بسم الله
 
EN

بازدیدها: 876

تصور و واقعيت در خصوص سازمان ملل- قسمت چهاردهم (قسمت پاياني)

  1393/11/20
قسمت قبلي


فصل 7: چگونه مي توانم از کار سازمان ملل متحد حمايت کنم؟

چگونه مي توانم اطلاعات بيشتري درباره سازمان ملل متحد به دست بياورم؟

ممکن است بخواهيد با مرکز اطلاعات ملل متحد در کشور يا منطقه خود تماس بگيريد (به www.un.org/aroundworld/unics نگاه کنيد). همچنين مي توانيد از واحد اطلاعات همگاني به نشاني زير اطلاعات كسب كنيد:
Room GA-57, United Nations,NewYork,NY10017,USA (Fax: 212/963-0071; e-mail: inquiries@un.org; website: www.un.org/geninfo/faq.
انجمن هاي سازمان ملل متحد (UNAs)، که در بيش از 100 کشور فعالند، براي مطلع کردن مردم ازنقش سازمان ملل در امور جهان ، فعاليت مي کنند.
اطلاعات به روز شده روزانه در وب سايت ملل متحد در اينترنت (www.un.org) شامل اطلاعات بنيادي درباره نظام ملل متحد، تازه ترين خبرهاي سازمان ملل متحد، اطلاعيه هاي مطبوعاتي، اخبار روزانه، نشريات، و گردش(تور) الکترونيکي در مقر سازمان ملل متحد، در دسترس است. همچنين ممکن است لينک ها براي اطلاعات درباره کارگزاري ها و برنامه هاي سازمان ملل («نظام ملل متحد»)، دفتر ملل متحد در ژنو («درباره سازمان ملل متحد»)، و مطالب ومسائل خيلي بيشتري را دنبال کنيد. دانش آموزان و معلمان نيز مي توانند در «UNCyberSchoolBus» به اطلاعات مورد نظر دست يابند. همه سازمان هاي نظام ملل متحد داراي وب سايت هستند (به www.unsystem.org نگاه کنيد).
همچنين نشريات بسياري از سازمان ملل متحد در دسترس مردم قرار دارند که اخبار، اطلاعات و بعضي از معتبرترين اطلاعات درباره شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي در جهان ارائه مي دهند.نشاني تماس براي سفارش کتاب ها و نشريات سازمان ملل متحد:
* از آمريکاي شمالي، آمريکاي لاتين و کاراييب، و آسيا و اقيانوس آرام:
UNPublications,2 UnitedNationsPlaza,RoomDC2-0853,NewYork,NY10017،  Phone: 212/963-8302
(فقط آمريکاي شمالي: 1-800-253-9646). Fax: 212/963-3489
E-mail: Publications@un.org
* از اروپا، آفريقا و خاورميانه:
UN Publications,Palais des Nations,CH-1211 Geneva 10,Switzerland.
 Tel:41-22/917-2614. Fax: 41-22/917-0027. E-mail:unpubli@unog.ch
يا از طريق اينترنت در:
www.un.org/Pubs

چگونه مي توانم از فعاليت سازمان ملل متحد حمايت کنم؟

بهترين راه حمايت فعالانه از سازمان ملل متحد، از طريق شبکه سازمان هاي غيردولتي وابسته به ملل متحد است.
انجمن هاي ملل متحد در بيش از 100 کشور، که غالبا شعبه هاي محلي بسياري دارند، به ويژه براي اين منظورمناسب هستند.صندوق کودکان ملل متحد درسراسرجهان کميته هاي ملي دارد که درباره برنامه هاي آن اطلاعات مي دهند و پول جمع آوري مي کنند تا آنها را عملي سازند. بيش از 5 هزارباشگاه، مرکز و انجمن يونسکو در بيش از 120 کشور فعاليت هايي در حوزه هاي آموزش، علم، فرهنگ و ارتباطات انجام مي دهند. خدمات،سرويس ها و مراکز اطلاعات ملل متحد در سراسر جهان، نقاط مهم تماس هستند.
اگر دررشته هاي کشاورزي، پزشکي، آموزشي يا مهندسي مهارت، و همچنين انعطاف و تعهد لازم را داريد، برنامه داوطلبان ملل متحد ممکن است براي دوره اي دو ساله در يک طرح توسعه مناسب سازمان ملل در کشوري در حال توسعه از شما استفاده کند. با داوطلبان ملل متحد:
P.O.Box 260111, D-53153 Bonn,Germany
)email: information@unvolunteers.org; website: www.unv.org(

تماس بگيريد. 


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان