بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,639

فرق ديه و ارش

  1393/10/24

ديه

معمولا جبران خسارات بدني با پرداخت ديه يا ارش است اما، نوع وميزان خسارت ديه در قانون  مشخص است ولي ميزان خسارت ارش در قانون مشخص نيست .
به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن يک دست نصف يک ديه کامل است ولي ديه پاره شدن  يک تار عصبي در دست در قانون اعلام نشده که در خصوص جبران اين نوع خسارت  قاضي دادگاه به نظريه کارشناسي پزشکي قانوني متمسک مي شود و پزشکي قانوني معمولاٌ آين خسارت را با درصدي از ديه عضوي بيان ميکند و ماده 14 قانون مجازات اسلامي ديه را بدينگونه تعريف کرده است : ديه مالي است که از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است،  به عنوان مثال:  ديه قتل غير عمد

ارش

مطابق ماده 367 قانون مجازات اسلامي  که مشعر است:هر جنايتي که بر عضو کسي وارد شود و شرعاٌ مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايد ارش بپردازد ، و در ماده 495 همين قانون آمده : در کليه مواردي که به موجب مقررات اين قانون ارش منظور مي گرديده با در نظر گرفتن ديه کامله انسان و نوع وکيفيت جنايت، ميزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعيين مي شود.
شايان ذکر است که از منظر حقوق مدني،  ارش کسري است که صورت تفاوت قيمت صحيح و معيوب روز تقويم مال مورد معامله است و مخرج کسر قيمت صحيح روز تقويم مي باشد. اين کسر هرگاه ضرب در قيمت ثمن روز وقوع عقد شود ارش بدست مي آيد يعني حلصل ضرب مزبور را اصطلاحاٌ ارش مي گويند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان