بسم الله
 
EN

بازدیدها: 260

اعتياد و زنان ؛ تفاوت هاي جنسيتي در زمينه سوء مصرف مواد و درمان آن- قسمت چهارم

  1396/11/2
قسمت قبلي

عوامل رواني خطرزا (1)

زنان معتاد در مقايسه با ديگر زنان، مسائل و معضلات رواني بيشتري دارند، گرچه مشخص شده است كه اختلالات افسردگي يا اضطراب، شايع ترين بيماري در نزد زنان معتاد به مواد است. يك مطالعه ملي درمان اعتياد درامريكا كه علائم و نشانه هاي بيماري هاي رواني در مردان و زنان بيمار را مقايسه كرده است، نشان مي دهد كه زنان نسبت به مردان به احتمال بيشتري دچار بيمار يهاي افسردگي و اضطراب (2) بوده اند. 

ممكن است بيماريهاي رواني تأثيرآور مانند افسردگي در زنان، پيش از  استفاده از مواد نيز وجود داشته باشد. در حالي كه مردان به احتمال زياد، ابتدا اعتيادشان را گسترش مي دهند كه ممكن است به افسردگي ثانويه اي منجر شود . اين تفاوت بين زنان و مردان از معاني ضمني با اهميتي براي درمان برخوردار است،به طوري كه يك تشخيص اوليه افسردگي (3) نياز به روان درماني به همراه درمان اعتياد دارد. در حالي كه يك تشخيص ثانويه از افسردگي (4) ممكن است از طريق درمان مناسب اعتياد برطرف شود.

در بنياد كرون در سال 2001 ، 48 بيمار زن كه گرفتار مشكلات بازگشت بيماري مزمن بودند، با توجه به بيماري هاي رواني كه قبل از درمان داشتند، مورد مصاحبه ساخت يافته و منظمي قرار گرفتند كه 60 درصد، داراي نشانه هاي اضطراب و تقريبا 50 درصد داراي نشانه هاي افسردگي بودند. تقريبا براي 40 درصد زنان بيمار پيش از پذيرش در بنياد كرون، داروهاي رونگردان تجويز شده بود

همچنين افسردگي همراه با مواد مخدر و الكل ميتواند به آسيب پذيري بالايي به افكار و رفتارهاي خودكشي (5) كننده منجر شود. همچنين افسردگي به موضوعاتي مانند خود انگاره (6) و عزت نفس (7) فرد ارتباط دارد. زنان نسبت به مردان مصرف كننده مواد، معمولا از خود انگاره و عزت نفس پايين تري برخوردارند.

مشابه اعتياد ،مسائل رواني تحت تاثير وراثت (8) و محيط (9) قرار دارند.براي مثال ،ممكنست شخصي به طور ژنتيكي تحت تاثير گسترش افسردگي عمده قرار بگيرد. در هر صورت اين افسردگي در اثر حوادث و رويدادهاي منفي يا تجربيات و مسائلي كه منجر به افسردگي شوند، بروز مي كند. در اين ميان، زنان معتاد اغلب حوادث خشونت بار تكان دهنده اي را از لحاظ رواني تجربه و تحمل كرده اند. به علاوه در تعداد زيادي از معتادان، سابقه و تاريخچه اي از سو ءاستفاده جنسي در كودكي، افسردگي و اضطراب ديده شده است. در يك مطالعه ملي در امريكا، زنان معتادي كه در آنها سابقه سوء استفاده جنسي بوده است، اغلب به طور ابتدائي افسردگي عميق و مزمني در آنها و نيز سطح بالايي از اضطراب و نگراني تشخيص داده شده است، در حالي كه مردان معتاد احتمالا داراي اختلال شخصيت ضد اجتماعي (10) تشخيص داده شده اند.

اختلال فشار رواني پس آسيبي (11) يك شرايط رواني است كه اغلب به دنبال تحمل يك حادثه تكان دهنده عمده و مهم يا تجمع و انباشت حوادث تكان دهنده رواني، مانند مشاهده خشونت و قرباني شدن زنان به وجود مي آيد.

ضربه هاي (12) رواني ناشي از سوء استفاده جنسي و فيزيكي در مقايسه با ديگر ضربه هاي رواني، ميزان بيشتري از اختلال فشار رواني پس از سانحه را به دنبال دارد. افرادي كه مواد مخدر يا الكل مصرف مي كنند و قرباني هاي خشونت بوده اند، اغلب از اختلال فشار رواني پس از سانحه رنج مي برند. يك مطالعه ملي (درامريكا) به وجود رابطه اي مستقيم بين اختلال فشار رواني پس از سانحه و در مرحله بعد اعتياد به موا دمخدر دست يافت. نتايج يك تحقيق مي گويد كه رابطه بين اختلال فشار رواني پس از سانحه و اعتياد ممكن است در بين زنان و دختران قوي تر از اين رابطه در بين پسران و مردان باشد.

اختلال ياد شده به احتمال زياد زماني گسترش مي يابد كه قرباني به طور مكرر در روابط خصوصي يا روابط خانوادگي ضربه رواني ببيند. مانند: زنا و تجاوز توسط محارم يا خشونت زناشويي (13). 

زنان داراي اختلال فشار رواني پس از سانحه كه مواد مخدر نيز استفاده كرده اند. از احساس گناه شديد (14)، اضطراب، خود سرزنش كردن (15)، افسردگي، احساسات و افكار خودكشي گرايانه (16) و احساس عدم همبستگي رنج مي برند.

علاوه بر تجربه و تحمل سطح بالايي از نگراني، اضطراب و افسردگي در زنان معتاد، آسيب پذيري نسبت به بيماري هاي رواني ديگر نيز در آنها وجود دارد، مانند اختلالات مربوط به خوردن (پراشتهايي و كم اشتهايي شديد)


------------------------------------
1- Psychiatric Risk Factors
2- Depression or anxiety disorders
3- Primary diagnosis of depression
4- Secondary diagnosis of depression
5- Suicidal thoughts and behavior
6- Self - image
7-Self - esteem
8- Heredity
9- Environment
10-Antisocial Personality disorder
11-Posttraumatic stress disorder (PTSD)
12-Traumas
13- Marital vilonce
14-Feelings of guilt
15-Self - blame
16-Suicidal thoughts and feelings


نويسنده: فاطمه صفري


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان