بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,292

اطلاعيه دريافت کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 93

  1393/9/3
اسکودا با انتشار اطلاعيه اي اعلام کرد:
جزئيات دريافت و رفع نقص کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 93

کارت ورود به جلسه آزمون از روز دوشنبه 3 آذر ماه از طريق سايت سازمان سنجش قابل دريافت است

آگهي رفع نقص کارت شرکت در آزمون کارآموزي وکالت سال 1393

ضمن‌ آرزوي‌ توفيق‌ براي‌ داوطلبان آزمون‌ ‌کارآموزي وکالت سال 1393، بدين‌ وسيله‌ به‌اطلاع‌ مي‌رساند آزمون در صبح روز جمعه 1393/09/07 در 23 شهرستان برگزار خواهد شد. کارت هاي شرکت در آزمون براي کليه داوطلبان از روز دوشنبه 1393/09/03 براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» اين‌ اطلاعيه‌ بر روي سايت سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار مي‌گيرد و داوطلبان پس از پرينت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجودنقص احتمالي مي‌بايستي “مطابق بند «ب» اين اطلاعيه” به حوزه هاي رفع نقص کارت مندرج در جدول شماره 1 مراجعه نمايند.

الف‌ – نحوه‌ و زمان تهيه پرينت کارت شرکت در آزمون:

کارتهاي‌ شرکت در‌ آزمون‌ کليه داوطلبان از روز دوشنبه 93/09/03براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا کليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شرکت‌ ‌ در آزمون‌، براي پرينت کارت شرکت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به سايت سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.orgمراجعه و با وارد نمودن اطلاعات درخواستي يک نسخه پرينت از کارت شرکت در آزمون تهيه نمايند. بنابراين داوطلبان براي پرينت کارت شرکت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس زمان ، تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي کارت شرکت در آزمون ، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون و هم چنين اصل کارت ملي و يا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامي است.

ب‌ – آدرس و محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون:

آدرس و محل رفع نقص کارت شرکت در ‌آزمون ‌کليه‌داوطلبان‌ به‌ شرح‌ جدول‌شماره‌ 1 (يک) مي باشد.

ج-داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون اشکال و مغايرتي مشاهده نمودند، لازم است به شرح زير اقدام نمايند:

1-با توجه به اطلاعات مندرج بر روي کارت شرکت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1 ،2 ،3 ،4 ، 9 و 10 کارت شرکت در آزمون (شامل نام خانوادگي و نام ، سال تولد، شماره شناسنامه‌، کد ملي ، تاريخ فارغ التحصيلي ،عنوان رشته تحصيلي ) مشاهده نمودند ،لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذکور از طريق لينک مربوط حداکثر تا تاريخ 93/09/07 منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات ،نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند.

شايان ذکر است چنانچه موارد اصلاح شده مغاير با ضوابط آزمون باشدمورد يا موارد اصلاحي لحاظ نخواهد شدو در صورتيکه نسبت به بندهاي 5، 6 (جنس ، معلوليت ) تفاوتي مشاهده نمودند ضروري است در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه 5 و 93/9/6 از ساعت 8/30 الي 12 و 14 الي 17 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه ي رفع نقص براساس جدول شماره (1 يک) مراجعه نمايند.چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج دربند 7(سهميه ثبت نامي) کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد ( براي متقاضيان استفاده از سهميه رزمندگان- سپاه پاسداران – وزارت جهاد کشاورزي – ستاد کل نيروهاي مسلح ) لازم است براي روشن شدن وضعيت سهميه خود تا تاريخ 1393/09/09 به ارگان مربوط مراجعه نمايند.

داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه بنياد شهيد و امورايثارگران جهت اعلام مغايرت حداکثر تا تاريخ 93/9/7 منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش (قسمت ويرايش اطلاعات) مراجعه و نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند تا در صورت تاييد سهميه توسط ارگان مربوط، سهميه مورد نظر برايشان اعمال گردد. در غير اينصورت ، با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچ گونه اعتراضي قابلا قبول نمي باشد .

تذکر: تاريخ رفع نقص داوطلبان حوزه شهر تهران از روز سه شنبه مورخ 93/09/04 الي روز پنجشنبه مورخ 93/09/06 مي باشد.

2-چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عکس باشد ويا چنانچه عکس روي کارت داراي اشکالاتي از جمله ، واضح نبودن عکس واشتباه عکس باشد و يا چنانچه موفق به تهيه پرينت کارت شرکت در آزمون نشده ايد ضروري است در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه 5 و 93/09/06 از ساعت 8/30الي 12 و 14 الي 17 با بهمراه داشتن 2 قطعه عکس 4 ´ 3 و کارت ملي يا شناسنامه عکسدار شخصاً به باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه (براساس جدول شماره يک) مراجعه نماييدوموضوع را دنبال نموده تا مشکل برطرف گردد.

د- تذکرهـاي مـهم

1- همزمان با قرار گرفتن کارت شرکت در آزمون بر روي سايت سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org به منظور آگاهي بيشتر داوطلبان از ضوابط آزمون ، برگ راهنماي شرکت در آزمون نيز بر روي سايت قرار داده مي شودتا هر داوطلب با مطالعه دقيق آن براي حضور در جلسه آزمون و پاسخگويي به سوالات اقدام نمايد.در صورت ضرورت داوطلبان مي توانند از آن پرينت تهيه نمايند.

2- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون‌، اصل کارت ملي و يا اصل شناسنامه عکسدار الزامي است.

3- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملي و يا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ ،مدادتراش ، مداد پاکن و يک سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.

4- درهاي ورودي ِحوزه هاي امتحاني صبح راس‌ ساعت‌ 8:00 (هشت صبح) بسته خواهد شد و لذا داوطلبان بايد قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون در جلسه آزمون حاضر باشند از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهاي امتحاني به حوزه آزمون ممانعت بعمل خواهد آمد. شروع فرآيند برگزاري آزمون راس‌ ساعت‌ 8:30 (هشت و سي دقيقه صبح) خواهد بود.

5-داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله کيف دستي، ساک دستي، پيجر، تلفن همراه، بي سيم، جزوه، کتاب، هرگونه نت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اکيداً خودداري نمايند. در صورت وجود اشيا اضافي همراه داوطلب – به ويژه تلفن همراه يا هر نوع وسيله مخابراتي ديگر- از ادامه حضور داوطلب در جلسه آزمون ممانعت خواهد شد.

جدول شماره يک – نشاني محل رفع نقص کارت داوطلبان آزمون پروانه کارآموزي وکالت سال 1393

1-مرکز
تهران – ميدان آرژانتين – خيابان زاگرس- پلاک 3– کانون وکلاي دادگستري مرکز– طبقه سوم واحد صدور پروانه

2-آذربايجان شرقي
تبريز- ميدان شهرداري – اول خيابان ارتش جنوبي– ساختمان کانون وکلاي دادگستري آذربايجان شرقي

3-فارس و کهکيلويه و بويراحمد
شيراز- خيابان قصرالدشت – نرسيده به وليعصر – جنب هلال احمر – کانون وکلاي دادگستري منطقه فارس

4-اصفهان
اصفهان – خيابان 22 بهمن – مجتمع اداري اميرکبير- کانون وکلاي دادگستري منطقه اصفهان

5-آذربايجان غربي
اروميه – بلوار شهيد بهشتي – نبش کوچه هاي 19 و 21 – کانون وکلاي دادگستري آذربايجان غربي

6-مازندران
ساري – خيابان مازيار- جنب ساختمان تعزيرات حکومتي – کانون وکلاي دادگستري مازندران

7-خراسان رضوي،شمالي و جنوبي
مشهد –بلوار قاضي طباطبائي –نبش قاضي طباطبائي 7- کانون وکلاي دادگستري خراسان

8-گيلان
رشت – خيابان رودباري – کوچه ليفکوئي – کانون وکلاي دادگستري گيلان

9-قزوين
قزوين – خيام جنوبي – کوچه شهيدآتشگران – پلاک 25 – کانون وکلاي دادگستري قزوين

10-خوزستان
اهواز-کيان آباد – خيابان اصلي – نبش خيابان دوم غربي – پلاک 150 -کانون وکلاي دادگستري خوزستان

11-کرمانشاه و ايلام
کرمانشاه – 22 بهمن – ميدان مرکزي – کوچه 130 – پلاک 5 – کانون وکلاي دادگستري کرمانشاه و ايلام

12-همدان
همدان – خيابان بوعلي – انتهاي کوچه دادگستري- نبش کوچه پرديس- شماره 18-سالن مطالعه و کتابخانه تخصصي حقوق کانون وکلاي دادگستري استان همدان

13-قم
قم – شهيد لواساني -ابتداي خيابان ساحلي – کوي شماره 1- پلاک 15 سالن کتابخانه کانون وکلاي دادگستري قم

14-کردستان
سنندج – بلوار شبلي – بالاتر از ميدان امام شافعي- روبروي سازمان آب و فاضلاب استان – پلاک 152 کانون وکلاي دادگستري کردستان

15-گلستان
گرگان – ميدان وليعصر – خيابان شهيد نامجو(دوم لشگر )- کوچه هشتم – کانون وکلاي دادگستري گلستان

16-اردبيل
اردبيل- کارشناسان – مجتمع اداري بعثت- جنب اداره پزشک قانوني – نبش کوي نگين يک- کانون وکلاي دادگستري اردبيل

17-مرکزي(اراک)
اراک – خيابان هپکو- خيابان امام حسين – نرسيده به اداره اوقاف و امور خيريه – ساختمان کانون وکلاي دادگستري استان مرکزي

18-بوشهر
بوشهر – بهمني – سه راه خليج فارس – دانشگاه خليج فارس

19-زنجان
زنجان – مجتمع ادارات – پشت ساختمان شماره 2 شرکت گاز- کانون وکلاي دادگستري زنجان

20-لرستان
خرم آباد- خيابان انقلاب – انتهاي بلوار وليعصر- مرکز آموزشي و فرهنگي سما

21-کرمان
کرمان – ضلع شمالي پارک مطهري –ساختمان کانون وکلاي دادگستري کرمان– طبقه ششم

22-البرز
کرج – خيابان شهيد بهشتي – بعد از حصارک – دانشگاه خوارزمي

23-چهارمحال و بختياري
شهرکرد – رحمتيه – دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر کرد – دانشکده علوم انساني – ساختمان علوم انسانيبرای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان