بسم الله
 
EN

بازدیدها: 506

فرهنگ، زمينه و مقصد پيشرفت و تعالي است

  1395/10/29
خلاصه: فرهنگ به مثابه چشمه جوشاني است که همه انسان هاي تشنه فضيلت از آن سيراب خواهند شد. ريل توسعه از فرهنگ آغاز مي شود و توسعه و پيشرفت در اين سرزمين بدون پيشرفت فرهنگي به مقصد و مقصود نخواهد رسيد. چالش هاي امروز جامعه در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي ريشه در فرهنگ دارد. به عبارت ديگر فرهنگ، هم زمينه و هم مقصد توسعه و پيشرفت و تعالي است.
دکتر سيد رضا صالحي اميري، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در يادداشتي اختصاصي به بررسي ابعاد مختلف موضوع فرهنگ پرداخته که متن کامل اين يادداشت از نظرتان مي گذرد:

فرهنگ به مثابه چشمه جوشاني است که همه انسان هاي تشنه فضيلت از آن سيراب خواهند شد. ريل توسعه از فرهنگ آغاز مي شود و توسعه و پيشرفت در اين سرزمين بدون پيشرفت فرهنگي به مقصد و مقصود نخواهد رسيد. چالش هاي امروز جامعه در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي ريشه در فرهنگ دارد. به عبارت ديگر فرهنگ، هم زمينه و هم مقصد توسعه و پيشرفت و تعالي است.

نظام فرهنگي در ايران مجموعه اي سامان يافته و نظام مند، هدفمند و پويا از مباني انديشه فرهنگي تا ساختارها، نهادها، قوانين، اهداف، برنامه ها و مديريت فرهنگي است که به صورت يکپارچه و منسجم با رويکرد کل نگر و همه جانبه نگر در مسير دستيابي به قله هاي تمدن و فرهنگ ايراني و اسلامي حرکت مي کند.

اجزاي نظام فرهنگي در چارچوب گفتمان فرهنگي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري به‌ عنوان گفتمان مسلط و حاکم بر همه اجزا و ابعاد و اضلاع نظام فرهنگي در حال حرکت است.

در اين نظام فرهنگي که من آن را به منظومه فرهنگي تشبيه مي کنم، مجوعه نظام و نهادها در يک ارتباط منطقي، عقلاني و اثربخش و در عين حال منسجم و متحد در حال حرکت هستند. بنابر اين فرهنگ متولي هاي متعدد دارد و همه هم قانوني هستند و تنها راه اداره نظام هاي متکثر، «انسجام فرهنگي» است.

چارچوب هاي ارزش هاي حاکم بر جامعه ايران – دولت برآمده از همين نظام است و هويت فرهنگي ما چيزي خارج از هويت برخاسته از انقلاب نيست و نشأت گرفته از درخت تنومند انقلاب است.

رهبر معظم انقلاب نسبت به روند جاري فرهنگ همواره دغدغه مند بوده اند و اين توجه مربوط به ديروز و امروز نيست و ايشان از آغاز رهبري شان و اوايل دهه هفتاد نسبت به خطر تهاجم فرهنگي در همه دوره ها به مسئولان نکات مهمي را گوشزد نموده اند. قطعا تذکرات ايشان بايد نصب العين مسئولان قرار گيرد. بويژه که ايشان به عرصه فرهنگ اشراف کامل دارند و نظرات و تذکرات ايشان از منظر کارشناسي و صاحبنظرانه است.

بر اساس تأکيدات مقام معظم رهبري ضرورت ارتقاي توانمندي فرهنگي دولت، نظام و جامعه بسيار مهم است و براي بالا بردن قدرت فرهنگ به تعبير ايشان هم در عرصه‌هاي آفندي و هم در عرصه‌هاي پدافندي بايد درهمه بخش ها و زمينه‌ها اهتمام ويژه داشته باشيم. بويژه که در يکي از سخنراني ها تاکيد نمودند: «در مسئله‌ فرهنگ، بنده احساس يک ولنگاري مي‌کنم»؛

بر اساس گزارش هايي که پيرامون وضعيت اجتماعي کشور به محضر ايشان ارائه شده، بخشي از شکاف هاي اجتماعي موجود، ريشه در حوزه هاي مختلف فرهنگي دارد. بنابر اين بايد از خود سوال کنيم چه اتفاقاتي افتاده که فرهنگ ايراني اسلامي ما که روزگاري سرآمد منطقه بود، به اين وضعيت گرفتار آمده است. چرا "سبک زندگي"غربي همه گير شده و جاي "سبك زندگي ايراني اسلامي" را گرفته؟ چرا امكان "نفوذ فرهنگي "وجود دارد؟ چرا خطر "جنگ نرم برنامه ريزي شده با هدف تغيير باورهاي مردم"جدي است؟
معتقدم ريشه همه اين ها در اين است كه نظام توليد و مصرف فرهنگي در چارچوب مرزهاي جغرافيايي و زميني محدود نشده و بين المللي است و ما در اين نظام به خاطر اهمال و فرصت سوزي، از جايگاه توليد کننده به جايگاه مصرف كننده سوق يافته ايم و در توليد فرهنگي مشاركتي نداريم.

متاسفانه بخش مهمي از مصرف فرهنگي ما از بيرون مرزها مي آيد. به دليل بين المللي بودن نظام توليد و توزيع فرهنگي نظارت و كنترل جوابگو نيست. بايد در توليد و عرضه مشاركت كنيم. براي حضور به مثابه توليد كننده نيز پيش زمينه هايي لازم است كه هم حمايت معنوي و حقوقي و فضاي آزاد توليد و تعاملات جهاني نياز است و هم سرمايه گذاري مادي. اگر محصول جذابي توليد کنيم حتما مورد استقبال قرار مي گيرد. پس بايد بپذيريم که بخشي از اين ولنگاري محصول کم کاري نهادهاي فرهنگي است تا با توليد آثار فاخر و مردم پسند سطح سليقه جامعه را به سمت اين آثار سوق دهند. من معتقدم اگر در عرصه فرهنگ به همگرايي، انسجام و ثبات و آرامش برسيم، ديگر زمينه اي براي ولنگاري فرهنگي باقي نخواهد ماند. در رابطه با رفع دغدغه ولنگاري فرهنگي حتما مشورت با خود اصحاب فرهنگ و گفت و گو با آن ها موثر خواهد بود و در فرايند توليد آثار هنري و کتاب و ساير توليدات حضور و همراهي اصحاب فرهنگ و هنر و تعامل بين مديران و اصحاب فرهنگ مي تواند زمينه هاي ولنگاري فرهنگي را از ميان بردارد.

مقام معظم رهبري در سخنراني ديگري تاکيد نموده اند: «بنده طرفدار جزم‌انديشي، فشار و اختناق در عرصه فرهنگ نيستم، بلکه به آزادانديشي اعتقاد راسخ دارم، اما آزادانديشي به معناي ولنگاري و اجازه دادن به دشمن براي لطمه زدن نيست»

در تلاطم فرهنگي جهان امروز که از يک سو با قرائت هاي مجعول متحجرانه و متصلبانه از اسلام مواجهيم و از سوي ديگر فرهنگ پوچ گرايي و پوپوليسم رايج تبليغ مي شود، فرهنگ اصيل ايراني و اسلامي بايد خود را براي افق دهه هاي آينده طراحي و بازسازي کند. تحولات فرهنگي منتظر تصميم و اقدام ما نمانده و لحظه اي درنگ و تأخير، فاصلة ما را با پيشرفت و توسعه فرهنگ بيشتر مي سازد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان