد مشابه از لحاظ مسير و كلاس پروازي ‌باشد. البته در مورد پروازهايي كه به‌دليل شرايط جوي يا امنيتي فرودگاه مبدا، مقصد و مسير دچار تاخير يا ابطال مي‌شوند، شركت‌هاي هواپيمايي با رعايت مقررات پذيرايي از مسافران ‌فقط موظف به استرداد كامل وجه به مسافران هستند. 

در صورتي كه پرواز در مكاني به غير از مقصد مسافر يا نقطه مياني در پروازهاي اتصالي مندرج در يک بليت توقف كند، شركت هواپيمايي حامل موظف است مسافر را به مبدا يا مقصد پرواز مطابق يكي از روش‌هاي زير بازگرداند.الف- انتقال مسافر به مبدا توسط شركت هواپيمايي حامل يا هر يک از وسايل حمل‌ونقل صورت پذيرفته و كل وجه بليت بدون كسر جرايم پرداخت شود. ب- در صورت درخواست و انتقال مسافر به مقصد با هر وسيله نقليه عمومي زميني، اتوبوس، قطار و ... ضمن فراهم كردن شرايط اعزام بايد تمام هزينه‌هاي آن توسط شركت هواپيمايي پرداخت شود.

پرداخت غرامت در رابطه با تاخير يا لغو پرواز منحصر به ايران نيست و بسياري كشورها در اين زمينه قوانين و ضمانت اجراهاي واقعي ايجاد كرده اند و در راستاي تحقق حقوق مسافران گام هاي بزرگي برداشته اند كه مي‌تواند الگوي مناسبي براي ايران باشند تا شايد اوضاع نابسامان ايرلاين‌هاي ايراني اصلاح شود.براي نمونه درآمريكا قوانين جامعي در رابطه با جبران خسارت در تاخير پرواز ها يا لغو آن‌ها در نظر گرفته شده است. در اين كشور وزارت حمل‌ونقل پس از چهار ساعت تاخير به ازاي هر ساعت اضافه، در ازاي هر مسافر 27500 دلار از شرکت جريمه دريافت مي‌کند. از سوي ديگر هنگامي که شرکت‌ها، هواپيما را بيش از سه ساعت در پروازهاي داخلي يا تعداد ساعات بيشتر در پروازهاي بين‌المللي نگه مي‌دارند، مجبور هستند به مقامات فدرال نيز جريمه بپردازند. 

براساس قوانين اتحاديه اروپا نيز تاخير بيش از سه ساعت، لغو و ثبت نشدن مسافر در فهرست پرواز به ازاي هر مسافر شامل 600 يورو جريمه است.در اتحاديه اروپا نيز قوانين مدون و ثابتي براي نظارت بر عملكرد ايرلايني ها وجود دارد و در صورت بروز مشكل ، تاخير و لغو پرواز آن‌ها ملزم به جبران خسارت هستند. اگر در اروپا مسافت پرواز حدود 1500 کيلومتر و هواپيما بيش از سه‌ساعت تاخير داشته باشد، فرد مي‌تواند تا 250 يورو غرامت دريافت کند. همچنين در صورتي که پرواز در منطقه يورو ومسافت پرواز بيش از 1500 کيلومتر (بين 1500 تا 3500 کيلومتر) باشد و هواپيما بيش از سه ساعت تاخير داشته باشد، مسافر مي‌تواند تا 400 يورو غرامت دريافت کند. چنانچه مسافت پرواز بيش از 3500 کيلومتر و مدت زمان تاخير بين ‌سه تا چهار ساعت باشد، شرکت بايد 300 يورو به هر مسافر غرامت دهد. در پروازهايي با مسافت بيش از 3500 کيلومتر و تاخير بيش از چهار ساعت نيز، مسافر مي‌تواند 600 يورو خسارت از شرکت هواپيمايي دريافت کند.البته در صورت بروز شرايط اضطراري امكان پرداخت غرامت دستخوش منافع ايرلاين‌ها شده‌است ودر اين زمينه اتحاديه اروپا قوانين بسيار کامل و جامعي درباره تاخيردر پروازها دارد. 

براساس قوانين در صورتي که دليل تاخير شرايط اضطراري و خارج از کنترل شرکت هواپيمايي باشد، مسافران نمي‌توانند غرامتي دريافت کنند که خطرات امنيتي، بي‌ثباتي سياسي يا شرايط بد آب‌وهوايي و اعتصاب در اين گروه مي‌گنجد.هرچند در اين حالت مسافران نمي‌توانند غرامتي دريافت کنند اما شرکت بايد براي آن‌ها يک وعده غذايي، نوشيدني، مکاني براي استراحت و ترانسفر يا حمل‌ونقل و هتل (با‌توجه به طول پرواز و ميزان تاخير) فراهم کند. البته مسافران نيز مي‌توانند درباره شرايط اضطراري با شرکت هواپيمايي بحث کنند. 

به‌عنوان مثال اگر شرکت ادعا کند دليل تاخير بدي آب و هوا بوده است اما پروازهاي ديگر انجام شده‌اند، در چنين شرايطي احتمال دارد شرکت‌ها تعريف شرايط اضطراري را بيش از حد لزوم گسترش و بسط بدهند. درهرحال اين رويه ‌در سال‌هاي اخير تغيير کرده است. اگر مسافران بتوانند ثابت کنند دليل تاخير هواپيما «اضطراري» نبوده، مي‌توانند از شرکت غرامت دريافت کنند. سال‌هاي گذشته در آمريکا و انگليس برخي مسافران با پيگيري شکايات توانستند غرامت تاخير يا لغو پرواز خود را دريافت کنند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان