بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,057

آيين‌نامه تأسيس و نحوه فعاليت خبرگزاري‌هاي غيردولتي

  1393/12/17

ماده 1
به منظور کمک به توسعه دسترسي همگاني به اطلاعات، روشن ساختن افکار عمومي، ارتقاي سطح معلومات و دانش مردم، خبرگزاري‌هاي غيردولتي که در اين آيين‌نامه از اين پس به اختصار «خبرگزاري» ناميده مي‌شوند، مي توانند براساس مفاد اين آيين‌نامه تأسيس گردند.

ماده 2
خبرگزاري مؤسسه‌اي است که با سرمايه‌ي غيردولتي به وسيله‌ي اشخاص حقيقي و حقوقي تأسيس شده و مجاز است در زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي نسبت به جمع‌آوري، پردازش و انتشار خبر، تحليل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصوير در حوزه‌هاي داخلي و خارجي فعاليت کند.

ماده 3
خبرگزاري در انتشار اخبار و اطلاعات به جز در موارد زير آزاد است:
1- اشاعه‌ي فحشا و منکرات از طريق ارائه تصاوير يا مطالب ضداخلاقي و مستهجن
2- ترويج و اشاعه‌ي مطالب و موضوعات کفرآميز و الحادي
3- توهين به مقدسات، اصول و مباني دين اسلام و ساير اديان
4- اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد
5- هرگونه توهين و افترا به اشخاص حقيقي و حقوقي
6- ايجاد اختلاف ميان اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل و اختلافات مذهبي، نژادي و قومي
7- اطلاعات مربوط به حريم خصوصي افراد
8- ترغيب و تشويق به اقدام عليه امنيت ملي شامل دعوت به شورش و آشوب عليه نظام و تجزيه کشور و دعوت به فعاليت‌هاي تروريستي
9- افشاي اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده رسمي کشور
10- نقل مطالب از کتب، مطبوعات و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني احزاب و گروه‌هاي ضدانقلاب و محارب به نحوي که تبليغ آن‌ها باشد.
تبصره 1: مقدسات عبارتند از:
1- معصومين و پيامبران (ص) 
2- کتاب‌هاي آسماني 
3- احکام ضروري ديني 
تبصره 2: در صورت تخلف از موازين يادشده موارد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي کتباً به هيأت نظارت موضوع ماده (13) اين آيين‌نامه اعلام و در صورت تشخيص هيأت، پرونده به مرجع قضايي ارجاع مي‌شود. هيأت در صورت لزوم مي‌تواند نسبت به توقف فعاليت خبرگزاري تا صدور تصميم دادگاه اقدام نمايد.

ماده 4
مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در خصوص انتشار اخبار پس از ابلاغ رسمي براي خبرگزاري لازم‌الاتباع است.

ماده 5
در صورت عدم رعايت موازين اخلاقي يا مذهبي به جز موارد مندرج در ماده (3) اين آيين‌نامه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌تواند به شرح زير اقدام نمايد:
الف– بار اول تذکر کتبي
ب- بار دوم اخطار کتبي
پ- بار سوم ارجاع موضوع به هيأت نظارت براي اتخاذ تصميم لازم
تبصره 1: هيأت نظارت مي‌تواند فعاليت‌هاي خبرگزاري را حداکثر تا سه روز متوقف نمايد.
تبصره 2: خبرگزاري در صورت تکرار تخلفات مشمول تبصره (2) ماده (3) مي‌شود.

ماده 6
خبرگزاري موظف است پاسخ يا توضيح اشخاص حقيقي يا حقوقي در خصوص مطالب مندرج در ارتباط با آن‌ها را حداکثر ظرف 24 ساعت پس از دريافت، منتشر نمايد.

ماده 7
واگذاري امتياز خبرگزاري به غير، ممنوع است مگر با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

ماده 8
شرايط متقاضي (صاحب امتياز) و مراحل صدور مجوز تأسيس خبرگزاري به شرح زير مي‌باشد:
الف– شرايط متقاضي حقيقي عبارت است از:
1- تابعيت ايراني 
2- حداقل 30 سال سن 
3- داشتن حسن شهرت 
4- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 
5- عدم حجر و ورشکستگي به تقلب و تقصير 
6- عدم عضويت در گروه‌هاي غيرقانوني و عدم سابقه محکوميت کيفري که موجب سلب حقوق اجتماعي باشد. 
7- داشتن کارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت دائم براي آقايان 
8- داشتن حداقل مدرک کارشناسي يا مدرک معادل در علوم حوزوي به تأييد مراجع ذي‌ربط. 
9- دارا بودن حداقل پنج‌سال سابقه‌ي مديريت اطلاع‌رساني يا مديرمسؤولي يا سردبيري نشريات به تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 
ب– شرايط متقاضي حقوقي به شرح زير مي‌باشد:
1- تابعيت ايراني 
2- اتمام مراحل قانوني ثبت شرکت يا مؤسسه 
3- در اساسنامه مؤسسه يا شرکت فعاليت اطلاع‌رساني به عنوان فعاليت مجاز پيش‌بيني شده باشد. 
4- مديرعامل و اعضاي هيئت مديره مؤسسه يا شرکت بايد واجد شرايط بخش (الف) اين ماده باشند. 

ماده 9
در صورتي که صاحب امتياز به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يکي از شرايط مقرر در اين ماده را از دست بدهد، مجوز خبرگزاري لغو مي‌گردد.

ماده 10
صاحب امتياز در قبال خط مشي کلي، فعاليت‌ها و مطالبي که از طريق خبرگزاري انتشار مي‌يابد، مسؤول است.
تبصره: در صورتي که صاحب امتياز شخص حقوقي است مديرعامل (يا يکي از اعضاي هيئت مديره که کتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي مي‌شود) مسؤوليت فوق را به عهده خواهد داشت.

ماده 11
صاحب امتياز موظف است خود يا شخص ديگري را به عنوان سردبير واجد شرايط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي نمايد.
تبصره: سردبير معرفي شده بايد داراي شرايط مندرج در بند (الف) ماده (8) اين آيين‌نامه باشد.

ماده 12
در صورت فوت يا استعفاي سردبير يا از دست دادن يکي از شرايط مندرج در تبصره ماده (11) اين آيين‌نامه، صاحب‌ امتياز موظف است حداکثر ظرف دو ماه شخص واجد شرايط ديگري را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي کند. چنانچه ظرف مهلت مقرر سردبير معرفي نشود، فعاليت خبرگزاري به حالت تعليق درآمده و پس از يک سال مجوز خبرگزاري لغو مي‌شود.

ماده 13
رسيدگي به صلاحيت متقاضي و سردبير پيشنهادي، صدور مجوز و نظارت بر فعاليت‌هاي خبرگزاري برعهده هيأت نظارت خواهد بود.
تبصره: هيأت نظارت براي تعيين صلاحيت، حسب مورد از وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري و نيروي انتظامي استعلام مي‌نمايد.

ماده 14
اعضاي «هيأت نظارت بر خبرگزاري‌هاي غيردولتي» عبارتند از:
1- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رئيس
2- معاون ذي‌ربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان نايب رئيس
3- مديرعامل سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي
4- يک نفر از مديران خبرگزاري‌هاي غيردولتي به انتخاب خود آنان
5- يک نفر از اساتيد حقوق به انتخاب وزير علوم، تحقيقات و فناوري
6- دو نفر صاحب‌نظر در حوزه اطلاعات و ارتباطات به انتخاب شوراي اطلاع‌رساني دولت
تبصره 1: مدت مسؤوليت اعضاي انتخابي دو سال بوده و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره 2: دبيرخانه‌ي هيأت در حوزه‌ي معاونت ذي‌ربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مستقر خواهد بود.

ماده 15
صاحب امتياز خبرگزاري موظف است حداکثر ظرف يک سال پس از اخذ مجوز فعاليت خود را آغاز کند، در غير اين صورت مجوز صادره لغو خواهد شد.

ماده 16
هر گونه فعاليت تحت عنوان خبرگزاري به استثناي خبرگزاري‌هايي که به موجب قوانين خاص تأسيس شده يا مي‌شوند، صرفاً در چارچوب اين آيين‌نامه مجاز است.
تبصره: خبرگزاري‌هايي که تا قبل از تصويب و ابلاغ اين آيين‌نامه بر اساس قوانين مربوط فعاليت داشته‌اند، موظفند حداکثر ظرف شش‌ماه نسبت به تطبيق شرايط خود با مفاد اين آيين‌نامه اقدام نمايند. در غير اين صورت مجوز آن‌ها لغو خواهد شد.


مشاوره حقوقی رایگان