بسم الله
 
EN

بازدیدها: 300

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت چهل و هشتم

  1396/11/3
خلاصه: اصل يكصد و بيست و هشتم : سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رئيس جمهور تعيين مي شوند. رئيس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.
قسمت قبلي

اصل يكصد و بيست و هشتم :


سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رئيس جمهور تعيين مي شوند. رئيس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.

----------------------
تفسير شماره 74842 تاريخ‌ 17/12/1359

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

يكي‌ از موارد اختلاف‌ اينجانب‌ با رئيس‌ جمهور، اصل‌ 128 قانون‌ اساسي‌ است‌. به‌ نظر اينجانب‌ رئيس‌ جمهور استوارنامه‌ را امضاء مي‌كند، تصويب‌ صلاحيت‌ سفير با وزير امور خارجه است‌. آقاي‌ رئيس‌ جمهور معتقدند كه‌ بايد ايشان‌ صلاحيت‌ سفير را تصويب‌ كنند.

خواهشمند است‌ نظر آن‌ شورا را نسبت‌ به‌ موضوع‌ فوق ابلاغ‌ فرمايند.

نخست ‌وزير _ محمدعلي رجاييشماره 1570- و -19 تاريخ 21/12/1359

جناب‌ آقاي‌ محمدعلي‌ رجائي

نخست‌وزير

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 74842 مورخ 17/12/1359:

موضوع‌ مورد سئوال‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ قرار گرفت‌ و نظر شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌شود:

«طبق‌ اصل‌ 128 قانون‌ اساسي‌ رئيس‌ جمهور استوار نامه‌ سفيران‌ را امضاء مي‌نمايد و تصويب‌ صلاحيت‌ سفير با رئيس‌ جمهور نيست‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافيبرای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان