بسم الله
 
EN

بازدیدها: 629

هشت نوع کلاهبرداري از کارتهاي اعتباري

  1393/11/18
از هولوگرام و پانل امضا گرفته تا کدهاي اعتبار کارت و تراشه EMV که بسياري از آنها به استداندرهاي صنعت تبديل شده اند.

به گزارش بنکر (Banker)، با اين وجود، آنها به تنهايي قادر به انجام اينکار نيستند. در همين راستا، آموزش مشتريان بخش اصلي استراتژي است که اطلاعات صاحبان کارت اعتباري را حفظ کرده و به بانک ها و فروشگاه ها در پيشگيري از خسارت به دليل کلاهبرداري از اين طريق کمک مي کند. 


آگاه نگه داشتن مشتريان در مورد کاري که مي توانند براي حمايت از خود به شيوه اقدام پيشگيرانه در دنياي گسترده و مناطق پر مخاطره از اين نظر انجام دهند، کمک شاياني در کنار نوآوري هاي روز است.

شروع خوب با درک انواع مختلف کلاهبرداري مرتبط با عمليات هاي بانکي کارت هاي اعتباري و بدهي ميسر مي شود. در حقيقت 8 نوع کلاهبرداري در اين زمينه وجود دارد. 

گروه اول، کارت هاي گم شده يا به سرقت رفته هستند. اين گروه از شايع ترين هستند و بايد براي به حداقل رساندن خسارت به سرعت گزارش شوند. 

گروه دوم، "کنترل بر حساب" نام دارد يعني زماني که فرد دارنده کارت بي خبر از همه جا اطلاعات (آدرس منزل نام مادر و غيره) را به مجرم مي دهد. مجرم سپس با بانک دارنده حساب تماس گرفته و اعلام گزارش سرقت کرده و سپس با تغيير آدرس، کارت صاحب حساب که حالا ديگر قرباني نام دارد را به کارت جديدي براي خود تبديل مي کند. 

در نوع سوم، کارت هاي ساختگي و جعلي دخيل هستند. در اين حالت کارت از روي انواع مشابه "شبيه سازي" شده و سپس براي خريد استفاده مي شود. در منطقه آسيا و اقيانوسيه 10 تا 15 درصد از جرايم نظير "کارت اسکيمينگ" (کپي غيرقانوني اطلاعات کارت هاي بانکي) گزارش شده که در دو سال گذشته با توجه به ويژگي هاي امنيتي متعدد اعمال شده در مورد کارت هاي اعتباري از جمله تراشه EMV، کاهش قابل توجهي داشته است. 

چهارمين نوع، "هرگز دريافت نشده" نام دارد يعني زماني که کارت جديد يا جايگزين از ايميل به سرقت رفته و هرگز به دست صاحب حقيقي نرسيده است. 

نوع پنجم، "درخواست کلاهبردار" نام دارد يعني زماني که مجرم با استفاده از نام و اطلاعات فرد ديگري براي دريافت کارت درخواست مي کند. 

نوع ششم، "چند مهر" نام دارد و به زماني اتلاق مي شود که يک عمليات بانکي در ماشين کارت اعتباري قديمي با نام "knuckle busters" چندين بار به ثبت مي رسد. 

نوع هفتم، دسيسه فروشگاه است يعني زماني که کارمند فروشگاه با مجرم همدست شده و کلاهبرداري مي کنند. 

نوع هشتم، کلاهبرداري ايميل/تلفني (Mo/To) نام دارد که اکنون شامل تجارت الکترونيک مي شود و بزرگترين گروه کلاهبرداري پرداخت در آسيا و اقيانوسيه به شمار مي رود و تقريباً سه چهارم موارد کلاهبرداري را در بر مي گيرد. صنعت پرداخت در تلاش براي ارتقاء شناسايي کارت و برنامه هاي امنيتي به منظور پيشگيري از جرايم با عنوان عمليات هاي بانکي آنلاين "بدون حضور کارت" از طريق ايميل يا عمليات تلفن است. 

 در نهايت مصرف کننده در پيشگيري از کلاهبرداري وظيفه اي بر عهده دارد. بايد به افراد در درک نحوه کلاهبرداري کمک کرد تا گام مهمي در پيشگيري از وقوع آن برداشته شود.


مشاوره حقوقی رایگان