بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,004

اعتياد و زنان ؛ تفاوت هاي جنسيتي در زمينه سوء مصرف مواد و درمان آن- قسمت سوم

  1394/2/22
قسمت قبلي


نقش روابط نزديك و صميمانه در اعتياد زنان

دختران و زنان مصرف كننده مواد مخدر و الكل از نوجواني (1)  تا سالخوردگي (2)  تحت تاثير روابط در زندگيشان قرار دارند. به نظر مي رسد دختران نوجوان نسبت به فشار گروه همسالان (3) در مقايسه با پسران، آسيب پذيرتر هستند و ممكن است به منظور احساس پذيرفته شدن در گروه همسالان، اعتياد را تجربه كنند. 

همچنين، زنان معتاد و الكلي نسبت به مردان احتمال بيشتري دارد كه دوست جنسي (4)  يا شريك جنسي داشته باشند كه مصرف كننده اين مواد است، همچنين برآورد شده است كه يا يك دوم يا يك سوم زنان معتاد با مردي كه معتاد است، زندگي مي كنند. زنان جوان گرايش دارند تا توسط مردي مسن تر كه با او روابط صميمانه و نزديك دارند، با مواد مخدر آشنا شوند.

در برآورد بنياد كرون،تقريبا 25 درصد زنان هروييني از طريق دوست نزديك يا همسرشان با هرويين آشنا شده اند. در حالي كه كمتر از 5 درصد همان طوري كه در اين تحقيقات نشان داده شده است ، زنان معتاد به هروئين، از طريق دوستي نزديك كه با او ارتباط جنسي داشته اند و يا دوستي از جنس مخالف با هروئين آشنا شده اند؛ اين در حالي است كه مردان معتاد به هروئين بيشتر از طريق آشنايان و دوستان هم جنس با مواد مخدر آشنا شده اند. علاوه بر اين، زنان معتاد در مقايسه با مردان معتاد بيشتر احتمال دارد براي خريد هروئين پول دريافت كنند و حتي در سوء مصرف مواد مورد حمايت قرار گيرند. 

همچنين اين احتمال در زمينه استفاده مشترك همسران از سرنگ در بين زنان بيشتر از مردان معتاد است. تحقيق ديگري در اين زمينه نشان مي دهد كه زنان معتاد تزريقي (5) معمولاً با مردي كه مصرف تزريقي دارد، روابط جنسي برقرار مي كنند. اين نتايج داراي معاني ضمني مهمي در خصوص آسيب پذيري زنان به مواد است. در واقع، زنان گرايش دارند تا از طريق روابط نزديك و صميمانه، با مواد مخدر و الكل آشنا شوند،كه اين امر مي تواند به طور بالقوه نتايج مصيبت باري براي سلامتي آنان در برداشته باشد.

خشونت و اعتياد

خشونت (6) مي تواند فيزيكي يا جنسي باشد كه در بين غريبه ها (7) و بيگانگان و دوست جنسي بين اعضاي خانواده ودوستان اتفاق مي افتد.

به نظر مي رسد كه خشونت و اعتياد دوسويه (8) هستند، يعني تاريخچه اجحاف و قرباني شدن (9) ممكن است يك عامل خطر آفرين براي ادامه قرباني شدن يك زن باشد.

مجموعه تحقيقاتي درباره زنان معتاد نشان مي دهد كه زنان معتاد و الكلي، نسبت به ديگر زنان ميزان بيشتري از خشونت را تجربه و تحمل مي كنند. برآورد شده است كه تا 90 درصد زنان داراي مسائل و معضلات ناشي از مصرف مواد، حداقل يك بار در زندگيشان مورد سوء استفاده جنسي قرار گرفته اند. نتايج مطالعه اي تازه درباره درمان زنان معتاد نشان مي دهد كه پيش از درمان، تقريباً تمامي افراد مورد مطالعه به عنوان قرباني درگي رخشونت يا تحت تأثير رفتارهاي سوء جنسي،فيزيكي و كلامي( لفظي)، بوده اند.

به طوركلي، زنان نسبت به خشونت در خانواده و در روابط نزديك ضعيف تر و آسيب پذيرند، در حالي كه مردان بيشتر مستعد و متمايل به خشونت در موقعي تهاي غيرصميمي هستند. تحقيقي درباره انواع خشونت تجربه شده توسط نوجوانان (در يك بيمارستان روان پزشكي) نشان مي دهد كه شايع ترين ضربه رواني (10) تجربه شده توسط پسران، از طريق تهاجم و ضرب و شتم توسط افراد گروه همسالان آنها بوده است، در حال يكه دختران بيشتر قرباني رفتارهاي جنسي ناخواسته(تجاوز يا سوء استفاده جنسي) بوده اند.

افرادي كه به طور مكرر خشونت را متحمل شده اند يا كساني كه قرباني خشونت فيزيكي و جنسي به طور همزمان بوده اند، (در مقايسه با ديگران)، بيشتر در معرض خطر مصرف مواد قرار مي گيرند. همچنين، به نظر مي آيد اين افراد از مشكلات رواني بيشتري رنج مي برند.

مطالعه اي كه در سراسر كشور آمريكا درباره برنامه هاي درمان اعتياد صورت گرفت، نشان داد زنان بيماري كه چندين بار در گذشته مورد سوء استفاده فيزيكي و جنسي قرارگرفته اند، احتمال بيشتري دارد (نسبت به ديگران) كه درگير مشكلات رواني اعتياد و نيز بيماري هاي چون ايدز شوند. خشونت جنسي اغلب، به صورت سوء استفاده جنسي يا زناي محارم (11)  در كودكي شروع مي شود. 

نتايج مطالعه ديگري در آمريكا درباره درمان افراد مصرف كننده مواد، نشان مي دهد كه بيش از 40 درصد زنان بيمار، داراي تاريخچه و سابقه سوء استفاده جنسي بوده اند و بيش از نيمي از آنان مصرف مواد مخدر را قبل از سن 18 سالگي شروع كرده اند.

زنان معتاد در بزرگسالي نيز نسبت به خشونت آسيب پذير هستند. خشونت خانگي قوياً به شالوده و مبناي مسائل قدرت و كنترل در روابط مربوط است. خشونت در خانواده به طور مستقيم به مصرف مواد مرتبط نيست، بنابراين با درمان اعتياد از بين نمي رود.

اغلب، فرد معتادي كه عامل خشونت در خانه به درمان ويژه و خاصي براي كنترل عصبانيت نياز دارد. به عبارت ديگر، زناني كه مواد مخدر يا الكل مصرف مي كنند بيشتر در معرض خطر تهاجم، ضرب و شتم و تجاوز پي در پي (نسبت به ديگر زنان) قرار دارند.


--------------------------
1- adolescence
2- Oldage
3- Peer Pressure
4- Intimate Partner
5- Intravenous (IV)
6-Violonce
7-Strangers
8- bi – directional
9-Victimization
10- Troumatic experience
11- Incest


نويسنده: فاطمه صفري


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان