بسم الله
 
EN

بازدیدها: 914

زنان فعال ايراني (4) دکتراي برنامه ريزي توسعه آموزش عالي

  1394/1/24
خلاصه: مريم برادران حقير "دکتراي برنامه ريزي توسعه آموزش عالي" مدير کل پژوهش و مدرس دانشگاه امام صادق (ع)

سوابق پژوهشي، پايان نامه، مقاله و کتاب


علمي:


 مقاله دانشگاه پژوهشي، يک ضرورت براي سرمايه گذاري در جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي

پايان نامه: مولفه هاي آموزشي توسعه انساني در ديدگاه اسلام

کتاب: مولفه هاي آموزشي توسعه انساني در ديدگاه اسلام

مقاله مفهوم رشد و توسعه انساني در ديدگاه اسلام و غرب

مقاله شناسايي مولفه هاي آموزشي توسعه انساني در ديدگاه اسلام

مقاله شناسايي مولفه هاي آموزشي متناسب با ديدگاه توسعه انساني

مقاله کاربرد CCDدر تلسکوپهاي نجومي

فرهنگي:


واقعيت؛ حلقه مفقوده روايت جنگ/ مجله رشد 1391

يادگاران 2، شهيد محمد ابراهيم همت/ روايت فتح

دوره درهاي بسته 2، به روايت اسير شماره 15533 ، فاطمه ناهيدي/ روايت فتح

يادگاران 6، شهيد عبداله ميثمي/ روايت فتح

اينک شوکران 1، شهيد منوچهرمدق به روايت همسر/ روايت فتح

کتاب حنانه/ روايت فتح

نيمه پنهان 6، شهيد مهدي باکري/ روايت فتح

زماني براي آسودن، دکتر فياض بخش/ سازمان بهزيستي و بسيج جامعه پزشکان

محله هاي زندگي/ روايت فتح

همکار گردآوري "يک قطره اشک هم نريختم"سرگذشتنامه دکتر چمران/ دانشگاه صنعتي شريف

علمي دوره دانشگاهي: تحقيقات انجام شده در کارشناسي ارشد:

نقش مدير آموزشي در تربيت ديني دانش آموزان دوره متوسطه

فاصله گذاري بيگانه ساز و پاسخ فلسفه ملاصدرا

بررسي مفاهيم علم و عقل در اسلام و غرب

بررسي تفکرات شيخ مرتضي انصاري در فقه شيعه

بررسي اراي تربيتي علامه کرباسچيان پدر مدارس اسلامي

بررسي نظام آموزشي CASEL

دلالت هاي تربيتي هراکليتوس

بررسي رساله ته تتوس (از حيث فلسفه و تاثيرات تربيتي)

مقاله وظايف مدير آموزشي بر اساس نامه مالک اشتر

سوابق تحصيلي:


دکتري برنامه ريزي توسعه آموزش عالي

کارشناسي ارشد مديريت آموزشي/ امام صادق عليه السلام تهران

کارشناسي فيزيک اتمي/ صنعتي شريف تهران

عنوان پايان نامه فوق ليسانس: مولفه هاي آموزشي توسعه انساني با تاکيد بر آموزه هاي اسلام

سوابق تدريس:


اصول مديريت آموزشي/ دانشگاه امام صادق عليه السلام

اصول برنامه ريزي آموزشي و درسي/ دانشگاه امام صادق عليه السلام

کليات روش تحقيق/ دانشگاه امام صادق عليه السلام

آز فيزيک الکتريسيته/ دانشگاه علمي کاربردي شعبه 2- تهران

مدرس فيزيک1و2/ دبيرستان مشکوه

برگزاري کارگاهها و دوره هاي آموزشي:

کارگاه ارزشيابي اثربخش و مراحل آن/ دانشگاه امام صادق عليه السلام

اجراي طرح تعالي (آموزش معاونين آموزشي جهاددانشگاهي سراسر کشور) به صورت آموزش از راه دور/ جهاد دانشگاهي

اجراي طرح تعالي (آموزش مديران جهاددانشگاهي شريف)/ جهاددانشگاهي صنعتي شريف

طرح هاي پژوهشي و پروژه هاي تحقيقاتي:

همکار درپروژه تدوين سند RFP پورتال دانشگاه امام صادق عليه السلام/  معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه امام صادق ع

همکار علمي درتدوين ساختار و شرح وظايف انجمن علمي فقه و حقوق خانواده/ انجمن علمي فقه و حقوق خانواده

کارشناس علمي – محتوايي پروژه ارزيابي سايت / مرکز برنامه ريزي و ارزيابي راهبردي

همکار در طرح ارزيابي دروني پرديس خواهران/ مرکز برنامه ريزي و ارزيابي راهبردي

کارشناس علمي – اجرايي پروژه علوم انساني اسلامي/ معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي

همکار در پروژه مطالعاتي جايگاه علوم انساني در جهان امروز/ اداره گزينش دانشگاه امام صادق ع

کارشناس تدوين دوره کارداني تکنسين توليد کفش/ کفش ملي ايران

طرح تعالي (آموزش معاونان آموزشي جهاددانشگاهي) به صورت مکتوب و آموزش از راه دور/ دفتر مرکزي جهاد دانشگاهي

طرح تجزيه و تحليل سيستم معاونت آموزش (عيب يابي، تهيه شرح شغل و...)/ معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي شريف

تحقيق، طراحي و ساخت مونوکروماتور/ دفتر مرکزي جهاد دانشگاهي

تحقيق، طراحي و ساخت اسپکتروفوتومتر/ صنايع دفاع

روش هاي اندازه گيري اپتيکي با تاکيد بر ليزر مرکز اپتيک/ جهاددانشگاهي شريف

تحقيق و بررسي دوربين CCD براي نصب روي تلسکوپ 1200/ رياست جمهوري

طراحي و ساخت سيستم نشانه روي توپ R 105/ صنايع دفاع

تحقيق، بررسي و طراحي دوربين ماهواره SMMS/ مرکز سنجش از دور ايران

بررسي موجبرها و سنسورهاي فيبر نوري/ مرکز رشد شماره 4 شريف

بررسي و طراحي سيستم شمارنده ذرات/ مرکز اپتيک جهاد دانشگاهي شريف

طراحي وساخت دستگاه RVR/ مرکز اپتيک جهاد دانشگاهي شريف

 تقديرها:


انجام موفقيت آميز طرح هاي تداوم و تعالي/ جهاددانشگاهي صنعتي شريف 1385

جهادگر نمونه (در بين کارشناسان)/ جهاددانشگاهي صنعتي شريف 1386

به خاطر تدوين مقاله کاربرد CCD در تلسکوپ هاي نجومي؛ حاصل طرح پژوهشي انجام شده در اين رابطه/

جهاددانشگاهي صنعتي شريف 1387

فرد موثر در انجام فعاليت هاي مرکز اپتيک و آزمايشگاه استاندارد /جهاددانشگاهي صنعتي شريف 1387

جهادگر نمونه (در بين مديران) جهاددانشگاهي صنعتي شريف 1388

عملکرد دقيق، منظم و پيگيرانه/ دانشگاه امام صادق عليه السلام 1389

برگزاري کارگاه ارزشيابي اثربخش/ دانشگاه امام صادق عليه السلام 1389

قدرداني بابت راه اندازي شوراي روابط عمومي (يکي از نتايج پروژه ارزيابي سايت) /دانشگاه امام صادق عليه السلام 1390

 کسب رتبه دوم هشتمين جشنواره انتخاب بهترين کتاب دفاع مقدس، به خاطر کتاب اينک شوکران/ بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس – معاونت ادبيات و انتشارات1382

تقدير به خاطر بيشترين عنوان کتاب در انتشارات روايت فتح/ روايت فتح1384

تقدير در پنجمين جشنواره انتخاب کتاب سال شهيد غني پور به خاطر کتاب حنانه/ شوراي نويسندگان مسجد جواد الائمه1384

جشنواره نقش آفتاب، همايش نکوداشت تلاشگران عرصه فرهنگ و هنر انقلاب/ سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران1384

تقدير از نويسندگان زن/ نوزدهمين نمايشگاه بين المللي کتاب تهران 1384

کتاب زماني براي آسودن (زندگينامه دکتر فياض بخش)/ سازمام بهزيستي کشور 1385

جشنواره اولين دانشگاه، آخرين پيامبر/ دانشگاه و جهاد دانشگاهي صنعتي شريف 1386

 سوابق اشتغال:


 مدير کل پژوهش/ دانشگاه امام صادق ع 1392 تاکنون

مدير دفتر برنامه ريزي و ارزيابي آموزشي/ دانشگاه امام صادق ع 1388 -1392

مدير نظارت، ارزيابي و توسعه آموزش/ جهاد دانشگاهي صنعتي شريف 1383 – 1388

مسئول فني آزمايشگاه اپتيک/ جهاد دانشگاهي صنعتي شريف 1384 – 1388

کارشناس اپتيک/ جهاد دانشگاهي صنعتي شريف 1378 – 1387

 دبير صفحه/ روزنامه شريف 1382- 1383

دبير صفحه/ فرهنگسراي پايداري 1385

عضو تحريريه/ گروه مجلات همشهري/ 1383- 1391

نويسنده/ موسسه فرهنگي روايت فتح 1379- 1389

نويسنده/ جامعه پزشکان 1384- 1385

محقق/ موسسه فرهنگي روايت فتح 1378-1389

محقق/ جامعه پزشکان 1384- 1386

مشاور تاليف/ موسسه فرهنگي روايت فتح 1384- 1388

مشاور تاليف/ موسسه فرداي ديگر- پروژه سازمان فرهنگي شهرداري 1389

داوري/ يازدهمين دوره جشنواره کتاب سال دفاع مقدس بخش خاطره1386

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان