بسم الله
 
EN

بازدیدها: 631

اعتياد و زنان ؛ تفاوت هاي جنسيتي در زمينه سوء مصرف مواد و درمان آن- قسمت دوم

  1393/11/14
قسمت قبلي

تفاوت هاي جنسيتي

"عوامل عاطفي يك عامل تعيين كننده براي مصرف مواد مخدر در بين زنان نوجوان (1) است. زنان نوجوان ممكن است بيشتر به پاسخ هاي كليشه اي (2) به فشارهاي رواني در استفاده از مواد مخدر متمايل و مستعد باشند، تاحدي كه زنان نوجوان تمايل بيشتري در استفاده از داروها و مواد براي فرار عاطفي نشان ميدهند. پيشگيري و برنامه هاي مداخله گرانه بايد اين نكته را در مورد دختران مورد تأٌكيد قرار دهند.
در بررسي بنياد كرون آمده است: اگرچه استفاده زنان از مواد مخدر و الكل در حال افزايش است، اختلاف هاي جنسيتي عمده اي هنوز در اين زمينه وجود دارد. در مقايسه با مردان احتمال كمتري وجود دارد كه زنان از مواد مخدرغير قانوني استفاده كنند. مردان در مقايسه با زنان احتمال بيشتري وجود دارد كه الكل مصرف كرده باشند يا مصرف مواد مخدر را در سنين پايين تري آغاز كنند. زنان الكلي نيز در مقايسه با مردان الكلي احتمال بيشتري دارد كه داراي تاريخچة خانوادگي مصرف الكل و اعتياد باشند.
وقتي زنان سوء مصرف مواد را آغاز مي كنند، نسبت به مردان سريع تر گرايش به اعتياد را نشان مي دهند و نيز زودتر از آنان پيامدهاي منفي (از نقطه نظر پزشكي) را تجربه مي كنند. به علاوه، عواملي كه خطر اعتياد را براي زنان به دنبال دارد با عوامل خطر در مردان متفاوت است. همچنين در مقايسه با مردان، موانع درمان در زنان ممكن است مشكلات بيشتري را به همراه داشته باشد.
نيكوتين يك مثال جالب از تغييرات جنسيتي در استفاده از مواد مخدر است. اگر چه نيكوتين از اوايل كشت آن مورد استفاده بوده است، اما اين ماده تا اواخر جنگ دوم جهاني توسط مردان استفاده مي شد. استفاده زنان از نيكوتين از اواسط قرن بيستم، افزايش يافته است.
زنان به هنگام ترك اعتياد (به دليل دوره ماهيانه شان) در مقايسه با مردان كمتر به معالجه و روان درماني و حتي جايگزين كردن نيكوتين، جواب مي دهند. علاوه بر اين، زنان اغلب در هنگام ترك اعتياد شوهرانشان بيشتر حامي و پشتيبان هستند تا شوهران به هنگام تلاش زنانشان براي ترك اعتياد.
تفاوت هاي بين زنان جوامع مختلف نشان مي دهد كه احتمال مصرف الكل در بين زنان سفيد پوست، آمريكايي، انگليسي تبار، بريتانيايي و آمريكاي شمالي نسبت به زنان سياهپوست آمريكاي لاتين بيشتر است. در واقع، به ميزاني كه يك گروه قومي (3) با فرهنگ مسلط آمريكا همسان و همرنگ مي شود يا به عبارت ديگر، فرهنگ پذيري يك گروه اقليت قومي زنان يك عامل با اهميت است كه مصرف الكل را در گروه هاي مختلف قومي و نژادي پيش بيني مي كند. به علاوه درآمد پايين خانواده ، تحصيلات كم و بيوه بودن زنان از عوامل مرتبط با مصرف الكل در جامعه آمريكاست.
شاخص مهم ديگر استفاده زنان از مواد مخدر زنان، محل جغرافيايي است. الگوهاي مختلف سوء مصرف مواد مخدر، به در دسترس بودن اين مواد بستگي دارد.

عوامل خطرآفرين(4) براي زنان

هيچ كس تصميم نمي گيرد كه معتاد شود. در عوض، تركيب عوامل ژنتيكي، روان شناختي و اجتماعي(5) برخي زنان را نسبت به اعتياد از ديگر زنان آسيب پذيرتر ميسازند. محققان توافق دارند كه برخي از افراد يك ضعف ژنتيكي و فردي نسبت به اعتياد دارند. البته اغلب تحقيقات، روي نمونه هايي از مردان انجام گرفته است و مشكل مي توان نتايج آنها را به زنان تعميم داد. به هر حال، تحقيقات مكرر دلالت بر اين دارند كه زناني با تاريخچه خانوادگي اعتياد به الكل، بيشتر در معرض خطر هستند.
كارشناسان زيادي در حوزه مطالعات زنان به رشد زنان در درون شبكه پيچيده خويشاوندي و روابط نظر دارند. اين شبكه خويشاوندي مي تواند دختران و زنان را پرورش داده، آنها را تربيت و حمايت كند و حتي مي تواند آنان را تخريب كرده و به سوي رفتارهاي نادرست و مشكلات و مسائل روان شناختي، مانند افسردگي(6) و اضطراب(7) سوق دهد. اين  روابط به گروه همسالان فرد نيز گسترش مي يابد. اين گروه ها وقتي مي توانند موجب ارتقاء يا عدم تحقق رفتارهاي درست و سالم شوند كه فشار اين گروه با اهميت تر از خود فرد شود. سودمندي و همچنين نيروهاي منفي اين روابط رفتار ممكن است دختران و زنان را بيش از رفتار پسران و مردان تحت تاثير قرار دهد.

-----------------------
1- Famale adolescents
2-Stereo typical yesponses
3- Ethnic group
4-Risk Factors
5- genetic, Psychological and social factors
6- Depression
7-Anxiety


نويسنده: فاطمه صفري


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان