بسم الله
 
EN

بازدیدها: 569

آداب الدعوه - قسمت پنجم

  1395/11/2
خلاصه: (يادآوري: اين نوشتار بصورت طنز وسبک نگارش قديمي تدوين يافته است)
قسمت قبلي


پس از حضور وکيل در وقت معلوم. به محکمه اعلام حضور نموده ومنتظر مي ماند تا کاتب محکمه اورا دعوت به ورود نمايد.البته توصيه شده که حداقل دو روز قبل در وقتي دلخواه به محکمه مراجعه تا آخرين وضعيت پرونده را آگاه باشد .پس از دعوت به ورود وکيل با خواندن وافوض امري الي الله....پاي در اطاق محکمه مي گذارد.ودر صورت داشتن لايحه آنرا تقديم رئيس محکمه نموده وپس از اخذ دستور لايحه را به ثبت رسانده ونمره ثبت دريافت و نمره را در دفتر بغلي خود يادداشت ولايحه را مجددا به رئيس محکمه تقديم مي نمايد.و اگر خواستار دفاع شفاهي بود.رب اشرح لي صدري.ويسر لي امري .واحلل عقده من لساني .يفقهوا قولي. خوانده با بياني فصيح و شيوا و شمرده به دفاع مي پردازددر صورتيکه طرف دعوي اظهاراتي بعد از دفاع وکيل نمود و يا رئيس محکمه سوْالي مطرح کرد وکيل بايد با حضور ذهن به آن پاسخ بگويد ومطلبي را بدون پاسخ نگذارد و در حاضر جوابي قبلا ميبايست تمرين فراوان نموده باشد.که سوْال بي پاسخ حکم تن بي سر را خواهد داشت!پس از ختم جلسه صورتجلسه را امضاْ نموده وبا اجازه رئيس محکمه اطاق محکمه را ترک مي نمايد.

وکيل ميبايست داراي اعتماد به نفس بالا.روئي بشاش.روحيه اي پر انرژي باشد .و ازضرب المثل ها وحکايت هاي شيرين و اشعار نيکو هميشه چيزي در چنته(بعضي نوشته اند خورجين که علت آن بر ما معلوم نگشت!) داشته باشد.تا فضاي جدي امر قضاْرا با باز گو کردن آنها تلطيف نمايد.وکيل پس از ترک محکمه بايد منتظر تصميم دادگاه باشد و هر از چند گاه براي ديدن وضعيت پرونده به پرونده سر کشي نمايد!

يکي از مشقات حرفه وکالت غرق شدن وکيل در پرونده و موضوع وکالت و موکل است بطوريکه نقل است در محکمه اي موکله حامله اي را به جرمي محاکمه مي کردند! و وکيل با استناد به علل مخففه جرم.باترحم و در حاليکه اشک مي ريخت به رئيس محکمه مي گفت :آخر آقاي رئيس ما حامله ايم!!! ورياست محکمه بر و بر وکيل را نگاه مي کرد وگاه چشم به شکم او ميدوخت!!! وگاه اتفاق افتاده وکيل تحت تاْثير دفاع مطلبي اظهار داشته و اولياي امور بدون در نظر داشتن شرايط روحي رواني وکيل او را متهم به نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي نموده اند!...

وکيل تا تصميم دادگاه مي بايست به پرونده هاي ديگر سرکشي نمايد و وقتي از اوقات را به ديدار موکلين و قبول دعاوي جديد و مشاوره دادن اختصاص دهد.اگر چه پرداختن به عموم مشاغل براي وکيل نهي شده است.ليکن وکيل بايد مقداري از حق الزحمه را به راه هاي ديگر جذب روزي بکار گيرد تا وابستگي او به در آمد وکالت او را از راه مستقيم منحرف ننمايد که گفته اند لامعاش له .لامعادله !کسي که معاش ندارد به آخرت وحساب کتاب اعتقادي ندارد!

ديگر توصيه هائي که به طلاب طريقت اين جماعت مي شود اينکه هر از گاهي دست اهل وعيال راگرفته وبه خانه خاله خان باجي وعمه وعمقزي برده تا موجبات رفع خستگي خود وروحيات خانواده را فراهم آورد.و استقرار و استحکام خانواده را حرف اول قرار دهد چرا که گاه حرفه وکالت به حکم بيماري هاي مسري ناشي از مشکلات رعيت همچون سيل خانه وخانواده وکيل را با خود مي برد! ...واما نهايت پس از صدور حکم چه له يا عليه!(ماعليه!)وکيل موضعگيري مناسب اتخاذ مي نمايد! نويسنده: رحمن زارع- وکيل پايه يک دادگستري


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان