بسم الله
 
EN

بازدیدها: 591

زنان فعال ايراني (2) کارشناس ارشد حقوق خانواده

  1393/9/8
خلاصه: فائزه طوقاني پور "کارشناس ارشد حقوق خانواده" مدير دفتر مطالعات و تحقيقات علمي دانشگاه امام صادق (ع)

مقالات و تحقيقات:


آثار حقوقي قواميت مرد در نظام خانواده

پيامدهاي رواني طلاق بر نظام خانواده

جايگاه اصل حريت در روابط زوجين

جايگاه و ماهيت انسان شناختي خانواده از منظر اسلام و غرب

جايگاه معنويت در تحکيم خانواده با محوريت سوره نور

بررسي حق اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران و اسناد بين الملل

فسخ نکاح به واسطه عيب

بررسي فقهي حقوقي کودک آزاري

بررسي فقهي – حقوقي کودکان متولد از رحم اجاره اي

مساله شناسي جنسيت و جرم

نقش روسپيگري در تزلزل بنيان اقتصادي اجتماعي خانواده

 بررسي تطبيقي وضعيت حقوقي کودکان نامشروع در اسلام و قوانين بين المللي

دموکراسي جنسيت: رابطه ميان حقوق زنان و دموکراسي در خاورميانه

قاعده فقهي لاضرر و کاربرد آن در نظام حقوقي خانواده

بررسي فقهي حقوقي تجارت الکترونيک

بررسي حق طلاق (آسيب شناسي قوانين)

پايان نامه دوره کارشناسي "مسئوليت حقوقي دولتمردان و تحقق دولت علوي"

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد"جرايم والدين و سرپرستان قانوني عليه کودکان در نظام حقوقي ايران"

کتاب با عنوان "جرايم والدين و سرپرستان قانوني عليه کودکان در نظام حقوقي ايران"

تاليف و چاپ مقاله "حقوق خانوادگي کودکان خارج از نکاح با مطالعه تطبيقي"

ارائه مقاله "بررسي جرم شناختي کودک آزاري و محدوده تاديب و تنبيه"

 

سوابق تحصيلي:


مدرک کارشناسي: حقوق دانشگاه امام صادق ع

مدرک کارشناسي ارشد: حقوق خانواده از دانشگاه امام صادق ع

سوابق آموزشي:


آموزش زبان انگليسي در سطح PRE TOEFL در کانون زبان ايران

آموزش فن ترجمه انگليسي در جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران

آموزش نرم افزار SPSS در دانشگاه امام صادق ع

آموزش دوره تربيت استاد راهنماي پايان نامه در دانشگاه امام صادق ع

داراي گواهينامه مباني انديشه اسلامي (طرح ولايت) از موسسه پژوهشي امام خميني (ره)

سير مطالعاتي کتب شهيد مطهري در دانشگاه امام صادق ع

گذراندن دوره  تربيت مربي طرح شهيد مطهري در کلينيک علوم انساني و اسلامي دانشگاه تهران

آموزش دوره کارآموزي مباحث زنان و گذراندن 19 واحد درسي در دفتر مطالعات و تحقيقات و زنان حوزه علميه قم

آموزش دوره کارآموزي مباحث زنان در دوره تکميلي

سوابق اجرايي:


مدير دفتر مطالعات و تحقيقات علمي حوزه معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه امام صادق ع از 1391

مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال

دبير اجرايي سيزدهمين جشنواره تقدير از آثار پژوهشي برتر

کارشناس حقوقي اداره کل امور بين الملل زنان در وزارت امور خارجه  1389-1390

کارآموز دفتر مطالعات و تحقيقات زنان در دوره مقدماتي و تکميلي 1388 – 1390

عضو شوراي پژوهش کلينيک علوم انساني دانشگاه تهران

سوابق تحقيق و پژوهش:


پايان نامه دوره کارشناسي "مسئوليت حقوقي دولتمردان و تحقق دولت علوي"

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد"جرايم والدين و سرپرستان قانوني عليه کودکان در نظام حقوقي ايران"

انتخاب پايان نامه  کارشناسي ارشد به عنوان پايان نامه برتر از سوي گروه آموزشي حقوق خانواده و انجام اقدامات لازم جهت چاپ کتاب با عنوان "جرايم والدين و سرپرستان قانوني عليه کودکان در نظام حقوقي ايران"

تاليف و چاپ مقاله "حقوق خانوادگي کودکان خارج از نکاح با مطالعه تطبيقي"

ارائه مقاله "بررسي جرم شناختي کودک آزاري و محدوده تاديب و تنبيه"

همکاري با مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري در تدوين شناسنامه زنان در کشورهاي تونس، ترکيه و مالزي

دستيار طرح "برنامه جامع تعالي زنان و خانواده با موضوع حوزه قوانين و مقررات"


مشاوره حقوقی رایگان